Post-operativ fysioterapi (opptrening etter operasjon)

Post-operativ fysioterapi innebærer veiledning, rehabilitering og opptrening etter operasjon. Inkludert etter ryggoperasjon og hofteoperasjon.

Her ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo kan våre fysioterapeuter hjelpe deg tilbake til hverdagen etter en operasjon på en trygg og sikker måte. Fordelen med post-operativ fysioterapi er at man som pasient mottar veiledning og rehabiliteringsøvelser tilpasset det stadiet man er i – og at man deretter får en målrettet plan å forholde seg til i forhold til progresjon.

 

– Post-operativ fysioterapi gir trygge rammer for opptrening etter operasjon

Forskning har vist at tidlig fysioterapi etter kneoperasjoner, inkludert totalprotese i kneet, gir bedre resultater enn senere intervensjoner. Blant annet kan studien vise til forbedret muskelstyrke, større leddutslag i det opererte kneet, mindre knesmerter og redusert knehevelse.¹

 

«- Dersom du ønsker hjelp og veiledning i forhold til rehabilitering og opptrening etter operasjoner, så tilbyr våre fysioterapeuter post-operativ fysioterapi. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.»

 

– Ved å klikke på knappen ovenfor kommer du til vår online timebestilling, hvor du kan se ledige tider hos våre fysioterapeuter og behandlere. Du kan også lese mer om våre fysioterapeuter her.

Hva innebærer post-operativ fysioterapi?

Celine Grønbech

Etter en operasjon er vi, som pasienter, ofte i en sårbar og svekket situasjon. Det er her post-operativ fysioterapi har sin største styrke – nemlig å gi deg trygghet og ivareta deg når du trenger det som mest. Vi kan dele post-operativ fysioterapi inn i tre hovedpunkter:

 1. Vurdering og funksjonell undersøkelse
 2. Veiledning og målrettet rehabiliteringstrening
 3. Progresjon og utvikling

Ved en førstegangskonsultasjon hos oss vil våre fysioterapeuter alltid evaluere og vurdere funksjonell status. Her vil man blant annet vurdere bevegelsesutslag, hevelse og generell styrke. Med bakgrunn i denne funksjonelle undersøkelsen vil fysioterapeuten gi faglig veiledning og sette opp et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram for deg og det stadiet du befinner deg i.

 

Gradvis, veiledet progresjon er essensielt

Mange pasienter er, naturlig nok, usikre på hva de bør og skal gjøre etter et operativ inngrep. Og det er jo nettopp derfor vi har denne fagkompetansen som vi har – for at du som pasient skal kunne kjenne deg trygg på en forbedring etter operasjonen. Flere vil nok forsøke å gå for raskt ut av startblokkene – og vil da bli rådet til å holde igjen av fysioterapeuten, for å unngå skader eller overbelastning. Andre vil kanskje være overdrevent forsiktige og vil da gjerne trenge veiledning til hvordan man kommer i gang.

 

8 operasjoner hvor post-operativ fysioterapi benyttes

I listen nedenfor ser du åtte vanlige operasjoner hvor man regelmessig benytter post-operativ fysioterapi. Som nevnt tidligere foreligger det god dokumentasjon på at tidlig intervensjon gir bedre funksjonelle resultater og gjenoppretting av normal styrke.

 1. Kneprotese
 2. Hofteprotese
 3. Ryggkirurgi (for eksempel ved alvorlig spinal stenose og ryggprolaps)
 4. Skulderoperasjoner
 5. Korsbåndrekonstruksjon
 6. Ankelfrakturkirurgi
 7. Hånd- eller fotkirurgi
 8. Hjerte- eller lungeoperasjoner

 

Post-operativ fysioterapi etter proteseoperasjoner

Vi har tidligere i artikkelen skrevet om de meget gode resultatene fysioterapi kan vise til etter innsetting av totalprotese i knær. Blant annet viste resultatene at personene raskere blir i stand til å ta vare på seg selv igjen.¹ Med det sagt er det også viktig å få fram at forberedende fysioterapi før et inngrep også kan vise til bedre post-operativ tilstand.² Så det er altså ingen grunn til å vente med å ta aktivt tak i problematikken.

 

Opptrening etter ryggkirurgi

Ryggkirurgi kan, for eksempel, innebære operasjon av trange forhold i ryggen (spinal stenose) eller fjerning av betydelige skiveprolaps. Etter slike inngrep kan det være nyttig å få kyndig veiledning, råd og riktige rehabiliteringsøvelser. Studier viser til at alle pasienter som gjennomgår prolapsoperasjoner bør få et konkret og detaljert rehabiliteringsprogram for best mulig utfall.³

 

Rehabilitering etter korsbåndrekonstruksjon

Ved total avrivning av korsbånd i kneet, i fremre korsbånd eller bakre korsbånd, er det mange som gjennomgår en korsbåndrekonstruksjon. Kort fortalt innebærer dette at man lager et nytt korsbånd, også kjent som en graft, ved bruk av andre anatomiske strukturer – for eksempel fra quadricepsenen (fremre lårmuskler). Faktisk har nyere forskning vist til at det å lage en graft fra quadriceps ser ut til å gi bedre resultater enn for eksempel fra hamstringsenen (bakre lårmuskler).4 Opptrening etter operasjon i kneet vil kunne gi raskere tilheling og bedre funksjon.

 

«- Vi håper at du har fått en bedre forståelse for hvordan post-operativ fysioterapi kan hjelpe deg raskere tilbake til hverdagen etter en operasjon.»

 

Har du noen spørsmål? Eller ønsker du å bestille en time?

Dersom du har spørsmål så kan du gjerne kontakte oss via en av våre kontaktmuligheter eller vår Facebook-side. Hvis du ønsker å sette opp en konsultasjon med en av våre klinikere så har vi også døgnåpen online booking – slik at du kan finne den timen som passer best for akkurat deg. Du kan også ringe oss innenfor våre åpningstider, men vi setter veldig stor pris på om du bruker online timebestilling siden du da også har muligheten til å legge inn informasjon om plagene dine på forhånd.

 

 

– Vi gjør alltid vårt ytterste for å hjelpe deg tilbake til en normal og god hverdag.

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Vanlige spørsmål om post-operativ fysioterapi (FAQ)

– Kan post-operativ fysioterapi gi bedre resultater?

Ja, det kan det. Vi viste blant annet tidligere til en studie som viste at tidlig post-operativ fysioterapi etter innoperert kneprotese gir bedre post-operative resultater. Blant annet bedre funksjon og mindre hevelse.¹

 

Kilder og forskning:

 1. Vavro et al, 2016. Does standard post-operative rehabilitation have its place after total knee replacement? Bratisl Lek Listy . 2016;117(10):605-608
 2. Wang et al, 2016. Does preoperative rehabilitation for patients planning to undergo joint replacement surgery improve outcomes? A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open . 2016 Feb 2;6(2):e009857.
 3. Santana-Ríos et al, 2o14. Postoperative treatment for lumbar disc herniation during rehabilitation. Systematic review. Acta Ortop Mex . 2014 Mar-Apr;28(2):113-24.
 4. Xerogeanes et al, 2019. Quadriceps Tendon Graft for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: The graft of the future. Arthroscopy. 2019 Mar;35(3):696-697.

 

Artikkel: Post-operativ fysioterapi (opptrening etter operasjon)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noe feil eller har kommentarer.