Fysioterapi ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Oslo)

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, bydel Nordstrand, tilbyr vi moderne fysioterapi med aktiv behandling og rehabiliteringstrening.

Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med utredning, behandling og rehabiliteringstrening for skader og smerter i muskler, sener, bindevev, ligamenter, ledd og nerver. I tillegg til dette tilbyr vi vestibulær fysioterapi (også kalt svimmelhetsfysioterapi) og opptrening av balanse. Her er det viktig å få fram fra start at hos oss kan du forvente en aktiv tilnærming med muskulære teknikker, tøyninger og individualiserte treningsprogrammer. Vi er stolte over at våre fysioterapeuter er blant de hyppigst anbefalte i Oslo – både fra leger og andre klinikere.

– Ved å klikke på knappen ovenfor kommer du til vår online timebestilling, hvor du kan se ledige tider hos våre fysioterapeuter og behandlere. Du kan også lese mer om våre fysioterapeuter her. Vår klinikk er lokalisert på Lambertseter Senter, sentralt i Oslo, i bydel Nordstrand. Her er det gratis parkering og t-bane stopp like utenfor.

Hva kan fysioterapi hjelpe meg med?

I neste del av artikkelen vil vi gå nærmere inn på hva fysioterapi og fysikalsk behandling kan hjelpe deg med. Men en gylden regel er at moderne fysioterapi behandler og rehabiliterer alle skader og smertepresentasjoner i muskel og skjelett.

 1. Fysioterapi mot vonde muskler og muskelspenninger
 2. Rehabilitering av idrettsskader
 3. Vestibulær fysioterapi (svimmelhetsfysioterapi)
 4. Bekkenbunntrening og kvinnehelse
 5. Pediatrisk fysioterapi
 6. Opptrening etter operasjoner (post-operativ fysioterapi)
 7. Fysioterapi for kneskader
 8. Fysioterapi mot seneskader og senebetennelser
 9. Rehabiliteringstrening ved prolaps i rygg og nakke
 10. Tilpasset fysioterapi for revmatikere og kroniske smertepasienter
 11. Lungefysioterapi
 12. Aktiv med artrose (AktivA)
 13. Opptrening etter bruddskader

I listen ovenfor ser du tretten punkter moderne fysioterapi kan hjelpe deg med – og som vi vil gå gjennom i neste del av artikkelen. Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi er en del av Vondtklinikkene, et faglig klinikknettverk som jobber for høyest mulig fagkompetanse og faglig interesse. Hos oss kan du altså være sikker på at våre klinikere er innenfor eliten av kompetanse innen sine fagfelt.

1. Fysioterapi mot vonde muskler og muskelspenninger

behandling

Fysioterapi kan være effektivt for å lindre smerter og ubehag forårsaket av vonde muskler. Behandlingsmetoder som massasje, triggerpunktterapi og tøyninger kan bidra til å løsne stramme muskler og redusere muskelspenninger. I tillegg veileder våre fysioterapeuter deg innen terapeutiske øvelser for å styrke og stabilisere musklene rundt det smertefulle området, noe som kan bidra til å forbedre funksjonen og redusere smerten. Forskning har vist at fysioterapi kan være en effektiv og trygg behandlingsmetode for å lindre muskelsmerter – inkludert i korsryggen.¹

2. Rehabilitering av idrettsskader

Rehabilitering av idrettsskader er en viktig del av å komme tilbake i aktivitet etter en skade. Fysioterapeuter spiller en viktig rolle i denne prosessen. De bruker ulike behandlingsmetoder, som terapeutiske øvelser, manuelle behandlingsteknikker og veiledning, for å hjelpe til med å gjenopprette styrke, fleksibilitet og funksjon i det skadede området. Det er godt dokumentert innen studier at en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan kan bidra til å redusere smerte, gi raskere skadelegning, forbedre bevegelighet og forebygge fremtidige skader.²

– Tidligere intervensjon gir bedre resultater og reduserer risikoen for langvarige skader

Militært personell har ofte høy fysisk belastning og er et skadeutsatt yrke. Det er dokumentert at mange, grunnet manglende kunnskap om egne muskler og skjelett, bruker for mye smertestillende medikamenter – for å «legge lokk på» skaden og smertene sine. Problemet med dette er at det bare maskerer skaden og ikke adresserer de faktiske skademekanismene. Over tid kan dette føre til at plagene blir kroniske – og det er nettopp derfor det er så viktig at man tar tak tidlig ved plager i muskler, sener og ledd.

3. Vestibulær fysioterapi (svimmelhetsfysioterapi)

Fysioterapi er en anerkjent og evidensbasert behandlingsmetode for å adressere svimmelhet og balanseproblemer. Gjennom en grundig vurdering av dine symptomer og funksjonelle begrensninger, kan fysioterapeuten utvikle en skreddersydd behandlingsplan basert på vitenskapelige prinsipper. Dette kan inkludere vestibulær rehabilitering, som fokuserer på å trene opp det indre ørets balansesystem, samt øvelser for å styrke kroppens muskler og forbedre koordinasjonen. Forskning har vist at fysioterapi kan være nyttig for å redusere svimmelhet, forebygge fall og forbedre balansen – også blant de med kronisk, langvarig svimmelhet.³ Vi har også skrevet en mer detaljert artikkel om vestibulær fysioterapi som du kan lese her.

– Les mer om vestibulær fysioterapi ved vår klinikk her

4. Bekkenbunntrening og kvinnehelse

Bekkenbunnfunksjon er en viktig del av kvinners helse. Øvelser som styrker bekkenbunnsmusklene kan bidra til å forebygge og behandle problemer som inkontinens. Det er godt dokumentert at bekkenbunntrening kan forbedre muskeltonen, øke styrken og kontrollen i bekkenbunnsmusklene.4 Våre fysioterapeuter kan også hjelpe deg med svangerskapsrelaterte plager i bekken, rygg og hofter. Hvis du vil lese en detaljert artikkel om fysioterapi for bekkenbunn og kvinnehelse, så kan du lese den her.

– Hva er bekkenbunnmusklene?

Bekkenbunnen består av levator ani musklene som inkluderer musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, musculus iliococcuygeus og musculus coccygeus. Bekkenbunntrening innebærer altså individualiserte øvelser som gir bedre kontroll, mer utholdenhet og styrke i bekkenbunnsmuskulaturen.

– Les mer om bekkenbunntrening og kvinnehelse hos oss her

5. Pediatrisk fysioterapi (for barn 0-5 år)

Pediatrisk fysioterapi fokuserer på å hjelpe barn med å utvikle motoriske ferdigheter og håndtere eventuelle fysiske utfordringer de kan ha. Formålet med denne typen fysioterapi er altså å forbedre barns motoriske funksjon, muskelstyrke og balanse. Gjennom lek og spesifikke øvelser tilpasses behandlingen til barnets individuelle behov. Du kan lese mer om denne fysioterapiformen her.

– Les mer om pediatrisk fysioterapi ved vår klinikk her

6. Opptrening etter operasjoner (post-operativ fysioterapi)

Post-operativ fysioterapi er en viktig del av rehabiliteringsprosessen etter en operasjon. Tidlig og målrettet fysioterapi kan bidra til å redusere smerte, gjenopprette funksjon og forbedre pasientens livskvalitet etter operasjonen. Det gir også pasienten viktig informasjon om hvilke øvelser de bør gjøre til hvilken tid – for å sikre best mulig resultater og unngå skader. Les mer om hvordan våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med post-operativ fysioterapi her.

– Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med å komme deg tilbake til god funksjon etter en operasjon

Våre klinikere hjelper blant annet pasienter som har gjennomgått en kneoperasjon, fått hofteprotese eller som trener seg opp igjen etter en ryggoperasjon. Treningen vil være individuelt tilpasset og tilrettelagt.

Her kan du lese mer om hvordan post-operativ fysioterapi foregår hos oss

7. Fysioterapi for kneskader

Knærne er noen av våre viktigste strukturer. Nettopp derfor kan det være utrolig frustrerende å bli rammet av en kneskade. Våre fysioterapeuter kan blant annet hjelpe deg ved skader og slitasjeskader – slik som:

 • Kneartrose
 • Meniskskader
 • Ruptur i korsbånd (fremre eller bakre)
 • Ligamentskader

Hvordan man rehabiliterer kneet er avhengig av pasientens individuelle funksjon og sykdomshistorikk. Du kan lese en mer detaljert artikkel om fysioterapi for kneskader som vi har skrevet her.

Her kan du lese mer om hvordan våre fysioterapeuter rehabiliterer kneskader

8. Fysioterapi mot seneskader og senebetennelser

Seneskader (tendinose) og senebetennelser (tendinitt) kan være utrolig plagsomt og frustrerende. Skadde senefibre kan nemlig føre til at senen blir svakere og får redusert belastningskapasitet – som igjen øker risikoen for ruptur og skader. En ruptur er ensbetydende med avrivning og kan forekomme i to forskjellige former – enten en partiell ruptur eller en fullstendig ruptur. For å bidra til raskere tilheling og bedring er det også ofte effektivt å benytte trykkbølgebehandling i tillegg.

– Gradvis progresjon er nøkkelen

Mange med langvarige seneskader og senebetennelser gjør visse feil som forhindrer at senen leges. Dette kan innebære for rask progresjon på treningen og øvelsene man gjør – som igjen overbelaster senen. En nøkkelfaktor for å komme seg ut av langvarig seneproblematikk inkluderer en gradvis og trygg oppbygning. Her kan våre fysioterapeuter hjelpe deg med å legge en langsiktig og god rehabiliteringsplan. Du kan også lese vår oversiktsguide om fysioterapi mot seneskader her.

– Les mer om hvordan våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med seneskader her

9. Rehabiliteringstrening ved prolaps i rygg og nakke

Er du rammet av prolaps i rygg eller nakke? Skader på mellomvirvelskiver i rygg eller nakke kan medføre nerveirritasjon og nerveavklemming. Over tid kan dette medføre redusert funksjon i områder som mottar sine signaler fra den påvirkede nerven. Nettopp derfor er det så viktig at man tar skiveskader på alvor – og får kyndig hjelp med både utredning og behandling. Her kan blant annet fysikalske behandlingsmetoder som nervemobiliseringsøvelser, laserterapi og traksjonsbehandling være nyttige. Du kan lese mer om dette her.

Her kan du lese om hvordan våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med prolapsproblematikk

10. Tilpasset fysioterapi for revmatikere og kroniske smertepasienter

Som nevnt tidligere i denne artikkelen er våre klinikere svært opptatt av en individualisert og evidensbasert tilnærming. Dette er særlig viktig ved fysioterapi og fysikalsk behandling rettet inn mot personer med kroniske smerter, inkludert fibromyalgi, og revmatisme. Hos oss skal alle revmatikere føle seg trygge og godt ivaretatt.

11. Lungefysioterapi

Lungefysioterapi er en del av fysioterapien som fokuserer primært på å forbedre pustefunksjonen og lungehelsen. Dette kan være spesielt nyttig for personer med lungeproblemer som KOLS, astma eller cystisk fibrose. I tillegg til dette kan slimmobiliserende øvelser være svært aktuelle å lære for denne pasientgruppen, da dette kan gi bedre lungefunksjon og en bedre hverdag.

12. Aktiv med Artrose (AktivA)

Celine Grønbech

Artrose er ensbetydende med leddslitasje – og kan gi grunnlag for både stivhet og smerter i leddene. Vår ene fysioterapeut, Celine Grønbech, innehar sertifisering innenfor «Aktiv med Artrose». Dette er et kvalifikasjonsbevis på grundig gjennomgått videreutdanningen innen rehabilitering av artrosepasienter.

13. Opptrening etter bruddskader

Har du nylig fått kommet deg til hektene etter et brudd? Bruddskader fører gjerne til lange perioder med inaktivitet og manglende bevegelse. Dette kan igjen medføre redusert muskelmasse (atrofi) og dårligere bevegelsesutslag i nærliggende ledd. Våre fysioterapeuter kan blant annet hjelpe deg etter brudd i hofter, bein og armer. Dette inkluderer også hjelp med veiledning og tilpassede øvelser for deg med tretthetsbrudd.

«- Vi håper vi har klart å gi deg svar på de tingene du lurte på om vårt fysioterapi-tilbud. Hvis ikke er vi tilgjengelige for spørsmål og innspill.»

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon med en av våre klinikere så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg. Du kan også ringe oss innenfor våre åpningstider, men vi setter veldig stor pris på om du bruker online timebestilling siden du da også har muligheten til å legge inn info om plagene dine på forhånd.

– Vi hører gjerne fra deg dersom du har noen spørsmål. Våre fysioterapeuter er klare for å hjelpe deg tilbake til en hverdag med bedre funksjon og mindre smerter. Du finner vår klinikk sentralt i Oslo i bydel Nordstrand. Du kommer enkelt til oss med kollektivtranspoert og vi har også gratis parkering for bilister.

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Oslo)

Vanlige spørsmål om fysioterapi (FAQ):

– Kan man bruke frikort hos dere?

Nei, våre fysioterapeuter er private. Frikortordningen er primært sett til for vanskeligstilte pasientgrupper som trenger langvarig fysioterapi og oppfølging. Dette inkluderer blant annet pasienter med nevrologiske sykdommer, kroniske funksjonsnedsettelser og lungesykdommer. For at ventetiden ikke skal bli for lang for disse pasientgruppene er det derfor vanlig praksis at disse prioriteres først. Dessverre er det veldig lang ventetid i Oslo nå på kommunal fysioterapi – ofte opptil 6-12 måneder.

– Kan dere anbefale fysioterapeut?

Hei! Hvis du lurer på hvilken av våre fysioterapeuter som egner seg best for deg er det bare å ta kontakt med oss. Men alle våre terapeuter har en høy faglig kompetanse.

Kilder og forskning:

1. Sahin et al, 2018. Effectiveness of physical therapy and exercise on pain and functional status in patients with chronic low back pain: a randomized-controlled trial. Turk J Phys Med Rehabil. 2018 Mar; 64(1): 52–58. [PubMed]

2. Campbell et al, 2022. The Effects of Early Physiotherapy Treatment on Musculoskeletal Injury Outcomes in Military Personnel: A Narrative Review. Int J Environ Res Public Health . 2022 Oct 17;19(20):13416.

3. Kundakci et al, 2018. The effectiveness of exercise-based vestibular rehabilitation in adult patients with chronic dizziness: A systematic review. F1000Res . 2018 Mar 5;7:276.

4. Cho et al, 2021. Pelvic floor muscle exercise and training for coping with urinary incontinence. J Exerc Rehabil . 2021 Dec 27;17(6):379-387.