Bekkenleddsmerter (Dysfunksjon i Iliosakralleddet)

Bekkenleddsmerter (Dysfunksjon i Iliosakralleddet)

Bekkenleddsmerter kan stamme fra bekkenløsning eller bekkenlåsning. Bekkenleddsmerter kan gi smerter i korsryggen, setet og beinet. Refererte smerter ned i beinet kan være vanskelige å skille fra isjias.

I denne store og omfattende guiden, skrevet av offentlig autorisert helsepersonell, vil du bli bedre kjent med bekkenleddsmerter – inkludert årsaker, symptomer, kliniske undersøkelser, gode øvelser og behandlingsmuligheter.

 

– Bekkenleddet, en hyppig bidragsyter til korsryggsmerter

Det har lenge vært en kjent sak at bekkenleddet kan bidra til korsryggsmerter. Men det er først i nyere tid at man har forstått hvor ofte feilfunksjon i bekkenleddet er en direkte medvirkende årsak. Studier har nemlig vist at bekkenleddet står bak så mye som 15-30% av tilfellene blant de som er rammet av kroniske korsryggsmerter (1). Et veldig høyt tall. Her er det viktig å nevne at ryggen, hoftene og bekkenleddene egentlig bør samarbeide på en god måte, men at feilfunksjon i en eller flere av disse områdene vil kunne gi grunnlag for smerter og kompenseringsplager.

 

Her hos oss på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi jobber vi jevnlig med bekkenplager – både bekkenløsning og bekkenlåsning. Og selv om det er riktig at det hyppigst rammer kvinner underveis i svangerskapet eller etter fødselen – så er det viktig å få formidlet at absolutt alle kan rammes av feilfunksjon i bekkenleddet. Hvis du er rammet av kroniske ryggsmerter er det fornuftig å få vurdert den biomekaniske funksjonen i bekken og hofter, veldig ofte avdekker vi medvirkende årsaker i disse anatomiske strukturene.

 

TIPS: På slutten av guiden viser vi deg et gratis treningsprogram med en treningsvideo med gode øvelser mot bekkenproblemer.

 

– Høy Faglig Kompetanse innen Utredning og Behandling av Bekken og Ryggplager

Smertesignaler og redusert funksjon må man alltid høre etter. Smerter er nemlig kroppens måte å fortelle deg at noe ikke fungerer. Et slags varsel i dashbordet på bilen din.  Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) har en moderne og helhetlig tilnærming i forhold til utredning og behandling av bekkenproblematikk og ryggsmerter. Behandlingen er alltid tilpasset i henhold til alder, dagsform, sykdomshistorikk og individuelle behov. Vi tilbyr moderne og skreddersydd behandling utifra funksjonelle funn.

 

Som offentlig autoriserte terapeuter har våre klinikere både henvisningsrett til bildediagnostikk (for eksempel MR undersøkelser), samt sykmeldingsrett ved behov.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 1. Anatomien til Bekken og Bekkenledd

+ Bekkenets Muskler og Ledd

 • 2. Årsaker til Bekkenleddsproblemer
 • 3. Symptomer ved Bekkenleddsmerter
 • 4. Klinisk Undersøkelse av Bekkenleddsproblematikk
 • 5. Behandling av Smerter i Bekkenleddene
 • 6. Øvelser og Trening mot Bekkenleddsmerter (inkludert VIDEO)

+ Tips til Egentiltak

+ Treningsprogram (med video)

 

1. Anatomien til Bekken og Bekkenledd

 • Iliosakralledd: Demper støtbelastning

 • Muskler, sener og ligamenter

 • Musklene gluteus medius og piriformis er ofte involvert ved smerter i bekkenledd

 

Som du kan se på bildet ovenfor har vi to bekkenledd. Et på venstre side og et på høyre side. Bekkenleddet fester sakrum sammen med ilium (øverste del av bekkenet). Ovenfor sakrum finner vi nederste del av korsryggen (lumbal columna), og overgangen mellom sakrum og korsryggen kalles derfor for lumbosakralovergangen. Videre ned på sakrum finner vi halebeinet – som, ofte i kombinasjon med bekken, kan være en årsak til halebeinsmerter (coccydynia). Hovedfunksjonen til bekkenleddene er å absorbere og fordele støtbelastning mellom overkroppen, bekkenet og beina. Feilfunksjon i bekkenleddene ville kunne føre til dårligere støtdemping og grunnlag for smerter i bekken og rygg.

 

Bekkenleddet er igjen forsterket av ligamenter, bindevev og muskler. Disse bidrar til stabilitet, riktig bevegelighet og fungerer sammen med leddene som støtdempere. I klinisk setting ved bekkensmerter ser vi gjerne en tydelig involvering av setemusklene (gluteus maximus, medius og minimus), samt piriformis. Sistnevnte kan bidra til både bekkensmerter og ryggsmerter, samt irritasjon av isjiasnerven inne i setet – og har derfor fått oppkalt et eget smertesyndrom etter seg: piriformis syndrom.

 

– God funksjon i både ledd og muskler er en nøkkelfaktor

Med bildet ovenfor så ønsker vi å understreke hvor komplekse setemusklene egentlig er. Til venstre i bildet ser du sakrum, og videre kan du se hvor mange muskler som er involvert i god bekkenfunksjon. Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at det kan danne seg feilfunksjon og skadevev i en eller flere av de involverte musklene. Her ønsker vi særlig å rette fokus mot disse musklene:

 

 1. Piriformis
 2. Gluteus maximus, medius og minimus
 3. Quadratus femoris (øvre del av hamstrings – muskulaturen på baksiden av låret)

For å sikre god funksjon i bekkenleddet er det viktig at disse, i kombinasjon med selve bekkenleddet, har normal funksjon og normal bløtvevsoppbygning. Ved mistanke om skadevev kan trykkbølgebehandling, laserterapi og/eller intramuskulær akupunktur være tre gode behandlingsmuligheter. Her er det viktig å nevne at vi kombinerer flere ulike behandlingsmetoder for å få best mulige resultater.

 

– Oppbygning av Skadevev

Bildekilde: Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter

Ved vedvarende og langvarig feilfunksjon vil selve fibrene i muskler og sener kunne endre oppbygning. Når dette skjer fører det til det flere negative konsekvenser, slik som redusert reparasjonsevne (grunnet blant annet dårlige tilgang på blodsirkulasjon), økt smertesensitivitet og høyere sjanse for skader. Trykkbølgebehandling, gjerne i kombinasjon med våre andre moderne behandlingsmetoder, har godt dokumentert effekt mot muskel og seneproblemer (gluteal tendinopati) i sete og bekken – og fungerer blant annet ved å stimulere reparasjon i områdene med skadevev. Det har også godt dokumentert effekt mot det vi kaller trokantertendinitt eller trokantertendinose (2). Til info er trokanter den ytre delen av hoften.

 

Vi utreder og behandler bekkenleddsmerter på en helhetlig og moderne måte. Hos oss skal du alltid føle deg trygg og ivaretatt. Vi instruerer også i tilpassede øvelser i henhold til dine plager.

 

Hvem rammes av bekkenplager og bekkenplager?

Som vi nevnte tidligere i artikkelen er bekkenleddet en ofte underrapportert årsak til ryggsmerter. Alle kan rammes av feilfunksjon i bekkenledd og tilhørende muskulatur, både kvinner og menn, men det vanligste er at det rammer yngre og middelaldrende kvinner. I tillegg til dette forekommer denne type smerte hyppigere blant gravide og etter fødsel (3). Med tanke på at bekkenleddet har, i nyere forskning, blitt lenket til å være årsaken til 15-30% av kroniske ryggsmerter, ønsker vi også å slenge ut den kliniske brannfakkelen om at det nok forekommer en god del mørketall i hvilke pasientgrupper som rammes av denne diagnosen. Det er jo helt naturlig at gravide kvinner hyppigere vil oppsøke hjelp for tilstanden enn menn med lignende plager.

 

2. Årsaker til Bekkenleddsmerter

 • Hypomobilitet versus Hypermobilitet
 • Bekkenløsning versus Bekkenlåsning
 • Andre Årsaker og Risikofaktorer

Vi hopper rett i det og går til de to mekanismene som står bak feilfunksjon i bekkenleddene. Hypomobilitet (bekkenløsning) og hypermobilitet (bekkenlåsning).  Det er også viktig å nevne at mange tilfeller av bekkenleddsmerter kan oppstå

 

For mye Bevegelighet i Bekkenleddet (Bekkenløsning)

Hypermobile bekkenledd kan få bekkenet til å kjennes ustabilt ut og føre til bekkensmerter. I motsetning til å ha en følelse av at man ikke har nok bevegelse vil personen gjerne beskrive at bekkenet kjennes for bevegelig ut. Dette kan, i likhet med bekkenlåsning, gi smerter mot korsryggen, hofte og tidvis fram mot lyskeregionen.

 

For Lite Bevegelighet i Bekkenleddet (Bekkenlåsning)

Bekkenlåsning fører til muskelspenninger i og rundt bekkenleddet, smerter og redusert bevegelighet. Personer som er rammet vil ofte beskrive at siden som er rammet kjennes stiv og lite bevegelig / låst ut. Dette forekommer normalt sett på en side og kan gi lumbago, setesmerter og ofte også refererte smerter ned i låret på samme side. De refererte smertene kan ofte oppleves og kjennes ut som isijas – dette er også fordi piriformis syndrom ofte er direkte tilknyttet bekkenlåsning.

 

Andre Årsaker og Risikofaktorer

 • Ganglangsproblematikk, benlengdeforskjell og skoliose: Disse faktorene kan føre til ujevn belastning, som gjerne innebærer at man overbelaster en side, og som en konsekvens av dette kan gi bekkenleddsmerter.
 • Graviditet og Fødsel: I graviditeten opplever kvinner både vektøkning, hormonelle forandringer og en endring i bekkenstillingen etterhvert som magen vokser. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvorfor bekkenleddene – og ryggen – kan bli overbelastet og smertefulle gjennom en så stor utfordring som det er å bære fram et barn. For en prestasjon det er – og mange glemmer at det er helt naturlig at kroppens muskler og ledd vil trenge litt oppmerksomhet både underveis og etter graviditeten. Mange opplever frustrasjon grunnet vedvarende bekkenleddsmerter etter fødsel.
 • Tidligere ryggoperasjon: Har du blitt operert i korsryggen for lumbal prolaps eller lignende? Da viser studier at du har en økt forekomst for å oppleve bekkenleddsmerter (4). Studier har også vist at, av naturlige biomekaniske årsaker, man har økt risiko for bekkensmerter etter hofteoperasjoner.
 • Statisk Belastning: Langvarig sitting, for eksempel grunnet kontorarbeid, kan bidra til bekkenleddsmerter. Dette gjelder særlig hvis det allerede foreligger redusert funksjon i setemuskulaturen og leddfunksjon i lavryggen.

 

3. Symptomer ved Bekkenleddsmerter

 • Vanlige Symptomer ved Bekkenleddsmerter

I denne delen av artikkelen ser vi nærmere på vanlige symptomer man kan oppleve ved feilfunksjon i bekkenleddene. Vi starter med noen av de vanligste og mest karakteristiske symptomene.

 

Vanlige Symptomer ved Bekkenleddsmerter

 • Smerter ovenfor, på og rundt det påvirkede bekkenleddet

Ved feilfunksjon i et eller begge bekkenledd vil området gjerne oppleves smertefullt. Dette kan være ved berøring eller bevegelse. Normalt sett vil et bekkenledd, ved bekkenlåsning, oppleves trykksensitivt både på selve bekkenleddet og i nærliggende muskulatur og bløtvev (sener og bindevev). Veldig ofte forekommer dette i kombinasjon med ryggsmerter i korsryggen.

 • Stivhetsfølelse i Bekkenleddet og Lavryggen

Ved bekkenlåsning vil det aktuelle leddet gjerne oppleves stivt og lite bevegelig. Personer som er rammet kan oppleve at det kjennes tyngre ut å løfte beinet på den påvirkede siden. Dette kan også påvirke ganglaget og hvordan man belaster beinet. Å gå i trapper eller å bøye hoftene kan oppleves som vanskelig og utfordrende.

 • Økt Forekomst av Smerter og Slitenhet i Korsryggen og Hoftene

Rent biomekanisk bør det ikke komme som noen overraskelse at feilfunksjon i bekkenleddet kan føre til økt forekomst av korsryggssmerter (lumbago) og hofteplager. Dårlig støtbelastning i bekkenleddene vil nemlig føre til økt belastning på de nedre korsryggsvirvlene. Dette gir igjen økt risiko for skiveproblematikk (inkludert prolaps) og fasettleddsmerter.

 • Forverrede Smerter ved Fysisk Overbelastning og Trykk mot Bekkenleddet

Grunnet redusert evne til å absorbere støt vil man også kunne oppleve at fysisk belastning mot bekkenleddet vil kunne gi forverrede smerter. Pasienter vil ofte beskrive en forverring når de sover på den involverte siden, jogger eller går i trapper. Hvis man opplever denne type av smerter ved det som er hverdagslige aktiviteter bør man oppsøke kyndig hjelp for en fysikalsk utredning og behandling.

 • Isjialgi og Refererte Smerter ned i Setet, Beinet og Låret

Redusert funksjonalitet i bekken, rygg og hofter kan legge til rette for nerveirritasjon og avklemming. Nerveirritasjon og refererte smerter fra bekkenleddet kan gi nummenhet og prikking i setet og låret. Det er viktig å merke seg at det er uvanlig at smerter grunnet bekkenleddsrelatert isjias går forbi knærne. Ved slike symptomer vil man ofte se en sterk involvering av piriformismuskelen i kombinasjon med redusert bekkenleddsbevegelighet. Kombinasjonen gir grunnlag for redusert bevegelighet og dermed også økt tensjon mot nerven inne i setet (isjiasnerven).

 

Sakroilitt

Betennelsesreaksjoner i bekkenleddet kalles for sakroilitt. Dette er også et symptom som er særlig knyttet opp mot visse revmatiske diagnoser – slik som Bekhterevs sykdom. Betennelsestilstander i ledd kan også oppstå grunnet overbelastning og redusert funksjonalitet.

 

4. Klinisk Undersøkelse av Bekkenleddsplager

 • Funksjonell Undersøkelse av Bekkenledd og Tilhørende Områder
 • Bildediagnostisk Utredning (hvis medisinsk indisert)

Våre moderne og offentlig autoriserte klinikere vil, ved din førstegangskonsultasjon, først gjøre en historietagning (anamnese). Deretter etterfølger en funksjonell utredning hvor man går gjennom funksjon i muskler, sener og ledd. Her ser man også på samspillet mellom bekken, rygg og hofter. Disse undersøkelsene vil gi klinikeren nyttig informasjon i forhold til stilling av funksjonell diagnose, behandling og instruksjon i tilpassede hjemmeøvelser.

 

Når man vurderer bekkenfunksjon er det også viktig å kartlegge problematikk i rygg og hofte. Nettopp derfor vil man ofte se en overlappende undersøkelse som inkluderer disse områdene. Hvis terapeuten mistenker nerveirritasjon vil hen også gjennomføre såkalte nervetensjonstester – hvor man ser etter utslag på spesifikke funksjonelle tester for å avdekke eventuell nerveavklemming. Dette kan for eksempel inkludere nervetestene Slumps test eller Lasegue test, i tillegg til undersøkelse av tilhørende innerverte muskler og anatomiske områder. Deretter finnes det også spesifikke ortopediske tester for å undersøke både hofte og bekkenfunksjon – slik som Faber test.

 

– Er det nødvendig med bildediagnostikk for å kartlegge bekkenleddsmerter?

Bildediagnostisk utredning er, i de aller fleste tilfeller, ikke nødvendig for å stille en diagnose. Bekkenleddsmerter og tilhørende feilfunksjon kan normalt sett kartlegges godt med en anamnese og en grundig funksjonell undersøkelse. Dòg kan det være aktuelt, ved mistanke om for eksempel større prolaps, eller ved manglende resultater av behandling og opptrening. Klinikerne våre jobber tilnærmet daglig med bekkenleddsproblematikk og kan vise til meget gode resultater – uten unødvendig bruk av for eksempel MR undersøkelse. Men hvis det er medisinsk indisert har vi altså henvisningsrett til bildediagnostiske utredninger.

 

5. Behandling av Bekkenleddsmerter

 • En kombinasjon av behandling og individualisert opptrening
 • Helhetlig behandlingstilnærming gir best resultater
 • Kiropraktisk Leddmanipulasjon/mobilisering dokumentert effektivt ved bekkenlåsning (5)

Når det kommer til behandling av bekkenleddsmerter er det viktig med flere verktøy i verktøykassen. Nettopp derfor har våre klinikere ved Vondtklinikkene særegent høy kompetanse innen flere behandlingsmetoder – inkludert kiropraktisk leddmanipulasjon, intramuskulær akupunktur, trykkbølgebehandling og muskuloskeletal laserterapi. Hos oss vil du alltid bli godt ivaretatt hos offentlig autoriserte og profesjonelle terapeuter.

 

– Individualisert behandling og vanlige behandlingseffekter

I tillegg til individualisert behandling vil våre klinikere også instruere i tilpassede øvelser. Disse øvelsene danner et treningsprogram som pasienten da gjerne gjør samtidig som man har et aktivt behandlingsforløp. Noen av de vanligste behandlingseffektene ved behandling av bekkenleddsmerter kan inkludere:

 • Bedre ganglag
 • Bedre søvn (grunnet at det er lettere å ligge på siden)
 • Forbedret bekkenleddsbevegelighet
 • Mindre feilbelastning på korsrygg og hofte
 • Nedbryting av skadevev i bløtvev (sener og muskler)
 • Reduserte muskelspenninger og muskelsmerter
 • Sterkere muskler og høyere kapasitetsevne

 

Bekkenet er sentralt for god overføring av belastning fra overkropp til beina. Manglende funksjon vil kunne gi økt forekomst av ryggsmerter og hofteplager. Heldigvis kan vi vise til meget gode resultater ved bekkenleddsmerter.

 

6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Bekkenleddsmerter

 • Tips til Egentiltak

 • Video med Treningsøvelser mot Bekkenleddsmerter

I tillegg til behandling ønsker gjerne flere av våre pasienter tips og råd til egentiltak. Ved smerter i bekkenet, ofte i forbindelse med svangerskapet eller etter fødselen – så anbefaler vi en bekkenpute (se et eksempel ved å klikke her – lenken åpner i et nytt vindu). Slik som denne vist i illustrasjonen nedenfor. Her ser du hvordan bekkenputen fører til mer riktig belastning for bekken, hofter og knær grunnet en mer riktig liggestilling.

Stram muskulatur i bekken og sete bidrar gjerne også til bekkensmerter. Derfor anbefaler vi også bruken av massasjeballer for å løse opp i muskulære spenninger. Som gjerne kan brukes aktivt i kombinasjon med behandling hos oss.

 

Som moderne klinikere supplementerer vi behandlingsoppsett med tilpassede hjemmeøvelser. Det er godt dokumentert at styrking av hofter og rygg er viktige i forhold til bekkenleddfunksjon. Vi har en egen Youtube-kanal hvor vi gledelig viser fram øvelser som kan være fordelaktige for deg. Her viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram noen treningsøvelser som kan hjelpe deg. (Les også: 7 Øvelser mot Låst Bekken)

 

VIDEO: 5 Øvelser mot Bekkenlåsning

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

Ikke la bekkenleddsmerter bli en del av hverdagen. La oss hjelpe deg med å ta tilbake den smertefrie hverdagen igjen.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Cohen et al, 2013. Sacroiliac joint pain: a comprehensive review of epidemiology, diagnosis and treatment. Expert Rev Neurother . 2013 Jan;13(1):99-116.
 2. Carlisi et al, 2019. Focused extracorporeal shock wave therapy for greater trochanteric pain syndrome with gluteal tendinopathy: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2019;33(4):670-680.
 3. McGrath et al, 2004. Clinical considerations of sacroiliac joint anatomy: a review of function, motion and pain. Journal Osteopathic Medicine 2004; 7(1):16-24.
 4. Guan F et al, 2018. Risk Factors of Postoperative Sacroiliac Joint Pain for Posterior Lumbar Surgery: ≥2-Year Follow-up Retrospective Study. World Neurosurg . 2018 Feb;110:e546-e551. doi: 10.1016/j.wneu.2017.11.053.
 5. Nejati et al, 2019. Effectiveness of Exercise Therapy and Manipulation on Sacroiliac Joint Dysfunction: A Randomized Controlled Trial. Pain Physician . 2019 Jan;22(1):53-61.
1 svar
 1. Randi B says:

  Jeg vet jeg har spurt før, men finnes det en fysioterapaut/kiropraktor i Trondheim som kan disse sakene? Er operert for prolapser, fjerna knust halebein. Har stikkende brennende smerter i rompa og nedover begge bein, det venstre er verst. Også veldig vond korsrygg. Vondt å gå, sitte, stå, ligge. Ligger bare på høyre side og det går ut over skuldra. Har hadt flere slimposebetennelser.

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *