Idrettsmassasje | Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Idrettsmassasje, også kalt sportsmassasje, er en god behandling for deg med mye muskelspenninger og muskelknuter.

Hos oss blir idrettsmassasje utført av offentlig autoriserte terapeuter med lang utdanning – i form av kiropraktor og fysioterapeut. På denne måten kan du som pasient være sikker på at du er i trygge og kompetente hender.

 

Idrettsmassasje tilpasses gjerne til den enkelte, men kjennetegnes gjerne ved at det er en kombinasjon av både muskelknutebehandling og massasje. Hvis ønskelig kan det også legges til lett leddmobilisering og andre teknikker (for eksempel nålebehandling). Men primært sett er det altså en behandlingsform for deg som plages med dype muskelspenninger. Dette er en behandling som vi ser at er populær blant både mosjonister og aktive idrettsutøvere – så du må ikke være profesjonell idrettsutøver for å ha god nytte av en idrettsmassasje. Noen av de vanligste områdene vi behandler med idrettsmassasje inkluderer nakke, skuldre, rygg, lår og legger.

 

Våre klinikere på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi har tilleggskompetanse og lang erfaring innen idrettsmassasje. Behandlingsformen kan også brukes som et supplement i våre andre behandlinger.

 

– La oss hjelpe deg med å ta vare på egen funksjonell helse.

 

I denne artikkelen vil du kunne lese mer om:

 • Hva er Idrettsmassasje?

+ Hva er Skadevev?

 • Hvordan fungerer Idrettsmassasje?

 • Hvilke Typer av Diagnoser kan vi Behandle med Idrettsmassasje?

 

Hva er Idrettsmassasje?

Hovedformålet med behandlingen er å bryte ned skadevev, stimulere økt bløtvevsmobilitet og fjerne årsaken til smertesensitivitet.

Ved å jobbe inn i det anspente og smertesensitive bløtvevet kan våre terapeuter bryte opp restriksjoner i muskelvevet og redusere muskelspenninger. Det er nemlig slik at muskelvev kan bli så sammentrukket og lite funksjonelt at det faktisk reduserer sin egen evne til å lege. På denne måten får ikke bløtvevet tilgang på næringsstoffer den trenger til reparasjon og vedlikehold. Dermed blir smertene gradvis verre etter hvert som vi får en høyere konsentrasjon av skadevev.

 

– Hva er Skadevev og Muskelknuter?

Fig.1: Cojocaru et al, 2016. Et ultralydbilde av en muskelknute. Som du ser er området i muskelen tydelig mørkere og indikerer en forstyrret sirkulasjon i muskelvevet.

 

Skadevev og muskelknuter er fysiske funn og kan sees på bildediagnostiske undersøkelser – inkludert ultralyd og termografimålinger. Studier har vist at triggerpunkter og muskelknuter har en høyere temperatur i kjernen, men et kaldere og mer avgrenset område rundt selv bløtvevsrestriksjonen. Det kaldere området rundt selve muskelrestriksjonen indikerer en redusert tilgang på blodsirkulasjon i området (1). Flere terapeuter er ikke oppdatert på de nyeste funnene innen bløtvevsforskning – og vil da kunne komme med utsagn som at «muskelknuter finnes ikke». Men det gjør de selvfølgelig, og normalisering av deres helsetilstand er essensielt når det kommer til å gjenopprette smertefri funksjon.

 

Selv om det først er i nyere tid at bildediagnostikken har blitt god nok til å visualisere muskelknuter (bedre bildeoppløsning) – så har det vært en kjent og kartlagt problematikk i over 20 år. Travell og Simons var to av de viktigste forskerne på feltet innen muskelvevsrestriksjoner og skrev et av de store oppslagsverkene på området kjent som «Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual» (2).

 

Vi deler bløtvev inn i 3 hovedkategorier:

(Fig. 2. Bilde – Akkreditering: Vår søsterklinikk, Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter)

1. Friskt Vev (Normal tilstand)

Dette er den ideelle normaltilstanden vi ønsker i bløtvev. Muskelvevet har god funksjon, kjennes ikke spesielt anspent ut ved berøring og avgir heller ikke smertesignaler.

 

2. Skadevev (Grad 1-4)

Når bløtvev, enten muskelvev eller senevev, har redusert funksjon og høyere smertesensitivitet – så går det inn under betegnelsen skadevev. Dette innebærer også at den fysiske oppbygningen forandres. Bløtvevsfibrene blir kortere og mindre elastiske. På illustrasjonen ovenfor kan du også se hvordan deres posisjon blir mer krysset enn det som er normalt. Skadevevet gir grunnlag for høyere smertesensitivitet ved både berøring og bruk. I tillegg til dette vil det være høyere risiko for skader og strekk i dette bløtvevet.

 

Avhengig av skadevevskonsentrasjonen kan man dele inn fra grad 1 (mild) til grad 4 (betydelig – på grensen til arrvev). Det er viktig å ta aktive tiltak for å opprettholde god funksjon og sirkulasjon i muskelvev. Treningsøvelser, tøyeøvelser og fysikalsk behandling, inkludert idrettsmassasje, er alle gode metoder for å få til dette.

 

3. Arrvev (Kronisk skadevev)

Noen av de vanligste årsakene til arrvev er kirurgiske inngrep og skader. Hvis bløtvevet er i denne fasen så har det svært dårlig evne til å reparere seg selv – og innehar også en betydelig risiko for forverring.

 

– Vi jobber daglig med å gjenopprette best mulig funksjon i bløtvev og bindevev.

 

Hvordan Fungerer Idrettsmassasje?

Når vi nå har gått gjennom mer av det grunnleggende bak skadet bløtvev og arrvev, samt hvordan det kan gi smerter og stramhet, vil det også bli lettere å forstå hvordan vi behandler det. Hovedformålet vårt med idrettsmassasje er å bryte ned skadevev og gjenopprette normal funksjon i de smertesensitive områdene. Ved manuelle muskelteknikker som triggerpunktbehandling, bløtvevsmobilisering og massasje kan vi jobbe inn i de smertesensitive områdene – og gradvis bryte ned skadevevet som har bygget seg opp i områdene.

 

De aller fleste av våre pasienter melder om veldig god bedring og markant mindre muskelplager i hverdagen. Mange melder også om tydelig reduksjon av hodepine, samt svimmelhet, som gjerne kan oppstå grunnet stramme nakkemuskler og stive skuldre.

 

– Slik Behandler vi Muskelsmerter med Idrettsmassasje

Først og fremst vil du våre klinikere gi deg en grundig funksjonell undersøkelse. Her kartlegges funksjon, muskeltonus og bevegelsesutslag. Dette innebærer også at man undersøker muskelhelsen ved å sjekke mobilitet, anspenthet, styrke, smertesensitivitet og konsistens. Klinikeren vil også gjøre funksjonelle tester for å se etter nerveavklemming og leddstivhet.

 

Som offentlig autoriserte klinikere (kiropraktor og fysioterapeut) har våre terapeuter en lengre utdanning og flere spesialistrettigheter – slik som henvisningsrett til bildediagnostikk og sykmeldingsrett – slik at du som pasient kan kjenne deg ekstra trygg og ivaretatt.

 

Basert på forskningen vet vi altså at muskelvevsrestriksjoner er en høyst tydelig og funksjonell problematikk. Vi vet at området har forstyrret blodsirkulasjon og funksjon, samt at det er hypersensitivt ved berøring. Manuelle teknikker kan hjelpe deg med å redusere muskelspenninger, gi økt bløtvevsbevegelse og redusere forekomsten av skadevev i området. Mange av våre pasienter benytter seg også av idrettsmassasje cirka 1 gang i måneden for å fungere bedre i hverdagen og på fritiden. De aller fleste beskriver det å ha mindre muskelsmerter og anspenthet som en helseinvestering som forbedrer både humøret og energien.

 

Noen av formålene man ønsker å oppnå med idrettsmassasje inkluderer:

 • Bryte ned Skadevev og Stimulere Reparasjonsmekanismer
 • Jobbe inn i og Redusere Muskelspenninger, Myofascielle Restriksjoner og Triggerpunkter
 • Redusere Nerveirritasjon
 • Øke Funksjonen i Bløtvev (Muskler, Bindevev og Senevev)

 

Behandlingen tilpasses individuelt og er egnet for alle. Ved betydelige tilfeller av myalgier og muskelsmerter kan vi også supplementere med tørrnåling (IMS nålebehandling) dersom det er behov for dette.

 

Hvilke Typer av Diagnoser kan man Behandle med Idrettsmassasje?

Her er det viktig å påpeke at de aller fleste av oss har en  del plager og feilfunksjoner i bløtvev og musklene våre. Dette kan for eksempel skyldes en statisk arbeidsstilling, fysisk overbelastning, uheldige løft eller tidligere muskelskader. I vår moderne tidsalder er det særlig mange som benytter seg av idrettsmassasje hos oss mot spenninger i nakke, øvre rygg og skuldre. Her er noen av de vanligste diagnosene som vi behandler med idrettsmassasje:

 

 • ITB Syndrom (Anspenthet på Utsiden av Låret)
 • Hjemmekontorplager
 • Hodepine (Cervikogen Hodepine, Migrene og Stresshodepine)
 • Kroniske Muskelsmertesyndromer (Inkludert Myofascielt Smertesyndrom og Fibromyalgi)
 • Leggkramper
 • Lumbago
 • Lårsmerter (Inkludert hamstrings og quadriceps)
 • Muskelspenninger i Nakke og Rygg
 • Nakkekink
 • Nakkesvimmelhet (Cervikogen vertigo)
 • Revmatiske Smerter
 • Ryggsmerter
 • Stressnakke

 

Igjen ønsker vi her å understreke at alle våre klinikere er offentlig autoriserte med de rettigheter som medfølger. Hvis det er medisinsk indisert kan de også rekvirere bildediagnostikk (inkludert MR og røntgen). Du kan lese mer om våre behandlere og våre behandlingsmetoder via disse lenkene.

 

VIDEO: 8 Øvelser mot Hjemmekontorplager

Ved våre klinikker er vi også opptatt av å foreskrive riktige øvelser tilpasset den enkelte pasientens problemer. Dette kalles gjerne for smart trening. Hos oss får du altså også hjelp med å finne ut hvilke øvelser som har best effekt for akkurat deg. Her i denne videoen viser hvor vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram noen gode øvelser mot hjemmekontorplager.

 

VIDEO: 8 Øvelser mot Hjemmekontorplager i Nakke og Skuldre


Bli med i familien! Abonner gjerne gratis på Youtube-kanalen vår (lenken åpner i nytt vindu).

 

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time hos oss?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon med en av våre klinikere så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

 

 

– Ikke la noe muskelsmerter ta fra deg gnisten og humøret. Invester i egen helse og la oss hjelpe deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Vanlige Spørsmål om Idrettsmassasje (FAQ):

– Still gjerne spørsmål direkte til oss på melding eller via kommentarfeltet nedenfor.

 

Kilder og Forskning:

1. Cojocaru et al, 2016. Trigger points – ultrasound and thermal findings. J Med Life. 2015 Jul-Sep; 8(3): 315–318.

2. Travell J, Simons D, Simons L. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 2 vol. set. 2nd Ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.