Kiropraktorbehandling

Behandling for alle | Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

Hos oss ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo er behandlingen tilpasset, skånsom og egnet for alle. Vi hjelper spedbarn, gravide, eldre og revmatikere på daglig basis.

Mange pasientgrupper som plages med muskel og leddsmerter kan tidvis kvie seg for å ta tak i problemene sine. Vi har opplevd at dette særlig skyldes en personlig usikkerhet på om klinikeren vil tilpasse seg deres situasjon og sykdomshistorikk. Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi, samt våre andre avdelinger innen Vondtklinikkene, skal du vite at både utredningen og behandlingen alltid er skreddersydd etter dine behov. Hos våre offentlig autoriserte klinikere er du i de tryggeste hender.

 

– Særskilt høyt fokus på faglig kompetanse og moderne tilnærming legger til rette for optimal utredning og behandling. 

 

Moderne klinikere er spesialister på å tilpasse behandlingsoppsettet utifra kliniske opplysninger. Dermed er det slik at fysikalsk behandling hos oss egner seg for alle aldre – fra 0 til 100 år. I denne artikkelen vil vi også snakke mer om hvordan behandlingen tilpasses i henhold til din situasjon og eventuelle sykdomshistorikk.

 

I denne artikkelen vil du lære mer:

 

1. Hva er Tilpasset Behandling?

+ Tryggheten i Behandling hos Offentlig Autoriserte Klinikere

2. Slik Behandler vi Alle Pasientgrupper

A) Spedbarn / baby (0-12 mnd)

B) Barn (1-12 år)

C) Ungdom (12-17 år)

D) Gravide (Før og etter svangerskap)

E) Eldre

F) Beinskjøre

G) Migrenepasienter

H) Nerveskadede (Polynevropati mm.)

I) Tidligere Hjerneslagpasienter

J) Skoliose

K) Revmatikere

L) Kroniske smertepasienter

 

1. Hva er Tilpasset Behandling?

Våre moderne klinikere baserer sitt behandlingsoppsett utifra en grundig historietagning og funksjonell undersøkelse.

I den grundige historietagningen kartlegges også sykdomshistorikken og eventuelle kjente diagnoser. Dette legger til rette for hvordan klinikeren setter opp videre behandlingsforløp og hvilke behandlingsmetoder som benyttes. Det er nemlig slik at vi har en rekke ulike behandlingsteknikker som benyttes utifra de kliniske og funksjonelle funn. Disse inkluderer:

 

  • Aktivator: Et tilpasset verktøy for skånsom leddmobilisering.
  • Laserterapi: Ved mye smertesensitivitet kan muskuloskeletal laserbehandling være et godt alternativ. Blant annet har flere forskningsstudier vist at det kan være et nyttig behandlingsverktøy for personer rammet av fibromyalgi, samt andre kroniske smertediagnoser.
  • Leddmobilisering: Den karakteristiske kiropraktiske leddjusteringen, ofte kalt «knekking» på folkemunne, er det noen som kvier seg for. Hos oss skal du være sikker på at vi benytter skånsom og tilpasset leddmobilisering i henhold til alder, underliggende sykdomshistorikk og dagens smertesituasjon. Og hvis man ikke ønsker «knekking» så går det helt fint også.
  • Massasje og muskulære teknikker: Bløtvevsarbeid tilpasses i henhold til smertesensitivitet og individuelle forutsetninger.

 

– Trygghet i Offentlig Autoriserte Terapeuter

En offentlig autorisasjon innebærer at yrket er lovregulert. Alle våre klinikere (fysioterapeut og kiropraktor) er offentlig autorisert og registrert i helsepersonell-registeret. Dette innebærer altså en lengre utdanning, mer pasientsikkerhet og beskyttet tittel. Andre yrker som ikke er offentlig autorisert er ikke lovregulert – og i de bransjene kan det være store forskjeller i faktisk utdannelse.

 

Våre moderne kiropraktorer har også henvisningsrett til bildediagnostikk (røntgen, CT og MR), legespesialist (inkludert nevrolog og revmatolog), samt sykmeldingsrett. Dette er rettigheter tilknyttet opp mot den offentlige autorisasjonen og lengre utdanningen (5 år mastergrad pluss 1 år turnus).

 

2. Slik Behandler vi Alle Pasientgrupper

kiropraktor behandling

Grunnprinsippet i moderne og helhetlig fysikalsk behandling innebærer den kliniske evnen til å kunne tilpasse seg pasienten. 

I denne delen av artikkelen vil du kunne lære mer om hvordan vi utreder og behandler visse pasientgrupper. Alle pasientgrupper kan nemlig rammes av både feilfunksjon og smerter i muskler og ledd – og da er det viktig å kunne oppsøke kyndig hjelp.

 

A) Utredning og Behandling av MSK-Feilfunksjon hos Spedbarn / Baby (0-12 mnd)

Spedbarn kan også føle smerte grunnet redusert biomekanisk funksjon i muskler og ledd (1). Utrolig nok henger det fortsatt igjen gammeldags tankegods i visse støvete kroker fra før 1980-tallet hvor man ikke trodde at babyer kunne føle smerte. Dette var også tiden hvor man rutinemessig gjennomførte kirurgi på babyer uten eller med minimal bedøvelse (1). Nå vet man heldigvis bedre. Systematiske oversiktsstudier har vist at manuelle behandlingsteknikker reduserer kolikkgråt blant spedbarn (2). Andre studier har vist at skånsom kiropraktisk leddmobilisering kan gi forbedring ved kolikk-symptomer (3).

 

Fysikalsk behandling av spedbarn innebærer ikke «knekking». En grundig funksjonell undersøkelse vil først se etter asymmetri eller hypomobilitet i bevegelsesmønsteret. Et av de vanligste funnene er redusert nakkebevegelighet til en av sidene. Dette kan føre til vanskeligheter med amming, økt gråting og urolighet, vanskeligheter med søvn, samt at babyen gjerne kun sover på en side. Ensidig belastning kan bidra til skjev eller asymmetrisk hodeform i bakhodet (plagiocephaly). Studier har konkludert med betydelig høyere forekomst av redusert nakkebevegelighet blant babyer med skjev hodeform (4). Tilpasset og skånsom mobilisering og bløtvevsarbeid kan i mange tilfeller hjelpe til med å normalisere nakkebevegeligheten.

 

Noen av de vanligste plagene vi ser hos spedbarn inkluderer:
  • Bevegelsesrestriksjoner
  • Kolikk-symptomer og Unormalt mye Gråting
  • Redusert Nakkebevegelighet (Kan for eksempel bare vri hodet fullt til den ene siden)

Det er dòg viktig å nevne at det er mye utvikling blant spedbarn og at mye går seg til. Men hvis det er tydelige biomekaniske restriksjoner i kombinasjon med for eksempel ammeproblemer og unormalt mye gråting, da anbefaler vi en funksjonell undersøkelse hos en av våre terapeuter. Ofte er det kun skånsom fysikalsk hjelp med litt gode hjemmelekser (råd og lette øvelser) som skal til for å løse problematikken.

 

B) Utredning og Behandling av Muskel og Leddsmerter hos Barn (1-12 år)

Overraskende for mange studier vist at barn har en relativt høy forekomst av muskel og leddsmerter (5). Blant 3-åringer så man også en direkte sammenheng mellom rapporterte smerter og atferdsproblemer (5). Stillesitting på over to timer daglig ga også økt risiko for muskel og leddsmerter. Klare indikasjoner på at man bør ta barn på alvor når de melder om smerter og ubehag. Det er nemlig slik at statistikk og forskning gir en indikasjon på at mange foreldre ikke tar dette på alvor – og istedenfor bare skylder på «voksesmerter».

 

Igjen er det viktig å understreke at barn ofte har god effekt av lett og skånsom fysikalsk behandling – og at man veldig ofte ser en rask og god effekt av behandlingen. I vårt moderne samfunn med mer data og skjermtid er det også essensielt at barnet selv lærer viktigheten av bevegelse. Statiske stillinger er nemlig, som nevnt, en risikofaktor for utvikling av muskel og skjelettplager. Tidlig funksjonell undersøkelse kan også hjelpe til med å avdekke barneskoliose og dermed få barnet i gang med riktige øvelser tidlig for å motarbeide utvikling av dette.

 

Spedbarn behandling kiropraktor

 

C) Utredning og Behandling av Ungdom (12-17 år)

Studier og statistikk er klare i sin sak på at mange av våre ungdommer har en mer stillesittende hverdag enn det som er ideelt. Dette medfører også gjerne forstyrrede søvnvaner og lange spilleøkter på PC eller konsoll. Forskning har vist en økning i blant annet korsryggplager blant ungdom som gamer mer enn 3 timer om dagen (6). En av våre viktigste roller når det kommer til behandling av muskel og skjelettplager blant ungdom er å få dem til å forstå nytteverdien av variasjon. Det går fint an å dyrke hobbyen med gaming – så lenge man finner en balanse i hverdagen.

 

Mange foreldre føler at de sliter med å bli hørt av sine unge og håpefulle. Her har vi, som offentlig autoriserte terapeuter, ofte litt mer gjennomslagskraft – og i mange tilfeller får vi hjulpet dem med å finne gleden med fysisk aktivitet og bevegelse. Blant de eldre ungdommene, ofte i forbindelse med mer mobilbruk, har vi også sett en økning i nakkeplager og tilhørende stresshodepine. Lett fysikalsk behandling bestående av muskulære teknikker, tilpasset leddmobilisering og treningsveiledning har ofte meget god funksjonsbedrende effekt.

 

D) Behandling av MSK-Plager i og Etter Svangerskapet

Kroppen må tilpasse seg store endringer når man er gravid. Etter hvert som ukene går og magen vokser får man også endringer i rygg- og bekkenstilling. Ryggkurvene økes og det forekommer økt belastning mot bekkenleddene, samt korsryggen – men også mellom skulderbladene og i nakkeregionen. Det er derfor veldig vanlig med bekkenleddsmerter, ryggplager, vondt mellom skulderbladene og nakkespenninger blant gravide. Her må man forstå viktigheten av å ivareta seg selv i det som er en krevende prosess – både mentalt og fysisk. Våre klinikere jobber regelmessig med gravide pasienter, og tilbyr oppfølging gjennom svangerskapet i form av fysikalsk behandling, smarte hjemmeøvelser og tilpasset idrettsmassasje.

 

Mange opplever også plager assosiert med bekkenløsning og bekkenlåsning. Forskning har vist at så mange som 30-78% plages med smerter i bekken og korsrygg gjennom svangerskapet (7). Her har leddmobilisering av bekkenleddet i kombinasjon med hjemmeøvelser godt dokumentert effekt (8). Våre moderne klinikere kombinerer også dette med muskelarbeid (for eksempel triggerpunktbehandling, tøyninger og massasje) for å oppnå best mulige resultater.

 

Vi må heller ikke glemme hvilken påkjenning det er for mor å gå gjennom en fødsel. Studiene viser også til at det å ha økt forekomst av smerter i korsryggen gjennom svangerskapet blir en betydelig ekstra belastning. Dette kan igjen lenkes videre opp mot økt forekomst av depresjon etter fødsel (7). Her er det altså viktig å understreke hvilket fysisk og mentalt maraton dette er for kvinnen gjennom svangerskapet – og at det å få kyndig hjelp med slike plager kan gjøre hele reisen betydelig lettere.

 

E) Behandling av Eldre

Altfor mange eldre legger skylden på naturlig aldring for sine plager i muskler og ledd. «Det hører til med alderen» er et uttrykk vi hører altfor ofte. Sannheten er at, ja, visse forutsetninger med økt alder kan legge til rette for mer plager og bevegelsesrestriksjoner. Men dette er desto større grunn til å motarbeide det aktivt. Å holde seg i bevegelse og redusere feilfunksjoner er essensielt for å kunne nyte godt av de «senere årene». Artrose, altså leddslitasje, er også en diagnose som reagerer positivt på leddmobilisering og fysikalsk behandling. Ikke la alderen stoppe deg fra å være aktiv og nyte hverdagen.

 

Hos oss er alltid behandlingsopplegget tilpasset alder og underliggende forutsetninger. Ved mistanke om betydelig artrose innehar vi henvisningsrett til bildediagnostikk (røntgen, MR og CT) for å kartlegge omfanget av dette. Men selv betydelig artrose – selv om det er en utfordring – trenger ikke å være en hindring fra å oppnå bedre funksjon og mindre smerter i hverdagen.

 

F) Fysikalsk Behandling for Beinskjøre (Osteoporose)

Beinskjørhet er også kjent som osteoporose. Dette innebærer at beintettheten i, for eksempel hoften, er redusert og dermed mer i risikosonen for brudd ved fall og lignende. Mange med osteoporose kan dòg bli i overkant forsiktige. Det er nemlig slik at beintetthet også stimuleres ved balansert belastning. Smart trening rettet inn mot de større muskelgruppene i spesielt utsatte områder kan gi både funksjonsbedring og ha skadeforebyggende effekt.

 

Noen ganger opplever vi også at personer med beinskjørhet kvier seg for å oppsøke fysikalsk behandling. Det er det ingen grunn til. Moderne terapeuter tilpasser seg alltid til pasienten, og beinskjørhet er ingen årsak til at man ikke skal kunne få hjelp med smerter i muskler og ledd. Joda, behandlingen er litt mer skånsom – og man velger også å bruke tilpassede leddmobiliseringsteknikker – men har vel så god effekt likevel.

 

G) Migrenepasienter

Vi jobber daglig med utreding og behandling av migrene og hodepine – du kan lese mer om hvordan det foregår her. Ved migrene er det viktig med en helhetlig tilnærming – muskulært, leddfunksjon, kosthold og kartlegging av hvilke migrenemedikamenter som fungerer for pasienten. På sistnevnte samarbeider vi selvfølgelig tett opp mot fastlegen til pasienten. I tillegg til behandling av dysfunksjoner annet har man sett at magnesium kan være et effektivt kostholdstilskudd som kan hjelpe til med å forebygge migreneanfall (9). Dette er direkte knyttet opp mot at forskning har vist at migreneanfall kan knyttes til magnesium-mangel i cerebrospinalvæsken.

 

Ved behandling av migrene er det viktig med fokus på to primærgrener:

  1. Muskuloskeletal feilfunksjon
  2. Vestibulær dysfunksjon

Ved førstegangskonsultasjonen hos oss vil en grundig historietagning og funksjonell undersøkelse legge til rette for behandlingsoppsettet (10). Hovedformålet, vedrørende de muskuloskeletale feilfunksjonene, er å redusere smerte og oversensitivitet. Behandlingsmetodene kan inkludere en kombinasjon av manuell terapi, bløtvevsteknikker, nervemobilisering, treningsveiledning og rådgivning. For vestibulær dysfunksjon sikter klinikeren inn mot å optimalisere funksjonen og redusere vestibulære symptomer. Sistnevnte inkluderer gjerne både balanseøvelser og vestibulær rehabilitering (spesifikke treningsøvelser i henhold til funn).

 

H) Tidligere Nerveskadede (Diabetisk nevropati, polynevropati og lignende)

Det finnes en rekke årsaker som er knyttet opp mot nerveskade. De perifære nervene kan, for eksempel, bli skadet i ulykker eller idrettsskader. Karpaltunnelsyndrom er et eksempel på avklemming av mediannerven i håndleddet og hånden. Denne diagnosen kan, grunnet avklemming, føre til gradvis skade over tid. Andre tilstander som kan føre til redusert nervefunksjon og skader på nervene inkluderer diabetes, isjiasavklemming, Guillain-Barre syndrom, lupus, revmatisk artritt og Sjøgrens syndrom – for å nevne noen.

 

Ved perifer nevropati er det viktig med fokus på nervemobiliseringsøvelser, opptrening av relevante muskler og behandling rettet inn mot mistenkte kompresjonsområder. Studier, hvor man har påført nerveknusningsskader på dyr, og deretter forsøkt å stimulere reparasjon, kan vise til noen høyst interessante resultater. Her har de nemlig vist at fokusert trykkbølgebehandling stimulerte reparasjon i de skadde perifernervene (11).

 

Av naturlige årsaker er det svært vanskelig å gjenskape disse studiene på mennesker – blant annet grunnet vanskeligheten med å samle inn nok affekterte personer til forskningsstudiene (da man ville trengt den samme typen av nerveskader for å kunne få riktige resultater). Men studiene peker hvertfall på positive resultater i behandling av isjiasavklemming. Hvorav konklusjonen var «trykkbølgebehandling ser ut til å være effektiv innen forebygging av nervesvinn og forbedring av isjiasnervefunksjonen» (12).

 

I) Tidligere Hjerneslagspasienter

Hjerneslag kan føre til milde, moderate eller betydelige endringer i motorikken og funksjonsbildet. Denne endringen i funksjonaliteten medfører ofte kompenseringssmerter og stivhet. Grunnet at hjerneslag ofte gir utslag i form av redusert balansefunksjon vil deler av behandlingen også gjerne dreie inn mot balansetrening og vestibulær rehabilitering. I tillegg til dette jobber klinikeren gjerne inn mot særlig affekterte og smertesensitive områder med fysikalske behandlingsteknikker.

 

J) Utredning, Behandling og Opptrening ved Skoliose (Barneskoliose og Voksenskoliose)

Skoliose innebærer skjev ryggrad. Skoliose kan forekomme i flere ulike varianter, hvorav hovedskjevheten kan være tydeligst enten i brystryggen eller korsryggen. Her er det viktig å skille mellom barneskoliose og voksenskoliose. Det er nemlig slik at hvis personen fortsatt er i vekst og rammet av skoliose, så er det ekstra viktig med riktige tiltak og treningsøvelser. Tilpassede tiltak i henhold til skoliosen kan bremse utviklingen og føre til en mindre uttalt skoliosegrad når man er ferdig utvokst. En lavere skoliosegrad kan, i mange tilfeller, medføre mindre feilbelastning og tilhørende smerter.

 

Våre moderne kiropraktorer har også henvisningsrett til såkalt skoliosemåling (Cobbs vinkel). Målingen kan utføres på bildediagnostiske institutt hvor radiografen, med røntgen, tar bilde av ryggraden – og hvorav antall grader skjevhet blir målt av en radiolog. For yngre som fortsatt vokser er det ofte aktuelt med en ny måling cirka hver 4-6:e måned for å kartlegge skolioseutviklingen. Videre går behandlingen ut på å opprettholde god funksjon og bevegelighet i ledd og muskler.

 

K) Revmatikere

Alle avdelinger ved Vondtklinikkene jobber aktivt innen tilpasset behandling for revmatikere. Hos oss ser vi og behandler en rekke ulike revmatiske pasientgrupper, inkludert pasienter med Bekhterevs (ankyloserende spondylitt), revmatisk artritt, leddgikt, bløtvevsrevmatisme og psoriasis artritt.

 

Vi tilbyr også spesialtilpassede behandlingsmetoder slik som laserterapi – hvorav systematiske oversiktsstudier har dokumentert effekt mot smerter og leddstivhet innen revmatisk artritt, slitasjegikt og bløtvevsrevmatisme (13). Denne behandlingsformen har også dokumentert effekt mot lumbago – som man ofte ser blant revmatikere (14). Vanlige problemområder for revmatikere inkluderer nakke, skulder, samt bekken og korsrygg – men også plager i føtter, knær, skuldre og hender.

 

L) Kroniske Smertepasienter

Kroniske smertesyndromer, slik som fibromyalgi, er tøft både mentalt og fysisk. Fibromyalgi er kjennetegnet ved hyperalgesia (overrapportering av smertesignaler) og tydelige muskelspenninger – særlig i nakke og skuldre, men også i rygg og bekkenområdet. Ved behandling av kroniske smertesyndrom er det ekstra viktig å være nøye i den funksjonelle kartleggingen. På denne måten kan man optimalisere behandlingsoppsettet og finne de riktige behandlingsmetodene.

 

Vi har tidligere nevnt at som moderne klinikere har vi et stort repertoar med forskjellige behandlingsmetoder. Dette inkluderer betydelig faglig kompetanse innen intramuskulær akupunktur, laserterapi, muskulære teknikker, traksjon og trykkbølgebehandling. Vi ønsker særlig å nevne laserterapi som en veldig god behandlingsmetode mot fibromyalgi. Meta-analyser, den sterkeste formen for forskning, har konkludert med at laserterapi har effekt mot fibromyalgismerter, reduserer tenderpoints, fatigue og stivhet (15). Behandlingsformen har ingen nevneverdige bivirkninger, så det kan anbefales å prøve dersom du har bløtvevsrevmatisme. Intramuskulær akupunktur er også en behandlingsform er også en behandlingsteknikk vi ser mange gode resultater med for kroniske smertepasienter.

 

Oppsummering

Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en moderne klinikk med helhetlig tankegang innen utredning og behandling. Hos oss skal du alltid kjenne deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du fortsatt har spørsmål eller lignende er det bare å kontakte oss på telefon, kontaktskjema eller epost. Vi minner også om at vi har døgnåpen online timebestilling.

 

VIDEO: 8 Øvelser mot Hjemmekontorplager

Ved våre klinikker er vi også opptatt av å foreskrive riktige øvelser tilpasset den enkelte pasientens problemer. Dette kalles gjerne for smart trening. Hos oss får du altså også hjelp med å finne ut hvilke øvelser som har best effekt for akkurat deg. Her i denne videoen viser hvor vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram noen gode øvelser mot hjemmekontorplager.

 

VIDEO: 8 Øvelser mot Hjemmekontorplager i Nakke og Skuldre


Bli med i familien! Abonner gjerne gratis på Youtube-kanalen vår (lenken åpner i nytt vindu).

 

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time hos oss?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon med en av våre klinikere så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg. Eventuelt kan du også ringe oss her ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi innenfor klinikkens åpningstider. Vi holder til i Oslo – og klinikken er enkel å komme til med både kollektivtransport og bil (gratis parkering på senteret).

 

 

– I et hektisk og moderne samfunn er det normalt å bli litt overbelastet til tider. Vi hjelper deg gjerne på veien til bedre funksjonell helse. Du finner oss på Lambertseter, bydel Nordstrand, i Oslo.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Oslo)

 

Vanlige Spørsmål om Behandling (FAQ):

– Still gjerne spørsmål direkte til oss på melding eller via kommentarfeltet nedenfor.

 

Kilder og Forskning:

1. Rodkey et al, 2013. The infancy of infant pain research: the experimental origins of infant pain denial. J Pain . 2013 Apr;14(4):338-50.

2. Carnes et al, 2018. Manual therapy for unsettled, distressed and excessively crying infants: a systematic review and meta-analyses. BMJ Open 2018.

3. Miller et al, 2012. Efficacy of chiropractic manual therapy on infant colic: a pragmatic single-blind, randomized controlled trial.

4. Fludder et al, 2020. Deformational Plagiocephaly and Reduced Cervical Range of Motion: A Pediatric Case Series in a Chiropractic Clinic. Altern Ther Health Med . 2020 Jul 15;AT6232.

5. Van den Heuvel, 2020. Musculoskeletal pain in 6-year-old children: the Generation R Study. Pain . 2020 Jun;161(6):1278-1285.

6. Yabe et al, 2018. Late bedtimes, short sleeping time, and longtime video-game playing are associated with low back pain in school-aged athletes. Eur Spine J . 2018 May;27(5):1112-1118.

7. Long et al, 2020. Different types of low back pain in relation to pre- and post-natal maternal depressive symptoms. BMC Pregnancy Childbirth . 2020 Sep 22;20(1):551.

8. Nejati et al, 2019. Effectiveness of Exercise Therapy and Manipulation on Sacroiliac Joint Dysfunction: A Randomized Controlled Trial. Pain Physician . 2019 Jan;22(1):53-61.

9. Dolati et al, 2020. The Role of Magnesium in Pathophysiology and Migraine Treatment. Biol Trace Elem Res . 2020 Aug;196(2):375-383.

10. Carvalho et al, 2020. Physical therapy and migraine: musculoskeletal and balance dysfunctions and their relevance for clinical practice. Braz J Phys Ther . Jul-Aug 2020;24(4):306-317.

11. Sagir et al, 2019. Efficacy of Extracorporeal Shockwaves Therapy on Peripheral Nerve Regeneration. J Craniofac Surg . Nov-Dec 2019;30(8):2635-2639.

12. Lee et al, 2020. Effect of extracorporeal shock wave therapy on denervation atrophy and function caused by sciatic nerve injury. J Phys Ther Sci . 2013 Sep;25(9):1067-9.

13. Brosseau et al, 2000. Low level laser therapy for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a metaanalysis. J Rheumatol . 2000 Aug;27(8):1961-9.

14. Kholoosy et al, 2020. Evaluation of the Therapeutic Effect of Low Level Laser in Controlling Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. J Lasers Med Sci . Spring 2020;11(2):120-125.

15. Yeh et al, 2019. Low-Level Laser Therapy for Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician. 2019 May;22(3):241-254.