Temporomandibulær Dysfunksjon (TMD Syndrom)

Temporomandibulær Dysfunksjon (TMD Syndrom): Årsaker, Behandling og Øvelser

Temporomandibulær dysfunksjon indikerer feilfunksjon i kjeveleddets muskler og ledd. TMD syndrom innebærer ofte komplekse kjevesmerter – og kan i tillegg til vondt i kjeven også gi smerter i ansiktet og mot øret. I denne guiden vil vi snakke mer om årsaker, behandling, egentiltak og øvelser mot TMD syndrom.

Den vanligste årsaken til TMD syndrom stammer fra en kombinasjon av kjevemusklene og kjeveleddet. Temporomandibulærleddet er lokalisert like foran ørene dine og fester kjeven sammen med hodeskallen. Prøv å sette fingrene på det samtidig som at du åpner og lukker munnen. Da skal du kunne kjenne hvordan åpner og lukker seg. Dersom det forekommer klikking, knasing eller andre ulyder kan dette være et tegn på underliggende feilfunksjon i kjevens strukturer. Vanligvis er flere av følgende strukturer involvert:

 • Musculus masseter (store tyggemuskelen)
 • Digastricus
 • Pterygoideus
 • Kjeveleddet (temporomandibulærleddet)
 • Kjevediscus

 

Symptomer og Kliniske Tegn ved TMD Syndrom

Vi deler ofte symptomene fra TMD syndrom inn i 3 hovedkategorier. Disse inkluderer:

 1. Ansikts og kjeveleddssmerte
 2. Øresmerter
 3. Kjevefeilfunksjon

La oss se nærmere på disse i neste del av artikkelen.

 

1. Ansikts og Kjeveleddssmerte

Smertepresentasjonen ved TMD syndrom blir ofte beskrevet som en verkende smerte som går fra kjeveleddet, mot tinningen, nedre del av kjeven og/eller videre bak mot nakken. Smertene blir gjerne forverret når man tygger eller beveger kjeven. I tillegg til dette forekommer det også ofte trykkømhet over kjeven, kjevehodepine og nakkestivhet.

2. Øresmerter

En skarp type av øresmerter som gjerne forverret ved kjevebevegelser. Smertene kan kjennes ut som at de sitter inni eller rundt øret – og det kan forekomme tilhørende øresus og en trykkfølelse i øret.

3. Kjevefeilfunksjon

Feilfunksjon i kjevens ledd eller kjevediscus kan gi grunnlag for knepping og knasing i kjeveleddet. I tillegg til dette kan det også føre til automatisk kjevesammenbiting og tanngnissing (bruxisme). I mer sjeldne tilfeller kan det også forekomme kjevelåsning. Ofte er disse symptomene verre og mer tilstedeværende på morgenen. I tillegg til disse ovenstående symptomene kan TMD syndrom også føre til dårlig søvn, smerter mot øyet, kjevemuskelspasmer og svimmelhet.

 

– Vi kan hjelpe deg med kjevesmerter og TMD syndrom

Kiropraktor Ole-Magnus Westengen

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av kjevesmerter og TMD syndrom. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

 

 

TIPS: Mot slutten av artikkelen kan du se en treningsvideo med øvelser vi anbefaler mot kjevespenninger og kjevesmerter.

 

I denne artikkelen vil du kunne lære mer om:

 1. Årsaker til TMD Syndrom
 2. Behandling for TMD Syndrom
 3. Egentiltak og Øvelser mot TMD Syndrom

 

1. Årsaker til TMD Syndrom

 • Muskelspenninger og redusert kjevefunksjon
 • Kjeveledd og Kjevediscus-problematikk
 • Flere faktorer spiller ofte inn samtidig (multifaktorielt problem)
 • Sjeldne årsaker: Autoimmune tilstander, revmatisme

Vi vet at TMD syndrom ofte er mer komplekst enn de mer tradisjonelle kjevesmertene og kjevespenningeneAllikevel er det viktig å understreke at majoriteten av tilfellene responderer meget positivt på konservativ behandling – og at dette til syvende og sist, selv i de mer alvorlige tilfellene, er en nøkkel til symptomlindring og funksjonell bedring. Ved underliggende kroniske årsaker, som ikke kan rettes opp i, kan det være nødvendig med jevnlig oppfølging for å opprettholde god funksjon og gi smertelindring.

 

Muskelspenninger og Muskelsmerter

[Figur 1: Illustrasjon av kjevemusklene og deres festeområder. TM-leddet er merket TMJ]

I illustrasjonen ovenfor kan du se flere av musklene som vanligvis er involvert ved TMD syndrom. Disse inkluderer:

 • Musculus masseter (store tyggemuskelen)
 • Digastricus
 • Temporalis
 • Stylohyoideus
 • Hyoglossus
 • Mediale og laterale pterygoideus

Ofte vil flere av de ovenstående musklene og festene være både trykkømme og anspente. Dette kalles smertesensitivt og hypertont bløtvev. Ved trykk kan muskulaturen kjennes både øm og hard ut. Når muskulatur er anspent blir den også gjerne forkortet og vil da påføre «trekk-krefter» på festepunktene og leddene. Dette kan igjen påvirke både kjevestilling, bitt, tygging og den artikulære kjevediscusen. Musklene behandles ofte ved bruk av triggerpunktbehandling og nærliggende mobilisering av kjeveledd. I visse tilfeller kan også intramuskulær akupunktur og/eller laserterapi være aktuelle behandlingsmodaliteter.

 

Kjeveledd og Kjevediscus-problematikk

Temporomandibulærleddet har en artikulær discus inne i selve leddet. Dette er en ovalformet plate som ligger inne i leddet mellom kjevebeinet og temporalbeinet (en del av ansiktskjelettet). Ved feilfunksjon i kjevens muskulatur kan kjeveleddet bli hypomobilt – og i visse tilfeller irritere/komprimere denne skiven inne i kjeveleddet. Dette kan da gå utover kjevefunksjonen og gi smerter ved tygging og annen bruk av kjeven. Igjen er det fysikalsk behandling rettet inn mot de involverte strukturene, samt hjemmeøvelser, som er hyppigst brukt for å bedre tilstanden.

 

Studier: Sammenheng mellom Nakkesmerter og Kjevesmerter

Nakkesvimmelhet

Som nevnt tidligere har man sett at TMD syndrom er en kompleks smertediagnose – med flere faktorer som spiller inn i smertebildet. Blant annet har studier vist at det er en klar sammenheng mellom redusert funksjon i nakken og kjeveplager.¹ Særlig redusert funksjon i nakkens øvre ledd og muskulatur (inkludert suboccipitalis) ser ut til å kunne negativ effekt på kjeven. Studiene viser også til hvordan nakken kan gi kjevesmerter, men at det også kan forekomme i motsatt rekkefølge.

 

– Studier har vist en klar sammenheng mellom nakke og kjeven – da disse innehar en nærliggende anatomisk plassering og overlappende funksjon. Blant annet har studier vist at manuell leddbehandling av øvre nakkeledd kan være en effektiv behandlingsmodalitet ved langvarige kjeveplager.² Dette er grunnlaget for at vi undersøker både nakke og kjeve, og deretter behandler feilfunksjon og restriksjoner helhetlig i henhold til funksjonelle og kliniske funn.

 

– Innen Eliten på Utredning og Behandling av Kjevesmerter og TMD Syndrom

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot kjevesmerter. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Du skal altid kunne kjenne deg trygg på at medarbeidere ved Vondtklinikkene og våre avdelinger alltid har høyest mulig fagkompetanse innen kjeveproblematikk.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av kjeveplager. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert røngten, CT og MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

2. Behandling for TMD Syndrom

 • Kartlegging av årsaker
 • Behandling av muskulær feilfunksjon
 • Tilpasset kjeveleddsmobilisering og kjevetraksjon kan være effektivt
 • Viktig å se sammenhengen mellom nakken og kjeven

Ved en førstegangskonsultasjon hos oss vil våre klinikere alltid først starte med en historietagning og funksjonell undersøkelse. Her kartlegges blant annet redusert leddfunksjon, smerter, trykkømhet, muskelfunksjon og andre faktorer. Behandlingen vil deretter tilpasses i henhold til de funksjonelle funnene. Hovedmålet er å oppnå best mulig funksjon på den mest effektive måten, men også å sørge for at plagene ikke blir gjentagende og/eller kroniske.

 

Hvilke behandlingsmetoder brukes ved TMD syndrom og kjeveplager?

Som nevnt tidligere vil behandlingen variere utifra de individuelle funnene man gjør. Men vanlige behandlingsmetoder ved TMD syndrom kan, blant annet, inkludere:

 • Fysioterapi
 • Fysikalsk behandling
 • Intramuskulær akupunktur (IMS / tørrnåling)
 • Laserterapi
 • Leddmobilisering for kjeveleddet og nakken
 • Massasje og muskelarbeid
 • Moderne kiropraktorbehandling
 • Triggerpunktsbehandling

 

3. Egentiltak, Øvelser og Trening mot TMD Syndrom

 • Tips til egentiltak mot TMD syndrom

 • Video med treningsøvelser for å adressere nakken og nakkestabilitet

Tidligere i artikkelen snakket vi om hvordan forskningstudier har vist at personer med TMD syndrom har økt forekomst av nakkespenninger. Egentiltak som kan bidra til å redusere muskulære spenninger i nakken inkluderer både nakkehammock og akupressurmatte (lenkene åpner i nytt vindu). Studier har vist at å bruke nakkestrekkere, slik som nakkehammocken, kan gi lindring av nakkesmerter ved så lite som 5-10 minutter daglig bruk.³ Og da, med basis i sammenhengen mellom nakkefunksjon og kjeven, så anbefaler vi gjerne slike egentiltak til våre pasienter. Det kan også være en glimreånde måte å redusere stress og muskulære spenninger i kroppen også.

 

Tips 1: Akupressurmatte (lenken åpner i nytt vindu)

Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om hvordan en akupressurmatte fungerer.

Tips 2: Nakkehammock (lenken åpner i nytt vindu)

På bildet ovenfor kan du se hvordan nakken kan få en lindrende stilling ved bruk av nakkehammocken. Du kan lese mer om produktet her eller via lenken ovenfor.

 

– Moderne Behandling med Moderne Trening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene (klinikkoversikt åpner i nytt leservindu), er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Derfor er det så viktig med smart trening – altså riktige og tilpassede øvelser for deg og din problematikk. Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram et treningsprogram som egner seg for deg med nakkeplager – og som kan ha positiv effekt for deg med TMD syndrom. Videoen viser både tøyeøvelser, styrkeøvelser og bevegelighetsøvelser. Det er et enkelt program – slik at det er lett å få god rutine på å gjøre det regelmessig.

 

VIDEO: 6 Øvelser for Bedre Nakkehelse

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i Oslo kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse).

 

«- Kjeveproblematikk kan gå hardt utover hverdagen. La oss hjelpe deg med å finne ut av årsaken til dine kjevesmerter – og hjelpe deg med å oppnå god funksjon i kjeven igjen!«

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Silveira et al, 2015. Jaw Dysfunction Is Associated with Neck Disability and Muscle Tenderness in Subjects with and without Chronic Temporomandibular Disorders. BioMed Research International, vol. 2015, Article ID 512792, 7 pages, 2015.
 2. Sault et al, 2016. Regional effects of orthopedic manual physical therapy in the successful management of chronic jaw pain. Cranio . 2016 Mar;34(2):124-32.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *