Rehabilitering av prolaps i rygg og nakke

Rehabilitering av prolaps, altså skiveskade i rygg eller nakke, innebærer gradvis opptrening, tilpasset fysikalsk behandling og veiledning. Våre fysioterapeuter her ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo jobber jevnlig med rehabilitering av skiveskader – og sørger for at du får trygge rammer for bedring.

Er du rammet av en skiveskade i rygg eller nakke? I mellom ryggvirvlene og nakkevirvlene har vi det vi kaller for mellomvirvelskiver. Dette er strukturer som består av en indre, myk kjerne (nucleus pulposus) – og en hardere yttervegg (annulus fibrosus). Ved feilbelastning eller traumer kan det forekomme skade på den ytre veggen, slik at den indre kjernen siver ut av ytterveggen. Dette kalles for et prolaps. Dersom det forekommer i korsryggen kalles det for et lumbalt prolaps – og hvis det oppstår i nakken heter det cervikalt prolaps. Et mer sjeldent område å få prolaps er i brystryggen, og en skiveskade her kalles torakalt prolaps.

 

– De fleste skiveskader blir bra ved konservativ behandling, men noen krever operasjon

Majoriteten av skiveprolaps blir betydelig bedre med det vi kaller en konservativ tilnærming. Altså en behandlingstilnærming som ikke bærer den samme risikoen som kirurgi. I den grad det går ønsker man alltid å unngå prolapsoperasjoner, men i noen tilfeller kan det være nødvendig. Studier viser til at alle pasienter som gjennomgår prolapsoperasjoner bør få et konkret og detaljert rehabiliteringsprogram av fysioterapeut for best mulig resultat.1

 

«- Dersom du er rammet av et skiveprolaps og ønsker rehabilitering og veiledning, så er våre fysioterapeuter alltid her for deg. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.»

 

– Ved å klikke på knappen ovenfor kommer du til vår online timebestilling, hvor du kan se ledige tider hos våre fysioterapeuter og behandlere. Du kan også lese mer om våre fysioterapeuter her.

Hva innebærer fysioterapi ved prolaps?

Celine Grønbech

Vel, vi kan starte med å dele inn fysioterapi sin rolle i rehabilitering av prolaps i tre kategorier.

 1. Vurdering og funksjonell undersøkelse
 2. Symptomlindrende fysikalsk behandling
 3. Veiledning og målrettet rehabiliteringstrening

Den aller første konsultasjonen vil fysioterapeuten vurdere din funksjon og styrke. Her vil det også bli undersøkt for kliniske faktorer som nervetensjon og andre nevrologiske faktorer. Basert på disse undersøkelsene vil man sette sammen et behandlingsoppsett bestående av øvelser og lindrende behandling (for eksempel massasje, nervemobilisering og muskelarbeid). La oss se litt nærmere på disse tre punktene.

 

1. Vurdering og funksjonell undersøkelse

I denne innledende fasen vil man altså kartlegge funksjonelle begrensninger, symptomgivende og smertesensitive områder. Her vil man blant undersøke:

 • Bevegelsesutslag i rygg og nakke
 • Trykkømhet i bløtvev
 • Styrketesting
 • Nervetensjonstesting (for å avdekke påvirkede områder)
 • Sensorikktesting (undersøkelse av hudfølighet med mer)

La oss si at man avdekker områder som har betydelig nedsatt funksjon. For eksempel at biceps i høyre armen tilnærmet ikke har noen kraft i det hele tatt. Da vil dette gi grunnlag for to punkter vi må ta opp i behandlingsdelen – nemlig å redusere trykket mot nerven (i dette tilfellet blir det C5-nerveroten i så fall), samt å styrke armfunksjonen lokalt. C5-nerveroten kommer ut fra nedre nakke, så det er også høy sannsynlighet for at vi vil finne betydelige muskelknuter og spenninger i dette området som derfor bør behandles.

 

2. Symptomlindrende fysikalsk behandling

[Figur 1: Eksempler på smerteområder tilhørende ulike ryggnerver]

Et prolaps kan gi både lokale smerter og distale smerter i tilhørende nervedistribusjon. Hvis vi ser på illustrasjonen ovenfor (figur 1) kan vi se at en nerveavklemming mot nerveroten kalt S1 vil kunne gi smerter på utsiden av beinet og ned mot utsiden av foten. Her vil vi også forvente å finne betydelige muskelspenninger og nerveirritasjon i nedre del av ryggen. I dette eksempelet vil man, for eksempel, kunne benytte seg av en kombinasjon av disse behandlingsmetodene:

 • Traksjonsbehandling
 • Muskelknutebehandling
 • Intramuskulær akupunktur (tørrnåling)
 • Nervemobiliseringsteknikker
 • Tøyninger
 • Laserterapi

Formålet med denne delen av rehabiliteringen er altså å aktivt behandle smertefulle og sensitive områder. Traksjonsbehandling, muskelknutebehandling og nervemobilisering kan bidra til å redusere trykket mot den irriterte nerveroten. I tillegg til dette har forskning vist at skademodulerende laserterapi kan bidra til raskere bedring i prolapsområdet.²

 

3. Veiledning og målrettet rehabiliteringstrening

Visse øvelser er bedre enn andre når det kommer til rehabiliteringstrening mot skiveprolaps. Og, ikke minst, er det essensielt at man gjør riktige øvelser i henhold til den fasen av problematikken man er i. Blant annet er det, i akutte og subakutte faser av prolapset, viktig å unngå øvelser med for høyt buktrykk, da dette kan overbelaste den allerede skadde mellomvirvelskiven. Med våre fysioterapeuter får du en trygg og målrettet rehabiliteringsplan som er individuelt tilpasset – for akkurat deg og din prolapsdiagnose.

 

«- Våre fysioterapeuter er her for deg dersom du ønsker rehabilitering og behandling for din prolapsproblematikk. Du kan enkelt se ledige timer hos oss via vår online timebestilling

 

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon med en av våre klinikere så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg. Du kan også ringe oss innenfor våre åpningstider, men vi setter veldig stor pris på om du bruker online timebestilling siden du da også har muligheten til å legge inn informasjon om plagene dine på forhånd.

 

 

– Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Vi ser fram i mot til å høre fra deg.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Vanlige spørsmål om rehabilitering av prolaps i rygg og nakke (FAQ)

– Har omfanget av prolapset noe å si?

Ja, så absolutt. Prolaps kommer i mange fasonger og størrelser. Større og mer kompliserte prolaps vil være mer krevende og vil også trenge mer omfattende rehabilitering. Dette innebærer lengre behandlingsforløp enn mer standardiserte skiveskader.

 

Kilder og forskning:

 1. Santana-Ríos et al, 2o14. Postoperative treatment for lumbar disc herniation during rehabilitation. Systematic review. Acta Ortop Mex . 2014 Mar-Apr;28(2):113-24.
 2. Ahmed et al, 2022. Effectiveness of Low-Level Laser Therapy in Patients with Discogenic Lumbar Radiculopathy: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. J Healthc Eng. 2022 Feb 27;2022:6437523.

 

Artikkel: Rehabilitering av prolaps i rygg og nakke

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.