Utredning og behandling av hodepine | Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Oslo)

Er du rammet av hodepine? Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo (bydel Nordstrand) tilbyr vi grundig utredning og moderne behandling av hodepine.

Vondt i hodet kan sette en effektiv stopper for det som egentlig så ut til å bli en god dag. Faktisk er hodepine, på lik linje med svimmelhet, rangert til å være et av de med funksjonsnedsettende symptomene man kan ha.

Hodepinekasustikker er ofte satt sammen av flere faktorer. Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi innehar vi god kompetanse og lang erfaring innen undersøkelse og behandling av hodepine. Vi vil hjelpe deg med å finne ut av årsaken og hvordan det best kan behandles – inkludert rådgivning i forhold til kosthold og lignende dersom dette vurderes å kunne være til hjelp.

– La oss hjelpe deg med å bli kvitt hodepinen. Du finner oss og våre klinikere sentralt i Oslo i bydel Nordstrand på Lambertseter.

I denne artikkelen vil du kunne lese mer om:

 • Hvorfor får man vondt i hodet?

+ 5 hovedgrunner til hodepine

 • Hvilke typer av hodepine kan vi hjelpe deg med å behandle?

+ Kjevehodepine

+ Migrene

+ Nakkehodepine (Cervikogen hodepine)

+ Stresshodepine

 • Øvelser mot nakkehodepine (inkludert VIDEO)

Hvorfor får man vondt i hodet?

Det finnes en rekke mulige årsaker og medvirkende årsaker til at man får hodepine. Noen av de vanligste inkluderer:

 1. Anspente muskler og triggerpunkter
 2. For mye smertestillende medikamenter
 3. Genetikk
 4. Stive ledd i øvre nakken og brystryggen
 5. Stress (fysisk, psykisk og kjemisk)

1. Hodepine grunnet anspente muskler og triggerpunkter

(Fig. 1)

Det er ingen godt bevart hemmelighet at en kombinasjon av stramme muskler og redusert bevegelighet kan gi hodepine. Ovenfor ser du 10 ulike smertemønstre fra forskjellige muskler som kan gi deg vondt i hodet. Her er det viktig å huske på at det er samspillet mellom muskler, ledd og bindevev som er sentralt ved funksjonell hodepine – og at vi kun oppnår de beste behandlingsresultatene dersom samtlige faktorer har normal funksjon.

I et hektisk og moderne samfunn så kjenner nok de aller fleste på at skuldrene kan bli litt vel høye i blant. Hvis vi ser på illustrasjonen vår igjen, så noterer vi oss en muskel som heter øvre trapezius (upper trapezius på engelsk). Denne muskelen er ansvarlig for å heve skuldrene dine, og kalles noen ganger for «ørevarmeren» (ref: Finn-reklamen). Dersom denne er veldig stram og feilfunksjonell kan den referere smerter opp nakken, mot bakhodet, over tinningen og videre inn bak øyet, samt bidra til økte kjevespenninger.

– Øvre trapezius: Grunnmuren til nakkehodepine

Øvre trapezius er en stor muskel. Faktisk er den så stor at den deles inn i tre ulike deler, øvre, midtre og nedre del. Øvre del er den som er mest sentral i forhold til funksjonell, biomekanisk hodepine. Som du ser fester denne i øvre nakke, nakkeovergangen, på skulderbladet og videre ut mot skulderen. Feilfunksjon i øvre trapezius går ofte hånd i hånd med leddstivhet i mellom skulderbladene, nakkeovergangen og nakken. Naturlig nok, da den ene forsterker den andre – og på den måten får vi en «vond sirkel». Nettopp derfor er det viktig å stimulere bevegelighet i leddene samtidig som man bearbeider skadevevet i muskulaturen.

Aktive triggerpunkter, eller veldig anspente muskler, har – rent fysiologisk sett – ekstremt sammentrukkede muskelfibre. Som vi blant annet har skrevet om tidligere i vår artikkel om trykkbølgebehandling, så kan dette få veldig negative konsekvenser. I betydelige tilfeller kan disse muskelkontraksjonene være så alvorlige at de reduserer sin egen tilgang på blodsirkulasjon og næringsstoffer.

Manglende tilgang på sirkulasjon betyr mindre oksygentilførsel og en økning i både skadevev og avfallsstoffer. Sistnevnte oppstår grunnet at lymfesystemet, som en konsekvens av redusert sirkulasjon, ikke får gjort jobben sin. Over tid vil dette kunne føre til en gradvis forverring i muskel- og senevev. Vi rangerer gjerne skadevev i fra grad 1 (mild) til grad 4 (betydelig). Vi jobber gjerne med en kombinasjon av idrettsakupunktur, massasje, trykkbølge og / eller laserterapi i behandlingen av slikt skadevev i bløtvevet – i tillegg til leddbehandling. Blant annet trykkbølgebehandling har godt dokumentert effekt mot sterke myofascielle smerter i øvre trapezius muskulaturen (1).

2. Medikamentell hodepine

Det å ta for mye smertestillende medikamenter kan gi grunnlag for hodepine. En større oversiktsstudie fra 2020 viste at mange som plages med migrene og stresshodepine påfører seg selv flere anfall, økt antall hodepinedager og sterkere hodepine grunnet overbruk av smertestillende (2). Studien går så langt at den kaller dette et samfunnsproblem med enorme sosio-økonomiske kostnader.

Om du bruker smertestillende mer enn to-tre ganger i uken, eller opptil 10 dager i måneden, så er det høy risiko for at du kan rammes av medikamentell hodepine. Denne typen av hodepine kjennetegnes ved at den er konstant, trykkende – og ofte verst på morgenen (grunnet abstinensreaksjoner). Hvis du kjenner deg igjen i ovenstående bør du rådføre deg med fastlegen din angående medikamentbruk. Det bør også vurderes om det kan være aktuelt for deg å forsøke fysikalsk behandling.

3. Genetikk

Hodepine, og da særlig migrene, ser ut til å også ha en arvelig komponent. Hvis et barn har to foreldre som lider av migrene, er det så høy sjanse som 70% for at barnet også rammes av migrene senere i livet. Hvis kun en av foreldrene har en historikk med migrene dropper risikoen ned til 25-50%.

Her er det viktig å nevne at man fortsatt ikke med sikkerhet vet hva som forårsaker migrene, men nyere forskning tyder på at det både er fysiske og kjemiske faktorer. Man har jo for eksempel sett at anspent nakkemuskulatur og hypomobile ledd kan bidra til forverring av migrene (3). Her er det verdt å nevne at forskning har vist at fysikalsk behandling kan lindre migrene, både intensitet og frekvens (4).

4. Når øvre nakken gir hodepine

(Fig. 2)

Nakken består av 7 nakkevirvler, fra C1 (atlas) øverst til C7 nederst. De tre øverste nakkeleddene kan gi grunnlag for hodepine eller være direkte knyttet til kombinasjonshodepine. På illustrasjonen ovenfor ser vi tre av nakkeleddene som oftest er involvert i øvre nakkehodepine:

 • C0-1: Atlanto-occipitale leddet
 • C1-2: Atlanto-aksiale leddet
 • C2-3: Fasettleddene tilhørende andre og tredje nakkevirvel.

Dette er leddområder som innehar blant den aller høyeste konsentrasjonen av proprioseptorer (små sensorer som forteller hjernen hvilken posisjon vi er i). Ved redusert funksjon og nedsatt bevegelighet i disse områdene vil man kunne oppleve smerter i bakhodet og videre fram mot tinning. Ved hypomobilitet i disse leddområdene vil man også, med høy sannsynlighet, ha overaktivitet og smertesensitivitet i musculus suboccipitalis og semispinalis caputus (musklene som fester øverst i nakken inn mot bakhodet).

– Når øvre Rygg gir øvre nakkeproblematikk

(Fig. 3)

Når man behandler redusert leddbevegelighet i øvre nakke er det også viktig å se på brystryggen og nakkeovergangen. Hvis disse er stive kan de bidra til fremskutt hodestilling – som fører til økt belastning på nakken. Og hvis dette ikke blir adressert vil man kunne oppleve et gjentagende smertemønster. Derfor er det viktig å behandle både muskler og ledd i begge disse områdene. En kombinasjon av for eksempel leddmobilisering, intramuskulær akupunktur og / eller trykkbølgebehandling er ofte effektivt ved slike tilfeller.

5. Stress (fysisk, emosjonelt og kjemisk)

Mange tenker på stress som utelukkende det å ha mye og gjøre. Men faktum er at man deler stress videre inn i tre kategorier, nemlig fysisk, emosjonelt og kjemisk stress. Sistnevnte kan innebære alt fra passiv røyking, til inhalering av kjemikalier eller parfymer, utsettelse for allergener og visse matingredienser. Dårlig luftkvalitet, høye lyder, skarpt lys og værforandringer er også andre typer av stress som kan trigge hodepine. Fysikalsk behandling kan hjelpe til med å redusere stressreaksjoner for deg som føler deg konstant stresset.

Hvilke typer av hodepine kan vi hjelpe deg med?

Det er primært sett fire typer av hodepine som vi ser mest av i klinikken vår er:

 • Kjevehodepine
 • Migrene
 • Nakkehodepine (Cervikogen hodepine)
 • Stresshodepine

Tidligere i artikkelen har vi allerede snakket en god del om årsakene og det funksjonelle bak disse typene av hodepine. Vi vil dòg gå nærmere inn på de fire ulike hodepinetypene, med et mer målrettet fokus på behandling og tiltak, i neste del av artikkelen.

Her ønsker vi også å poengtere at den vanligste formen for hodepine er en kombinasjon av flere typer hodepine.

1. Behandling av kjevehodepine

Hvis vi går tilbake til muskelillustrasjonen i begynnelsen av artikkelen (fig.1), ser vi hvordan masseter, den store tyggemuskelen i kjeven, er sentral ved kjevehodepine. Kjevespenninger kan nemlig gi grunnlag for en hodepine hvor smertene brer seg fra kjeven og videre opp mot øret. Det er godt dokumentert at kjevefunksjonen er direkte knyttet til funksjonalitet i nakken. På denne måten vil hypomobilitet i øvre nakke kunne bidra til kjevesmerter, på samme måten som kjeven kan gi nakkeproblematikk.

I behandlingen av kjevehodepine vil man jobbe med lokal kjevemuskulatur i kombinasjon med andre biomekaniske funn i øvre rygg og nakke. Behandlingen består gjerne av en kombinasjon av spesifikk triggerpunktbehandling, skånsom kjevemobilisering (ingen «knekking»), muskulært arbeid mot øvre rygg og nakke, og leddmobilisering av stive ledd i brystryggen og nakkepartiet. I visse tilfeller kan det også være aktuelt å bruke laserterapi og / eller nålebehandling.

2. Behandling av migrene

Altfor mange plages med migrenehodepine. En karakteristisk, intens ensidig hodepine med tilhørende kvalme, lyd- og lyssensitivitet. Man vet at det er flere fysiske og kjemiske stressfaktorer som kan trigge migreneanfall, men man vet fortsatt ikke med 100% sikkerhet hva som forårsaker migrene.

Det man vet er at stramme nakkemuskler og stive ledd kan gi forverring i både intensitet og frekvens av migreneanfall (3). Videre har forskning vist at migrene kan lindres med fysikalsk behandling (4). En større systematisk oversiktsstudie konkluderte med at leddbehandling var mer effektivt enn massasje i behandlingen av kronisk hodepine (5). Man kunne dokumentere reduserte antall migreneanfall og at de ikke ble like smertefulle. Hos oss her ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi kombinerer vi behandling av muskler og ledd for å få best mulige resultater.

3. Behandling av nakkehodepine

Vi har tidligere i denne artikkelen vist hvordan nakkens ledd og muskler kan gi hodepine og aktive smertemønstre (fig. 1 og fig. 2). Det er dòg slik at alle nakker er forskjellige. Nettopp derfor gjennomfører vi først en grundig førstegangsundersøkelse, for å kartlegge hvilke muskler og ledd som er involvert i din nakkehodepine. Behandlingen, behandlingsmetoder og veiledning i øvelser vil tilpasses deretter.

Et klassisk behandlingsforløp av nakkesmerter med tilhørende nakkehodepine vil adressere både skadevev i muskulaturen og leddbevegelighet. Med andre ord er det vanlig at man kombinerer muskulære teknikker, inkludert massasje og triggerpunkter, med leddbehandling. Ved ekstra sterke myalgier kan det være aktuelt å bruke intramuskulær akupunktur og / eller trykkbølgebehandling.

4. Behandling av stresshodepine

Stresshodepine, er i likhet med nakkehodepine, ofte sammensatt av en pletora av vonde muskler og stive ledd. Ved denne type av hodepine er det, i tillegg til behandlingen, også viktig å bearbeide eventuelle stressforårsakende komponenter. Her ser man gjerne en betydelig høyere muskelanspenthet og smertesensitivitet ved palpasjon.

I disse tilfellene vil vi gjerne forsøke å bearbeide de dype muskelspenningene og bryte opp skadevevet i områdene. I likhet med sterkere typer av nakkehodepine kan det her også være aktuelt å benytte idrettsakupunktur mot triggerpunkter og / eller trykkbølgebehandling mot muskulært skadevev.

Anbefalte øvelser mot nakkehodepine

Anspente muskler, høyre skuldre og redusert bevegelighet er alle faktorer som kan forårsake nakkehodepine. I denne treningsvideoen viser vår egen, kiropraktor Alexander Andorff, frem øvelser som kan hjelpe deg med å aktivere underaktiv muskulatur rundt de sensitive områdene. Mer dòg at våre fysioterapeuter og kiropraktorer vil tilrettelegge øvelser tilegnet hver enkelt pasient.

VIDEO: 4 øvelser mot nakkehodepine

Bli med i familien! Abonner gjerne gratis på Youtube-kanalen vår.

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time hos oss?

Hos oss ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi, lokalisert i bydel Nordstrand, i Oslo, finner du kyndig hjelp på mange plan. Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon med en av våre klinikere så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

– Vi ser virkelig fram til å hjelpe deg på veien mot mindre hodepine! Du finner oss sentralt i Oslo, og når oss enkelt med både kollektivtransport eller med egen bil. Det er også gratis parkering på senteret.

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Vanlige spørsmål om hodepine (FAQ):

– Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet nedenfor. Så vil vi legge de til i artikkelen her.

Kilder og forskning

Bilder: Gray’s Anatomy, Wikimedia, Vondt.net, Raaholtkiropraktorsenter.no, Eidsvollkiropraktorsenter.no

1. Jeon et al, 2012. The effect of extracorporeal shock wave therapy on myofascial pain syndrome. Ann Rehabil Med . 2012 Oct;36(5):665-74. doi: 10.5535/arm.2012.36.5.665. Epub 2012 Oct 31.

2. Fischer et al, 2020. Medication-overuse Headache. StatPearls Publishing; 2020 Jan-.

3. Leistad et al, 2006. Stress-induced pain and muscle activity in patients with migraine and tension-type headache. Cephalalgia . 2006 Jan;26(1):64-73.

4. Bernstein et al, 2019. Integrating Chiropractic Care Into the Treatment of Migraine Headaches in a Tertiary Care Hospital: A Case Series. Glob Adv Health Med. 2019; 8: 2164956119835778.

5. Bronfort G., Assendelft W.J., Evans R., Haas M., Bouter L. Efficacy of spinal manipulation for chronic headache: a systematic review. J Manipulative Physiol Ther. 2001;24:457–466.