TMD Syndrom og Fibromyalgi

TMD Syndrom og Fibromyalgi: Når Kjeven Verker og Verker

TMD syndrom er komplekse kjevesmerter. Studier har vist at TMD syndrom forekommer oftere blant de med fibromyalgi. Men hvorfor er det egentlig slik? Og hva kan man gjøre med smertene?

TMD står for temporomandibulær-dysfynksjon. Med andre ord refererer det til feilfunksjon og smerter i kjeveleddet. TMD syndrom skiller seg dòg noe fra mer ordinære kjevespenninger og kjevesmerter ved at det ofte består av flere faktorer. Dette understrekes ved at man oftere ser at både kjeven og nakkens strukturer er involvert ved dette kjevesyndromet – og at det også kan ha assosierte symptomer som svimmelhet og hodepine.

 

Vanlige smerter og symptomer ved TMD syndrom:

 • Muskelsmerter i kjeven og ansiktet
 • Kjeveleddsmerter
 • Otalgi (vondt i øret)
 • Øresus / tinnitus
 • Kjeverelatert svimmelhet
 • Kjeverelatert hodepine
 • Nakkeplager
 • Bittproblemer

 

– Hva er sammenhengen mellom fibromyalgi og TMD syndrom?

I denne artikkelen skal vi altså ha et hovedfokus på å finne sammenhengen mellom disse to diagnosene. Hvis vi starter med å se på listen ovenfor som viser vanlige smerter og symptomer ved TMD syndrom, så er det nok mange med fibromyalgi som kjenner seg igjen i disse symptomene. Fibromyalgi er nemlig et kronisk smertesyndrom som er assosiert med omfattende smerter i muskler og ledd – og da ofte inkludert nakken, skuldrene og kjevepartiet. I tillegg til dette er fibromyalgi, grunnet de kronise smertene, også lenket til fatigue, angst, depresjon og  søvnvansker.¹

 

Slik kan Fibromyalgi bidra til TMD syndrom

Vi vet at fibromyalgipasienter er betydelig hyppigere rammet av myalgier og myoser – altså muskelsmerter og muskelspenninger. Dette inkluderer også kjevemusklene. Ved høyere aktivitet i kjevemusklene, inkludert tyggemuskelen, kan det oppstå høyere belastning på kjeveleddet (temporomandibulær-leddet). Denne overbelastningen kan, over tid, føre til feilfunksjon når det kommer til vanlige kjevefunksjoner som å tygge eller åpne munnen. I tillegg til dette ved vi at også nakkefunksjonen spiller inn på hvordan kjeven har det – og som vi vet er dette et problemområde for veldig mange med fibromyalgi.

 

5 Faktorer fra Fibromyalgi som kan gi Grunnlag for TMD syndrom

 1. Kroniske muskelspenninger (inkluderer kjeve og nakkeregionen)
 2. Kjevespenninger (som presser kjeveleddet sammen)
 3. Hyperalgesia (overrapportering av smertesignaler)
 4. Dårlig søvnkvalitet
 5. Høy forekomst av indre uro i kroppen

Når vi da ser på de fem faktorene vi har listet opp her blir det enklere å se for seg hvordan fibromyalgi kan gi grunnlag for TMD syndrom. Særlig med tanke på hvordan kjevespenninger og nakkespenninger er lenket opp mot indre uro i kroppen – og vedvarende smerter i muskler og ledd. Med tanke på at fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom, altså at det ikke finnes noen kur, så forstår man også hvordan mange i denne pasientgruppen melder om kroniske kjevesmerter. Her er det viktig å kartlegge og utrede den individuelle smerteproblemstillingen – slik at man på best mulig måte kan legge til rette for symptomlindrende og funksjonsbedrende behandling, egentiltak og rehabiliteringsøvelser. Blant annet kan MSK-laserterapi være en velegnet, godt dokumentert behandlingsmetode for pasienter med fibromyalgi og TMD syndrom.² Alle klinikkavdelinger tilhørende Vondtklinikkene innehar toppmoderne terapeutisk laserapparat.

 

– Vondtklinikkene: Vi kan hjelpe deg med kjevesmerter og TMD syndrom

Kiropraktor Ole-Magnus Westengen

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av kjevesmerter og TMD syndrom. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å lindre dem og bli kvitt dem på best mulig måte.

 

 

TIPS: Mot slutten av artikkelen kan du se en treningsvideo med øvelser vi anbefaler mot kjevespenninger og kjevesmerter.

 

I neste del av artikkelen vil du kunne lære mer om:

 1. Behandling tilpasset pasienter med fibromyalgi og TMD syndrom
 2. Egentiltak og øvelser ved kronisk fibromyalgi-assosiert TMD syndrom (FATMD syndrom)

 

1. Behandling for Fibromyalgi og TMD Syndrom

 • Må adressere faktorer i kjeve og nakke
 • Viktig å redusere muskelspenninger
 • Mobilisering og traksjon av kjeveledd kan være effektivt
 • Fibromyalgi er en kronisk tilstand – så det må tilrettelegges for egentiltak og øvelser i tillegg
 • Forskning: Laserterapi kan være en effektiv og trygg behandlingsmetode for pasienter med fibromyalgi

Det finnes ingen behandling som kan kurere fibromyalgi fullt og holdent. Men fysikalsk behandling kan fungere smertelindrende og bidra til at man har det betydelig bedre i hverdagen. Her vises det blant annet til at man kan redusere omfanget av muskelspenninger, øke bevegelighet i stive ledd og generelt sett bidra til forbedret funksjon. Fysikalsk behandling spiller alltid en sentral rolle når det kommer til lindring av kjevesmerter – også i det vi kaller for fibromyalgi-assosiert TMD syndrom. Dòg, grunnet fibromyalgi sin kroniske natur, så er det slik at kjevespenningene ofte vil komme igjen og igjen med jevne mellomrom.

 

Fibromyalgi og Muskelknuter i Kjeven (Triggerpunkter)

[Figur 1: Muskelknute sett på ultralyd]

 • Langvarige muskelspenninger gir grunnlag for kjevemuskelknuter

Fibromyalgi er direkte assosiert med forhøyet aktivitet i muskulaturen. Aktivitet i en muskel innebærer at denne trekker seg sammen – noe som også kan bidra til tanngnissing og at tennene trykkes sammen. Mindre kjent er det kanskje at vedvarende høy muskelaktivitet kan føre til fysiske endringer i det muskulære vevet – og som dermed kan gjøre de både hardere, mer smertesensitive og forkortede. En betegnelse for en ansamling med muskelvev som innehar disse negative egenskapene kalles for en muskelknute eller triggerpunkt. I figur 1 ovenfor kan du se et ultralydbilde av en muskulær knute – referert til i en forskningsstudie publisert i Journal of Medicine and Life.³ I studien beskriver de triggerpunkten som et tettere område med lite signaler og mindre blodsirkulasjon.

 

Muskelknuter i Kjeven (Kjevetriggerpunkter)

[Figur 2: Illustrasjon av kjevemusklene]

De vanligste muskelknutene assosiert med kjevesmerter forekommer i musculus masseter og digastricus. Men med det sagt så er ofte også involveringer fra andre muskler – slik som:

 • Temporalis
 • Stylohyoideus
 • Hyoglossus
 • Mediale og laterale pterygoideus

Våre klinikere vil undersøke og avdekke hvilke muskler som er assosiert med dine kjevesmerter. Det er også viktig å huske på at muskelknuter kan påvirkes av hypomobilitet i nærliggende ledd – slik som kjeveleddet og de øvre nakkeleddene. Musklene behandles ofte ved bruk av triggerpunktbehandling og nærliggende mobilisering av kjeveledd. I visse tilfeller kan også intramuskulær akupunktur og/eller laserterapi være aktuelle behandlingsmodaliteter.

 

Studier: Sammenheng mellom Nakkesmerter og Kjevesmerter

Vi har tidligere nevnt lenken mellom nakkesmerter og kjeveplager. Studier har vist en klar sammenheng mellom kjeveplager og redusert funksjon i nakkens muskler og ledd. Men det er verdt å nevne at dette gjelder begge veier – og at kjevesmerter kan gi grunnlag for økte nakkesmerter. Dette gjenspeiler hvordan områder kan påvirke hverandre på en biomekanisk måte. Derfor vil du som pasient notere deg at våre klinikere ofte behandler både nakken og kjeven på en helhetlig måte ved TMD syndrom.

 

– Innen Eliten på Utredning og Behandling av Kjevesmerter og TMD Syndrom

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot kjevesmerter. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Du skal altid kunne kjenne deg trygg på at medarbeidere ved Vondtklinikkene og våre avdelinger alltid har høyest mulig fagkompetanse innen kjeveproblematikk.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av kjeveplager. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert røngten, CT og MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

2. Egentiltak og Øvelser mot Fibromyalgi-assosiert TMD Syndrom

 • Tips til egentiltak mot Fibromyalgi-assosiert TMD syndrom

 • Video med treningsøvelser for å redusere stivhet og spenninger

Vi vet at spenninger ofte er en sentral komponent i både fibromyalgi og TMD syndrom. Nettopp derfor er våre råd til egentiltak rettet inn mot å redusere spenninger – samtidig som at man får funksjonell bedring. To gode råd for å bidra til dette kan være nakkehammock og akupressurmatte (lenkene åpner i nytt vindu). Studier har vist at å bruke nakkestrekkere, slik som nakkehammocken, kan gi lindring av nakkesmerter ved så lite som 5-10 minutter daglig bruk. Grunnlaget for at vi anbefaler nakkehammocken er den dokumenterte sammenhengen mellom nakke og kjevefunksjon.

 

Tips 1: Akupressurmatte med nakkepute (lenken åpner i nytt vindu)

Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om hvordan en akupressurmatte fungerer. Vi anbefaler 10-20 minutters daglig bruk.

Tips 2: Nakkehammock (lenken åpner i nytt vindu)

På bildet ovenfor kan du se hvordan nakken kan få en lindrende stilling ved bruk av nakkehammocken. Du kan lese mer om produktet her eller via lenken ovenfor.

 

– Moderne Behandling med Moderne Trening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene (klinikkoversikt åpner i nytt leservindu), er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Derfor er det så viktig med smart trening – altså riktige og tilpassede øvelser for deg og din problematikk. Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram et treningsprogram som egner seg for deg med fibromyalgi – og som kan ha positiv effekt for deg med TMD syndrom. Videoen viser fram 5 gode bevegelighetsøvelser som kan bidra til å stimulere sirkulasjon i stramme muskler og stive ledd. Tanken er at de kan fungere som god avspenning.

 

VIDEO: 5 Bevegelighetsøvelser for de med Fibromyalgi

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i Oslo kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse).

 

«- Fibromyalgi og kjevesmerter er så absolutt ingen behagelig kombinasjon. Men vi er her for å hjelpe deg tilbake til en hverdag med forbedret kjevefunksjon og mindre kjevesmerter.«

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Moreno-Fernandez et al, 2017. Fibromyalgia syndrome and temporomandibular disorders with muscular pain. A review. Mod Rheumatol . 2017 Mar;27(2):210-216.
 2. Yeh et al, 2019. Low-Level Laser Therapy for Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis. [Meta-analyse. Den sterkeste formen for forskning.]
 3. Cojocaru et al, 2015. Trigger points–ultrasound and thermal findings. J Med Life . 2015 Jul-Sep;8(3):315-8.
1 svar
 1. Hege says:

  Hei! Her var det masse god info, har Fibromyalgi, migrene, IBS, Morbus crohns ++ og ser jo her at mye faller jo på plass for min del når det gjelder helsen min, og ting jeg kan få hjelp til for å bli bedre, samt kan klare å gjøre selv. Utrolig synd dere ikke er her nord, hadde kommet på flekken, tror dere må kom nordover å åpne klinikk også 😁

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *