Moderne Kiropraktorbehandling | Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

En moderne kiropraktor har en helhetlig tilnærming til pasienten og har et større utvalg av behandlingsmodaliteter. Denne bredere elitekompetansen innebærer en forsterket evne til å utrede og behandle alle plager innen muskulatur, sener, nerver og ledd. Her vil vi fortelle litt mer om hvordan en moderne kiropraktor kan hjelpe deg.

 

– Mer enn Bare Effektiv Behandling av Ryggvondt og Nakkesmerter

Mange assosierer kiropraktorer med effektiv lindring av låsninger i rygg og nakke, men en moderne kiropraktor behandler så mye mer enn det. Grunnet at en moderne kiropraktor også gjerne har tilleggskompetanse innenfor trykkbølgebehandling, idrettsakupunktur, laserterapi og senevevsverktøy – så kan man også behandle muskler, sener og nerveplager på en enda bedre måte. I neste del av artikkelen går vi inn på variasjonen av tilleggskompetansen deres.

 

Kompetanse Innen Flere Behandlingsteknikker

Hver eneste pasientkasustikk er forskjellig og trenger en individualisert tilnærming. Den brede kompetansen innebærer flere verktøy for jobben. For å bruke et billedlig eksempel; man trenger mer enn en hammer for å bygge et hus.

Ikke overraskende har forskning vist at det å kombinere evidensbaserte behandlingsmetoder gir bedre resultater. Både på kort sikt og lang sikt. Ved vår klinikk har vi kompetanse i blant annet:

 • Graston (Instrument-assistert senevevsbehandling)
 • Laserbehandling
 • Manuell Behandling
 • Massasje og Muskelterapi
 • Moderne Leddbehandling
 • Muskulære Behandlingsteknikker
 • Nervetensjonsbehandling
 • Terapeutisk Ultralyd
 • Traksjonsbehandling (Spinal Dekompresjon)
 • Treningsveiledning og Hjemmeøvelser
 • Trykkbølgebehandling (Sjokkbølgeterapi)

 

La oss ta i bruk et pasientkasustikk-eksempel:

Studier har konkludert med at laserterapi og trykkbølgebehandling kan bidra til at skader og betennelser i sener og muskler gror raskere, blir mindre smertesensitive og fungerer bedre (12). Grunnet tilleggskompetansen til en moderne kiropraktor, vil pasienten også kunne oppleve at klinikeren bruker dette i tillegg i behandlingen, som igjen vil resultere i at man får markant bedre resultater i behandlingen av muskelskaden eller senebetennelsen man er rammet av.

 

I dette eksempelet ville pasienten ikke ha oppnådd de samme gode resultatene hos en kliniker med mindre faglig kompetanse – altså uten tilleggskompetanse på laserterapi og trykkbølgebehandling.

Mulige Positive Helsereaksjoner når man Bruker Riktige Behandlingsmetoder:

 • Mer Bevegelighet
 • Bedre Hverdagsfunksjon
 • Reduksjon av Hodepine og Svimmelhet
 • Redusert Forekomst av Muskelsmerter og Leddstivhet
 • Raskere Skadetilheling i Muskler og Sener
 • Bedre Plassforhold i Spinalkanalen (Redusert Nervetensjon)
 • Økt Sirkulasjon i Behandlingsområdene

 

På Hvilke Måter kan Moderne Kiropraktikk Være Forskjellig?

Utdanningen (6-årig universitetsutdanning inkludert ett år i turnus) og konstant faglig videreutvikling er hovedforskjellen. En annen viktig faktor er det at forskning har vist at det å kombinere leddkorrigering med andre behandlingsteknikker vil gi bedre resultater.

 

Og det er jo det man ønsker? En kliniker som innehar bredere fagkompetanse og som kan bruke denne til å oppnå bedre resultater tilpasset den enkelte problemstilling.

En moderne kiropraktor egner seg altså best for deg som ønsker å få mest mulig ut av behandlingene – uten å måtte oppsøke en rekke forskjellige terapeuter.

 

Allmennkiropraktor og Idrettskiropraktor

En moderne kiropraktor er gjerne både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor. En allmennkiropraktor betyr at man innehar den mer generelle kiropraktorkompetansen, men at man kanskje ikke har like mye kunnskap om muskler, bindevev og sener. At en moderne kiropraktor også er idrettskiropraktor innebærer en tilleggskompetanse på idrettsskader og overbelastningsskader – slik som senebetennelser og muskelskader.

 

For eksempel, så er det flere av våre klinikere som innehar sertifisering i FIFA Football Medicine og medlemskap i FIFA Medical Network. Dette oppnås ved å ta hele 42 kurs med tilhørende eksamener. Kurset går i all hovedsak ut på alle aspekter av idrettsskader og rehabiliteringstrening – inkludert diagnostikk og optimal behandling. Den 6-årige utdanningen for våre kiropraktorer dekker selvfølgelig skader og diagnoser i muskler og sener, men denne kurstittelen viser at vi også innehar ekstra kompetanse på området.

 

En idrettskiropraktor supplementerer gjerne med laser, akupunktur og/eller trykkbølge for å oppnå de beste resultatene ved behandling av idrettsskader. Hos oss skal du kjenne deg trygg på at du er i gode og kompetente hender – og at vi innehar den nødvendige spesialkompetansen på å få deg helt i mål.

 

Målrettet Behandling for Alle Aldersgrupper

Når vi velger behandlingsoppsett og behandlingsmetoder tar vi utgangspunkt i en grundig førstegangsundersøkelse. Hvordan vi setter opp behandlingen er også tilpasset alder, sykdomshistorie og smertebildet til den enkelte pasienten.

 

Nettopp derfor er det slike at våre funksjonelle og kliniske undersøkelser egner seg for alle pasientgrupper i alle aldre. Grunnet vår tilpasning til den enkelte pasient, så ser vi pasienter i hele aldersspekteret fra null til 100 år. Og det er virkelig en sann glede og ære å få hjelpe dere tilbake til en smertefri hverdag.

 

Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på vår faglige interesse og kompetanse, og mange fra ulike pasientgrupper sier at det er en av hovedgrunnene til at de velger oss framover andre. Dette inkluderer blant annet revmatikere, personer med kroniske smerter, artroseproblematikk med mer.

 

Mange er nærmest redde for å hjelpe visse pasientgrupper  – men dette bunner nok bare i manglende kunnskap. Våre klinikker derimot er laget for å kunne hjelpe alle.

 

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time hos oss?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

 

– Vi ser fram imot til å hjelpe deg på veien til en bedre helse!

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:

1. Fernandes et al, 2014. Low-level laser therapy on tissue repair of partially injured achilles tendon in rats. Photomed Laser Surg. 2014 Jun;32(6):345-50. doi: 10.1089/pho.2013.3694. Epub 2014 May 15.

2. Guerra et al, 2012. LLLT improves tendon healing through increase of MMP activity and collagen synthesis. Lasers Med Sci . 2013 Sep;28(5):1281-8. doi: 10.1007/s10103-012-1236-7. Epub 2012 Nov 21.