Kjevespenninger og Kjevesmerter

Kjevespenninger og Kjevesmerter (Stor Guide)

Feilfunksjon i kjevens muskler og ledd kan gi kjevespenninger. Over tid kan kjevespenninger gi grunnlag for kjeverelatert hodepine og svimmelhet.

Stress, både psykisk og fysisk, er lenket til kjevespenninger og kjevesmerter. Det er særlig ved langvarig feilbelastning og overbelastning at disse kjevespenningene kan ta overhånd og føre til problemer med tygging, gjesping og lignende. Feilfunksjon kan også gi knasing og ulyder i kjeveleddet ved belastning.

 

Kjeveplager beskrives ofte som om musklene trekker tennene mot hverandre – og at man ufrivillig går og biter sammen kjeven. Funksjonen i kjeven er sterkt knyttet opp mot nakkens muskler og ledd – så behandling av kjevedysfunksjon inkluderer gjerne arbeid rettet inn mot nakke og brystrygg også, samt veiledede øvelser (1).

 

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene, inkludert vår avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo, har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning og behandling av kjeveplager. Vi hjelper deg med å finne årsaken til kjevespenningene – og jobber helhetlig med de funksjonelle funnene for å gi både langvarig og langsiktig bedring.

 

TIPS: Hvis du scroller ned mot slutten av artikkelen viser vi deg en video med et anbefalt treningsprogram som kan gi bedre funksjon i nakken og kjeven.

 

– Kjeve og nakke går ofte hånd i hånd

Forskningsstudier har vist at det er direkte sammenheng mellom kjevespenninger og nakkemusklene (2). Derfor er det så viktig med en helhetlig behandlingstilnærming hvor man adresserer feilfunksjon i både nakken og kjeven.

 

Kjeveleddet er også kjent som temporomandibulærleddet. Leddet fester kjeven med tinningbeinet i hodeskallen – altså området foran hvert øret. Funksjoner inkluderer å bevege kjeven opp og ned, samt side til side. Snakking, tygging og gjesping er hovedfunksjoner som ville vært umulig uten kjeveleddsfunksjonen. Plager i kjeveleddet og musklene i ansiktet kalles faglig sett for temporomandibulær dysfunksjon syndrom (TMD syndrom), men kalles gjerne for kjevespenninger mer folkelig sett.

 

– Innen Eliten på Utredning og Behandling av Kjevesmerter

Ved Vondtklinikkene, inkludert ved vår avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot kjeveproblematikk. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Vondtklinikkene og våre avdelinger jobber alltid for å ha høyest mulig fagkompetanse innen kjeveplager.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av kjevespenninger. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 1. Hva er Kjevespenninger?
 • 2. Årsaker til Kjevesmerter

A) Muskelspenninger i Kjevemuskulaturen

B) Smerter fra Nakkemusklene og Nakkeleddene

C) Kjeveleddsdysfunksjon (TMD Syndrom)

D) Nakkesleng (Whiplash)

E) Fibromyalgi (Kronisk smertesyndrom)

 • 3. Symptomer ved Kjevespenninger
 • 4. Klinisk Undersøkelse av Kjeveplager

+ Funksjonell Undersøkelse

+ Bildediagnostisk Utredning

 • 5. Behandling av Kjeveproblematikk

+ Moderne Fysikalsk Behandling

 • 6. Øvelser og Trening mot Kjevespenninger (inkludert VIDEO)

+ Tips til Egentiltak

+ Treningsprogram for Nakken (med video)

 

1. Hva er Kjevespenninger?

Kjevespenninger kan være svært plagsomt og gi smerter i kjeveleddet, samt ansiktet (orofaciale smerter). Smertene kan være milde eller betydelige – ved sterkere kjevespenninger er det ikke uvanlig at berøring av kinnet og kjeven er smertefullt. Bevegelsen i kjeveleddet kan også være redusert, og tygging eller gaping kan gi smerter.

 

Kjevesmertene kan forekomme på kun en aller begge sider av ansiktet. Det er vanligere at kvinner rammes enn menn – og diagnosen forekommer hyppigst i alderen 20 til 40 år. Smertene kan sitte mer lokalt over kjeveleddet, eller så kan det også opp mot øret, tinningene og fram mot tennene. Det kommer an på hvilke muskler som er involverte.

 

Balanse og koordinasjon er avhengig av god funksjon i alle 3 balanseorganene. Hvis en av dem sender feilinformasjon vil det kunne resultere i svimmelhet – grunnet at hjernen først blir usikker på hvordan den skal tolke de innkommende signalene. Krystallsyken er en svimmelhetsdiagnose som skyldes feilposisjonering av krystaller i indre øret. Det kan du lese mer om i denne store guiden vi har skrevet. Men i denne artikkelen kommer vi altså til å ha hovedfokus på hvordan nakkens muskler og ledd kan gi svimmelhet.

 

2. Årsaker til Kjevespenninger og Kjevesmerter

 • A) Muskelspenninger i Kjevemuskulaturen
 • B) Smerter fra Nakkemusklene og Nakkeleddene
 • C) Kjeveleddsdysfunksjon (TMD Syndrom)
 • D) Nakkesleng (Whiplash)
 • E) Fibromyalgi (Kronisk smertesyndrom)

I denne artikkelen går vi gjennom fem årsaker til kjevespenninger og kjevesmerter. Her er det viktig å huske på at det er svært vanlig at kjeveproblematikk skyldes en kombinasjon av flere faktorer – hvorav vi veldig ofte ser involvering fra muskulatur og ledd i både kjeven og nakken. Tidligere nakkesleng eller kroniske smertesyndrom kan også bidra til hyppigere forekomst av kjevesmerter.

 

A) Muskelspenninger i Kjevemuskulaturen

De fire hovedmusklene i kjeven heter masseter (store tyggemuskelen), mediale og laterale pterygoideus, samt digastricus. Musculus øvre trapezius og temporalis er også to muskler som kan bidra til kjevesmerter. Ved kjevespenninger er det svært vanlig med betydelig forhøyet aktivitet i musculus masseter – også kjent som tyggemuskelen.

 

– Forhøyet kjevemuskelaktivitet kan gå utover tygging og gi kjevelåsning

Studier har vist at forhøyede kjevespenninger i masseter har negativ effekt på biteevnen (3). Vi må huske at forhøyede muskelspenninger fører til kontraksjon i muskelfibrene – altså sammentrekning av musklene. Hvis kjevemusklene går sammentrukket over lengre tid vil dette, naturligvis, føre til at de blir slitne og mindre funksjonsdyktige.

 

Vanlige kjeveoppgaver som å tygge og gjespe kan bli smertefulle og med høyere risiko for kjevelåsning. Kjevelåsning er et akutt tilfelle av høy aktivitet i musklene som fører kjeven sammen, og dette gir da en låsningsfølelse i selve kjeven.

 

B) Smerter fra Nakkemusklene og Nakkeleddene

Studier har vist en direkte sammenheng mellom feilfunksjon i nakken og kjevesmerter, samt vise versa (4). Her så man også hvordan forhøyet trykkømhet i musculus øvre trapezius og nakkemusklene ga direkte indikasjon på kjeveplager i tillegg til nakkesmerter. Dette er også grunnlaget for at kjevebehandling bør innebære helhetlig behandling av både nakke og kjeve.

 

Øvre trapezius er en muskel som kan bli overbelastet og overaktiv ved stress og statisk belastning. Feilfunksjon og stivhet i brystryggen kan også bidra til en framoverskutt hodestilling som gir økt risiko for nakkesmerter og kjevespenninger. Moderne kiropraktisk leddbehandling kan være en effektiv behandlingsmetode for å behandle framskutt hodestilling (cervikal lordose), samt gjenopprette normal kurvatur i nakken og brystryggen (5).

 

 

C) Kjeveleddsdysfunksjon (TMD Syndrom)

Bildekilde: Mayo Foundation (6)

Kjeveleddet er også kjent som temporomandibulær-leddet. Det fester kjeven sammen med hodeskallen – og du har et ledd på hver side av kjeven. På bildet ovenfor ser du hvordan leddet består av leddoverflater, kjevemenisken og nerver. Av naturlige årsaker kan ubalanse i kjevemuskulaturen gi både feilfunksjon og smerter i selve kjeveleddet. Vi vet at personer som ufrivillig biter tennene sammen har høyere risiko for å utvikle TMD syndrom og tilhørende smerter. Dette gjelder også nattegnissing (bruxisme).

 

– TMD syndrom kan gi grunnlag for knasing og kneppende ulyder i kjeveleddet

Et ledd er avhengig av god muskelfunksjon for å kunne bevege seg og fungere optimalt. Ved overanspente muskler kan det oppstå et høyere trykk i kjeveleddet som dermed gir mindre plass og risiko for ulyder – slik som knasing og knepping. Ubehagelig å tenke på, men dette skyldes da at selve leddet klemmer inn mot kjevemenisken og beinvev ligger for tett inntil hverandre. Dette kan også være et forstadie til hyppigere forekomst av kjevesmerter og kjevelåsninger.

 

D) Nakkesleng (Whiplash)

En systematisk oversiktsstudie bestående av 129 forskningsstudier konkluderte med at personer rammet av whiplash har betydelig høyere forekomst av kjevesmerter (7). I tillegg til dette er ofte smertene mer intense og forekommer oftere enn hos personer uten tidligere nakkeslengtraume. Hodepine og større funksjonsnedsettelser er også vanligere blant denne pasientgruppen.

 

Når vi tenker på den godt dokumenterte sammenhengen mellom nakkeplager og kjevesmerter, så gir dette fullstendig mening. Nakkestrukturer, inkludert muskler og ligamenter, er spesielt utsatte ved whiplash – og vi ser ofte en betydelig økning i nakkespenninger etter et slikt traume. At dette også påfører kjeven økt belastning og feilfunksjon er godt kjent.

 

– Heldigvis aldri for sent å ta tak i nakke og kjeveproblemene

Hvis du har vært i en bilulykke eller på annet vis blitt rammet av nakkesleng, så skal du vite at det finnes gode behandlingsmetoder og måter å trene opp nakkemuskulaturen igjen på. Noe av det viktigste i slike kasustikker er at man har en gradvis og skånsom progresjon.

 

E) Fibromyalgi

Vi har tidligere skrevet en egen artikkel om fibromyalgi og kjevesmerter. Fibromyalgi er et kronisk bløtvevsrevmatisk smertesyndrom som er kjennetegnet ved utbredte smerter i muskulaturen. Diagnosen gir også høyere muskelaktivitet, overrapportering av smertesignaler og økte muskelspenninger. Særlig nakke, øvre rygg (i skulderhøyde) og kjeven er utsatte området for de som er rammet av fibromyalgi.

 

3. Symptomer ved Kjevespenninger

Kjevespenninger og kjevesmerter gir ofte grunnlag for visse symptomer og kliniske tegn. Disse kan inkludere en kombinasjon av følgende:

 • Smerter i ansiktet ved kjevebevegelser
 • Ømhet over kjeveledd og kjevemusklene
 • Begrenset kjevebevegelighet (gaping og tygging)
 • Tyggeproblemer
 • Ujevn symmetri i kjeven
 • Ulyder, klikking og knasing ved åpning og lukking av kjeven
 • Piping i ørene (Tinnitus)
 • Vondt i øret (Otalgi)
 • Hodepine – med eller uten øresmerter
 • Trykkfølelse bak øynene
 • Svimmelhet og vertigo
 • Kjevelåsning
 • Kjevesmerter – alt fra verking til skarpere, hoggende smerter
 • Smerter i tennene (refererte smerter fra kjevemusklene)
 • Nervesmerte (Brennende smerte)

 

Som du ser av den omfattende listen ovenfor kan kjeveplager være kompliserte og gi en lang liste med følgeplager. Igjen ønsker vi å understreke at dette kan knyttes til sammenhengen mellom kjeven og nakken. Nettopp derfor er det så viktig med en god funksjonell undersøkelse av både nakke og kjeve ved kjeveplager.

 

4. Klinisk Undersøkelse av Kjevespenninger

 • Historietagning og Funksjonell Undersøkelse
 • Henvisningsrett til Bildediagnostisk Utredning

Når du har din første time hos oss ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi vil våre offentlig autoriserte klinikere starte med en historietagning (anamnese). Denne er etterfulgt av en funksjonell undersøkelse hvor man blant annet utreder funksjon i muskler, ledd og sener. Begrenset kjevebevegelighet, smerter ved visse bevegelser, smertesensitivitet ved berøring (palpasjon) er bare noen av tingene man ser etter.

 

Ved å kartlegge hvilke muskler og ledd som har redusert funksjon vil man kunne skreddersy en individualisert behandlingsplan. Våre klinikere har henvisningsrett til bildediagnostisk utredning dersom dette skulle være medisinsk indisert. Grunnlag for å henvise til MR undersøkelse kan være kartlegging ved mistanke om kjeveartrose eller dislosering av kjevemenisken (ved gaping for eksempel). Normalt sett har våre pasienter god effekt av konservativ behandling, samt tilpassede øvelser – og bildediagnostisk utredning er derfor, vanligvis, ikke nødvendig.

 

5. Behandling av Kjevesmerter

 • Helhetlig og Moderne Tilnærming
 • Behandling av Muskler, Sener, Nerver og Ledd

Et behandlingsoppsett skal adressere årsakene til din feilfunksjon og smertesituasjon. Våre moderne klinikere ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo tilpasser behandlingen utifra funnene på den grundige funksjonelle undersøkelsen. Brystryggen, nakken, skuldrene og holdning kan alle bidra til kjeveplager. Hos oss hjelper vi deg med å identifisere problemområdene dine – og hjelper deg med å normalisere funksjonen i disse.

 

Ved behandling av kjevespenninger benytter vi gjerne en kombinasjon av ulike behandlingsteknikker – disse kan inkludere:

 • Fysikalsk behandling
 • Idrettsmassasje
 • Intramuskulær akupunktur (for eksempel mot øvre trapezius myalgi)
 • Laserterapi
 • Leddmobilisering og Lett traksjon
 • Massasje og muskelarbeid
 • Moderne kiropraktorbehandling
 • Triggerpunktbehandling (Muskelknutebehandling)

MSK-laserterapi er en skånsom og moderne behandlingsmetode vi tilbyr ved klinikken. Forskningsstudier har vist at laserterapi har dokumentert effekt mot kjevesmerter blant eldre (8). Vi kombinerer gjerne muskelbehandling med leddmobilisering, samt laserterapi, som indisert av den kliniske undersøkelsen. Ved betydelige, dypere muskelspenninger i øvre rygg, skuldre og nedre nakke, kan intramuskulær akupunktur også være et godt supplement.

 

6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Kjevespenninger

 • Tips til Egentiltak

 • Video med Treningsøvelser mot Nakkeplager (ofte relatert til kjevespenninger)

Stress, både psykisk og fysisk, kan være medvirkende årsaker til kjevespenninger. Derfor er det viktig å ta seg tid til seg selv – også i en veldig travel hverdag. Hold deg i bevegelse, gå en tur etter jobb eller begynn med treningsaktiviteter som du synes er morsomme. Mange benytter seg også av en fast månedlig idrettsmassasje hos oss for å løse opp i muskulære spenninger.

 

Mange spør oss også hva de kan gjøre på egenhånd – i tillegg til øvelser (se nedenfor). Da anbefaler vi gjerne spesialdesignede massasjeballer (se eksempel via lenken) som kan brukes inn mot egne anspente muskler i rygg og nakke. Flere av våre pasienter bruker disse i kombinasjon med behandling hos oss.

 

– Moderne Behandling med Moderne Trening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene, er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Derfor er det så viktig med smart trening – altså riktige og tilpassede øvelser for deg og din problematikk. I videoen nedenfor viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram et program som er nyttig for å gi økt blodsirkulasjon i nakke og skuldre. Programmet har tittelen «8 øvelser mot hjemmekontorplager i nakke og skuldre» grunnet at veldig mange opparbeidet seg muskulære spenninger i ‘hjemmekontorperioden’.

 

VIDEO: 8 Øvelser mot Hjemmekontorplager i Nakke og Skuldre

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

Ikke la kjevesmertene vokse seg så store at de er vanskelige å bite over. Vi har ekspertise innen utredning og behandling av kjevespenninger – og hjelper deg gjerne.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Lindfors et al, 2019. Jaw Exercises in the Treatment of Temporomandibular Disorders-An International Modified Delphi Study. J Oral Facial Pain Headache . Fall 2019;33(4):389–398.
 2. Giannakopoulos et al, 2013. Neuromuscular interaction of jaw and neck muscles during jaw clenching. J Orofac Pain . Winter 2013;27(1):61-71.
 3. Shiau et al, 2003. The effects of masseter muscle pain on biting performance. J Oral Rehabil . 2003 Oct;30(10):978-84.
 4. Silveira et al, 2015. Jaw dysfunction is associated with neck disability and muscle tenderness in subjects with and without chronic temporomandibular disorders. Biomed Res Int . 2015;2015:512792.
 5. Leach et al, 1983. An evaluation of the effect of chiropractic manipulative therapy on hypolordosis of the cervical spine. J Manipulative Physiol Ther . 1983 Mar;6(1):17-23.
 6. MayoClinic – Bilde av Kjeve – Bildet er brukt i utdannende og informativt øyemed.
 7. Häggmann-Henrikson et al, 2014. Prevalence of whiplash trauma in TMD patients: a systematic review. J Oral Rehabil . 2014 Jan;41(1):59-68.
 8. Rodrigues et al, 2015. Evaluation of pain, jaw movements, and psychosocial factors in elderly individuals with temporomandibular disorder under laser phototherapy. Lasers Med Sci . 2015 Apr;30(3):953-9.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *