Idrettsakupunktur | Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Oslo)

Idrettsakupunktur, også kjent som intramuskulær stimulering (IMS), kan være en effektiv behandling mot kroniske smerter i muskler og bløtvev. Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi, i bydel Nordstrand i Oslo, har alle våre klinikere denne spesialkompetansen.

Kjært barn har mange navn – tørrnåling, medisinsk akupunktur, idrettsakupunktur eller IMS. Disse navnene beskriver samme behandlingsteknikk, en teknikk som går mer målrettet inn mot muskulære smertepunkter og skadevev.

Idrettsakupunktur benyttes hyppig mot både akutte og kroniske feilfunksjoner i bløtvev. Hovedformålet med behandlingsformen er å bryte ned smertesensitivt skadevev og løse opp anspent muskulatur, og brukes dermed hyppig, derav navnet, på idrettsskader.

Våre klinikere på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi har tilleggskompetanse og lang erfaring innen nålebehandling. Vi bruker gjerne behandlingsformen som et supplement i de kasustikkene hvor dette er indisert for best mulig effekt.

– Du trenger ikke å leve med smerte. La oss hjelpe deg. Vår klinikk ligger sentralt i Oslo, på Lambertseter i bydel Nordstrand. Våre klinikere er blant de fremste innen denne behandlingsteknikken.

I denne artikkelen vil du kunne lese mer om:

 • Hva er idrettsakupunktur?

+ Når skadevev fører til mer skadevev («vond sirkel»)

 • Hvordan fungerer intramuskulær stimulering?

 • Hvilke typer av diagnoser kan vi behandle med idrettsakupunktur?

Hva er idrettsakupunktur / intramuskulær stimulering?

Kort fortalt, så er intramuskulær stimulering en behandlingsmetode hvor man benytter akupunkturnåler for å stimulere terapeutiske mikroskader i bløtvevet.

Vent litt, dere vil påføre meg mikroskopiske skader? Ja, det høres kanskje litt underfundig ut, men sannheten er at skadde områder kan få begrenset evne til å reparere seg selv, da de har en tendens til å bli så sammentrukkede at de begrenser sin egen blodsirkulasjon. Ved redusert sirkulasjon får bløtvevet også redusert tilgang på næringsstoffer, som egentlig skal brukes til reparasjon og vedlikehold av muskelfibre og senevev.

– Når skadevev fører til mer skadevev («vond sirkel»)

(Fig. 1. Bilde – Akkreditering: Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter)

Vi deler bløtvev inn i 3 hovedkategorier:

1. Friskt Vev (Normal tilstand)

Dette er normal tilstand i vanlig bløtvev. Trykkberøring har vanlig sensitivitet og vevet kjennes elastisk ut – og ikke spesielt hardt eller ‘klumpete’. Av andre egenskaper, så har det også god tilgang på blodsirkulasjon og tilhørende muskelbyggeklosser (næringsstoffer).

2. Skadevev (Grad 1-4)

Skadevev er bløtvev med redusert funksjon og økt smertesensitivitet. I skadet vev så endrer den fysiske strukturen seg. De normalt sett langstrukkede bløtvevsfibrene (muskelvev, senefibre eller bindevev) blir forkortet, og man kan også se at de ligger mer på ‘kryss og tvers’ i oppbygningen. Grunnet skadeforekomsten, så øker også smertesensitiviteten ved berøring eller bruk. Fibrene får redusert styrke og funksjonalitet, og dermed også høyere risiko for avrivningsskader.

Vi nevnte også at skadevev deles inn i grad 1 til grad 4. Disse gradene indikerer rett og slett hvor omfattende skadeomfanget i bløtvevet er. I den ene enden av skalaen finner vi grad 1 som er mildt skadevev, og i andre enden finner vi grad 4 som er betydelig skadevev. Sistnevnte kan også være forstadiet til kronisk skadevev (arrvev).

3. Arrvev (Kronisk skadevev)

Arrvev kan for eksempel oppstå etter traumer eller operasjoner. I denne tilstanden har bløtvevet nærmest ingen tilgang på blodsirkulasjon, og den strukturelle oppbygningen er tynnet ut og ligger krysset over hverandre. Det er i denne tilstanden at vi også har høyest sjanse for å oppleve avrivninger – enten delvise eller fullstendige rupturer.

– Det er i nedbrytingen av ovennevnte skadevev, og stimulering av friskt vev, at vi kommer inn i bildet.

Hvordan fungerer intramuskulær stimulering (IMS)?

Nå som vi har blitt bedre kjent med skadevev og arrvev, er det lettere å se for seg hvorfor musklene er så vonde ved berøring – eller hvorfor den kjennes svak og annerledes ut. Økt forståelse gir også økt motivasjon for å endelig ta tak i problemet. Intramuskulær stimulering kan være en god og effektiv behandling for deg som ønsker å løse opp i langvarige muskelsmerter.

– Slik behandler vi med idrettsakupunktur

Det første vi vil gjøre er å kartlegge din funksjonalitet og bevegelighet. Dette inkluderer palpasjon og kliniske undersøkelser for å vurdere anspenthet og den generell tilstanden i musklene dine. Klinikeren vil også undersøke for eventuelle tegn på nerveirritasjon og redusert leddfunksjon.

Skadevev kan gi grunnlag for dårlig muskelfunksjon og det vi kaller for muskelknuter (triggerpunkter). Disse har fått navnet sitt fordi de fysisk sett kan kjennes ut som knuter inne i den anspente muskulaturen. Dette er rett og slett ekstremt sammentrukkede muskelfibre, og som vi har vært inne på kan dette føre til ytterligere forverring ettersom det kan redusere blodtilførelsen til området.

Bruk av nålebehandling kan være med på å trigge reparasjonsmekanismer i det behandlede området. Studier har vist at intramuskulær nålebehandling kan føre til bedret muskulær oppbygning og forbedret tensil muskelstyrke (1). Det er derfor blant annet brødrene Ingebrigtsen er hyppige brukere av behandlingsformen (som sett på «Team Ingebrigtsen»). Studier har også vist godt dokumentert effekt i behandlingen av triggerpunkter ved bruk av tørrnåling (2). Hovedformålene med idrettsakupunktur er altså å:

 • Bidra til reparasjonsmekanismer i det behandlede området
 • Løse opp i muskulære spenninger, muskelknuter og triggerpunkter (2)
 • Redusere nerveirritasjon
 • Øke funksjonaliteten i bløtvev (muskler og sener)

Behandlingen kan tilpasses den enkelte og egner seg dermed for alle. Ved mer alvorlige tilfeller av myalgier og muskelsmerter kan det hende at vi også supplementerer med trykkbølgebehandling dersom det er behov for dette.

Hvilke typer av diagnoser kan vi behandle med idrettsakupunktur?

Det er en lang rekke av muskel- og skjelettlidelser som kan respondere godt på intramuskulær stimulering (IMS). Her er en liste med flere av diagnosene og smertetilstandene vi gjerne behandler med tørrnåling:

 • Bekkenlåsning (kombinert med leddmobilisering)
 • Frossen skulder
 • Golfalbue (medial epikondylitt)
 • Hodepine (cervikogen hodepine og stresshodepine)
 • Isjialgi og isjias
 • Kroniske muskelsmerter
 • Leggkramper
 • Nakkekink
 • Piriformis syndrom
 • Redusert bevegelighet
 • Ryggsmerter
 • Tennisalbue (lateral epikondylitt)

Her er det viktig å få fram at vi bruker intramuskulær stimulering som et supplement sammen med andre behandlingsteknikker, slik som leddmobilisering, trykkbølgebehandling og muskulære behandlinger. Våre kompetente klinikere kombinerer forskjellige teknikker, basert på den kliniske undersøkelsen, slik at man oppnår optimale resultater. Du kan lese mer om våre behandlere og våre behandlingsmetoder via disse lenkene.

VIDEO: Intramuskulær akupunktur mot leggsmerter

Her er en av våre eldre behandlingsvideoer hvor vår egen kiropraktor Alexander Andorff behandler en idrettsutøver. I denne videoen får du et visst inntrykk av hvordan slik nålebehandling kan være.

VIDEO: Intramuskulær Stimulering (IMS) av Stramme Leggmuskler


Bli med i familien! Abonner gjerne gratis på Youtube-kanalen vår.

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time hos oss?

Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en tverrfaglig klinikk lokalisert i bydel Nordstrand i Oslo. Her finner du kun de mest motiverte og faglig interesserte klinikerne – som alltid vil gjøre sitt ytterste for at du skal få maksimal effekt av behandlingen. Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon med en av våre klinikere så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg.

– Vi ser virkelig fram til å hjelpe deg på veien mot mindre hodepine! Vår klinikk her på Lambertseter i Oslo er enkel å nå med både kollektivtransport (t-banen stopper utenfor døren), og vi har også gratis parkering for biler.

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (bydel Nordstrand, Oslo)

Vanlige spørsmål om intramuskulær akupunktur (FAQ):

– Hvor mange behandlinger vil jeg trenge?

Antallet behandlinger du vil trenge kommer an på alvorlighetsgraden av smertene dine, varigheten, hvor mye skadevev det er og kroppen din sin egen tilhelingsevne. Personer med mer nylig oppståtte smerter vil normalt sett reagere raskere, cirka 2-4 behandlinger, enn de som har hatt feilfunksjon i lang, lang tid (6-12 behandlinger). Klinikeren vil også kunne gi mer informasjon angående dette etter å ha undersøkt deg på førstegangskonsultasjonen din.

Kilder og forskning:

1. Cross et al, 2017. Dry Needling Increases Muscle Thickness in a Subject With Persistent Muscle Dysfunction: A Case Report. Int J Sports Phys Ther. 2017 Jun; 12(3): 468–475.

2. Boyles et al, 2015. Effectiveness of trigger point dry needling for multiple body regions: a systematic review. J Man Manip Ther . 2015 Dec;23(5):276-93.