Behandling av Krystallsyke i Bakre Buegang

Behandling av Krystallsyke i Bakre Buegang

Krystallsyke bakre Buegang


Krystallsyke i bakre buegang er den vanligste typen av krystallsyke.
Den stillingsbetingende svimmelhetsdiagnosen oppstår når otolitter i indre øret løsner og setter seg fast i bakre buegang.

 

Tidligere har vi skrevet en stor og omfattende informasjonsguide om krystallsyken, men denne gangen ser vi mer detaljert på krystallsyke i bakre buegang og hvordan det kan behandles. Forskningsstudier har vist at så mange som 80-90% av krystallsyketilfeller forekommer i bakre buegang (1). Dette skyldes den anatomiske posisjonen til buegangen i indre øret som gjør det til et naturlig oppsamlingssted for løsnede krystaller. Krystallene fører til feilrapportering og resulterer i svimmelhet ved visse posisjoner og bevegelser. På fagspråket er det også kjent som benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV).

 

– Epleys Manøver er Effektiv mot Krystallsyke i Bakre Buegang

Epleys reposisjoneringsmanøver er dokumentert effektiv mot krystallsyke i bakre buegang (2). Studier har vist at forskjellene med og uten behandling er store. En måned etter 1 behandling med reposisjoneringsmanøveren var 89% symptomfrie. I kontrollgruppen uten behandling var bare 10% bedre. Man kan altså spare seg for mye svimmelhet og ubehag ved å motta behandling for problemet tidlig. Normalt sett opplever vi total forbedring ved 1-3 behandlinger – selv om det finnes noen sjeldnere, mer betydelige tilfeller, som kan trenge flere behandlinger enn gjennomsnittet.

 

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo er godt trente innen diagnostisering og behandling av krystallsyke. Gjennom historietagning og kliniske undersøkelser kan våre terapeuter finne ut av hvilken buegang og hvilken side som er påvirket.

 

TIPS: På slutten av artikkelen kan du se en treningsvideo som kan bidra til bedre somatosensorisk funksjon i nakke og ankler. Mange tilfeller av svimmelhet er nemlig kombinasjonsbetingede.

 

– Innen Eliten på Utredning og Reposisjonering av Krystallsyken

Nakkesvimmelhet

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på krystallsyken og svimmelhet. Grunnet hvor hverdagsødeleggende svimmelhet kan være opplever vi ofte det som ekstra givende å kunne gi bedring til svimmelhetspasienter. Opptil 97% av krystallsyketilfeller forekommer i bakre buegang (90%) eller laterale buegang (cirka 10%). I disse tilfellene kan vi i de aller fleste kasuser vise til svært gode resultater med reposisjoneringsbehandling og vestibulær rehabiliteringstrening.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av krystallsyken. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 1. Hva er Krystallsyken?
 • 2. De 3 Buegangene

+ Bakre Buegang

+ Fremre Buegang

+ Laterale Buegang

 • 3. Symptomer og Tegn på BPPV i Bakre Buegang

+ Stillingsbetinget Svimmelhet

 • 4. Klinisk Undersøkelse av Krystallsyken i Bakre Buegang

+ Klinisk Historietagning

+ Dix-Hallpike Test og Nystagmus

 • 5. Behandling av Krystallsyke i Bakre Buegang

+ Reposisjoneringsmanøver (Epleys manøver)

 • 6. Øvelser og Trening mot Svimmelhet (inkludert VIDEO)

+ Tips til Egentiltak

+ Treningsprogram mot svimmelhet (med video)

 

1. Hva er Krystallsyken?

– Krystallsyken er en stillingsbetinget svimmelhetsdiagnose

Krystallsyken gir karakteristisk sett svimmelhet ved spesifikke bevegelser. En vanlig presentasjon er at pasienten beskriver kortvarige, men kraftige, svimmelhetsanfall som kommer når de snur seg mot en av sidene. Vanligvis varer anfallene i alt fra noen få sekunder opp mot ett minutt. Uten behandling har forskningsstudier vist at kun 10% av tilfellene går over av seg selv i løpet av 1 måneds tid – i motsetning til 89% som var helt symptomfrie grunnet Epleys reposisjoneringsmanøver (2). Krystallsyken skyldes at krystaller (otolitter) løsner i indre øret og setter seg fast i en av de tre buegangene. Dette resulterer i feilrapportering om hodeposisjon og dermed – stillingsbetinget svimmelhet.

 

– Krystallsyken medfører enorme sosioøkonomiske kostnader på 1 milliard kroner

Cirka 80000 nordmenn rammes av krystallsyken hvert eneste år (3). Disse tallene tar utgangspunkt i epidemiologistudien til Neuheuser publisert 2016. Her viste de til at rundt 1.4% av befolkningen rammes av krystallsyken hvert år. Med utgangspunkt i de 5.4 millioner innbyggerne i Norge tilsvarer dette nærmere 80000 tilfeller av krystallsyken. Vi vet også at krystallsyken er direkte lenket til sykmeldinger og redusert arbeidskraft – med store sosioøkonomiske kostnader. Skandinaviske forskningsstudier har vist at så mange som 75% av rammede får en 50-100% sykmelding (4).

 

Et stort antall årlige sykmeldinger, 60000 stykker, viser hvor utrolig problematisk denne svimmelhetsdiagnosen er. Dokumentasjonen fra forskningen viser at behandlede tilfeller blir bedre langt raskere (2). Manglende kunnskap blant visse fastleger og andre primærkontakter som ikke anbefaler tidlig behandling kan derfor få store negativ konsekvenser – både for pasienten, arbeidsplassen deres og velferdssamfunnet. Tall fra Sintef og NHO har vist at sykmelding en ukes tid koster bedriften cirka 17000 kroner (5). Hvis vi ganger 60000 med 17000 får vi en estimert kostnad på utrolige 1.02 milliarder kroner.

 

I lys av de dokumenterte kostnadene grunnet krystallsyken synes vi det er viktig med framtidig bedret kunnskap blant primærkontakter. Dette vil føre til at flere får riktig behandling tidligere – og dermed kan man gi pasienten betydelig raskere bedring, samt redusere arbeidsfravær og sosioøkonomiske kostnader.

 

2. De 3 Buegangene

Fig.1: Indre Øret med Bueganger

 • Bakre buegang
 • Fremre buegang
 • Laterale buegang

Illustrasjonen ovenfor viser indre øret med de tre buegangene. Vi er særlig opptatt av bakre buegang i denne artikkelen – da det også er denne buegangen som hyppigst rammes av krystallsyke. Anatomien og posisjonen til bakre buegang gjør at de løsnede krystallene som regel ender opp her (90% av tilfellene). Bakre buegang gir informasjon om rotasjon i koronalplanet. Avansert, men se heller for deg bevegelsen man gjør hvis man slår hjul eller bøyer øret ned mot skulderen. Det er koronal rotasjon.

 

Hver buegang er fylt med en væske kalt endolymfe som også inneholder bevegelsesreseptorer. Når vi beveger hodet følger denne væsken med inne i buegangen. Hvis du spinner rundt eller beveger deg raskt i forskjellige retninger kan du oppleve litt «lag» når du stopper opp. Dette er fordi det tar rundt 10 sekunder for endolymfen å ta igjen bevegelsen. Som blant annet er årsaken til at du får en vedvarende svimmelhet etter å ha rotert raskt rundt. Når vi gjør Epleys reposisjoneringsmanøver mot krystallsyke i bakre buegang bruker vi denne endolymfen for å «skylle gjennom buegangen» og få ut de feilposisjonerte krystallene.

 

Krystallene kan altså havne i en av de tre buegangene, men det aller vanligste er at det er bakre buegang som rammes (2). Som nevnt tidligere forekommer 80-90% av krystallsyke-tilfeller i bakre buegang. Deretter følger  laterale buegangen med 10-20% av tilfellene. At krystallsyken skyldes otolitter i fremre buegang er svært sjeldent – og litteraturen mener at dette utgjør kun 1-2% av krystallsykediagnoser. Fremre buegang er lokalisert på toppen av indre øret, så det er svært sjeldent og lite sannsynlig at otolitter setter seg fast her.

 

3. Symptomer og Tegn på BPPV i Bakre Buegang

Krystallsyken kan gi grunnlag for følgende symptomer:

 • Stillingsbetinget Svimmelhet
 • Vertigo: En følelse av at du eller omgivelsene spinner eller beveger seg
 • Balanseproblemer (Ustøhet)
 • Kvalme og oppkast (grunnet svimmelhetsanfall)

BPPV gir en karakteristisk, kortvarig følelse av vertigo og tilhørende ufrivillige øyebevegelser (nystagmus). Svimmelhetsanfall grunnet krystallsyken varer vanligvis under 1 minutt. Anfallene er alltid trigget av endring i hodestilling – som hvis pasienten legger seg ned eller snur seg i sengen. Faktisk er det slik at hvis ordet «seng» nevnes som en trigger under førstegangskonsultasjonen bør klinikeren umiddelbart tenke i retning krystallsyken. Selv om feilfunksjonen skyldes krystaller i indre øret er ikke tinnitus og hørselstap medvirkende symptomer.

 

En positiv Dix-Hallpike test vil kunne bekrefte mistanken om at det er bakre buegang som er affisert.

 

4. Diagnostisering og Undersøkelse av Krystallsyke i Bakre Buegang

 • Historietagning av kyndig kliniker
 • Dix-Hallpike test og Nystagmus

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi har vi lagt en spesiell interesse innen utredning og behandling av krystallsyken og svimmelhet. Førstegangskonsultasjonen starter med at klinikeren går gjennom en historietagning. Ved beskrivelse av symptomene og svimmelheten vil klinikeren fatte mistanke om hva som er årsaken. Krystallsyken har karakteristiske symptomer som normalt sett er greie å kjenne igjen for våre klinikere som jobber med dette daglig.

 

Dix-Hallpike Test og Nystagmus ved Krystallsyke i Bakre Buegang

Dix og Hallpike oppfant Dix-Hallpike test i 1952. Denne kliniske testen regnes som gullstandard for å kunne identifisere krystallsyke i bakre buegang – inkludert hvilken side som er rammet. Når testen gjennomføres vil et positivt utslag gi ufrivillige øyebevegelser som kalles nystagmus. Ved bakre buegang vil man se en rotasjonsnystagmus – altså at øynene roterer (6).

 

Bppv Dix Hallpike

[Figur 2: Ufrivillige øyebevegelser (nystagmus) ved krystallsyke med affeksjon av høyre bakre buegang.]

I illustrasjonen ovenfor beskriver vi et positivt nystagmus-utslag ved affeksjon av høyre side. Disse utslagene er vanligvis veldig tydelige for en trent kliniker.

 

5. Behandling av Krystallsyken i Bakre Buegang

 • Vanligste variantene (bakre og laterale buegang) responderer godt på reposisjonering
 • Bakre buegang: Epleys manøver
 • Vestibulær rådgivning
 • Hjemmeøvelser for Nakke og Balanse

Forskningsstudier har konkludert med at reposisjoneringsmanøver er svært effektive mot krystallsyken i bakre buegang (7). Våre offentlig autoriserte klinikere kan vise til svært gode resultater ved behandling av krystallsyken.

Krystallsyke - bppv

 

Behandling av Krystallsyken i Bakre Buegang med Epleys Manøver

At krystaller setter seg fast i bakre buegang er den vanligste varianten av krystallsyke (opptil 90% av tilfellene). Det er posisjonen og den anatomiske utformingen av bakre buegang som gjør at løse krystaller lettest havner her. Epleys reposisjoneringsmanøver er behandlingen med best dokumentert effekt mot krystallsyke i bakre buegang. Manøveren går gjennom flere ulike steg hvor terapeuten støtter hodet ditt – og går gjennom sekvensen. Kort fortalt bidrar manøveren til å frigjøre krystallene i bakre buegang. Dette skjer blant annet ved at væsken i buegangen, endolymfen, skyller gjennom bakre buegang og gradvis flytter krystallene gjennom buegangen og ut.

 

– Hvor mange behandlinger er vanlig?

I visse tilfeller må manøveren gjentas opp mot 3 ganger. Majoriteten av våre pasienter kan melde om bedring etter første behandling, men visse – mer betydelige – tilfeller kan kreve noen flere behandlinger. Man bør også vurdere funksjonen i nakken for å undersøke om det foreligger grunnlag for kombinasjonsbetinget svimmelhet. I disse tilfellene vil man oppnå best resultater ved å behandle både nakkespenningene og deretter utføre reposisjoneringsmanøveren.

 

Vi vet at de som først er rammet av krystallsyken har en viss risiko for at det skal kunne skje igjen. For å redusere risikoen vil våre offentlig autoriserte klinikere også hjelpe deg med vestibulær trening. Slik opptrening innebærer gjerne en kombinasjon av balanseøvelser, nakketrening og spesifikk belastning av det vestibulære systemet.

 

Vestibulær Rådgivning Etter Behandling

 • Unngå for mye hodebevegelse
 • Sov ikke på den påvirkede siden på flere dager
 • Drikk vann

Vestibulære råd kan hjelpe deg med en bedre opplevelse etter behandlingen, samt redusere sjansen for forverring. Samme dag som behandlingen bør du unngå posisjoner som legger hodet for langt framover eller bakover. Det er også viktig at man ikke sover på den affekterte siden i minst to dager.

 

6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Krystallsyken

 • Tips til Egentiltak mot Krystallsyken

 • Video med Treningsøvelser for Nakke og Ankler (Somatosensorisk og vestibulær trening)

Tidligere nakkesleng og redusert nakkebevegelighet er oppført som en risikofaktor for krystallsyken. På grunnlag av dette er det viktig å holde seg i jevnlig bevegelse, gå turer, samt trene spesifikt for å styrke de dype nakkemusklene (dype nakkefleksorer). Våre klinikere er opptatt av å redusere risikoen for tilbakefall, samt oppnå langvarig bedring. Basert på den funksjonelle og kliniske undersøkelsen vil våre klinikere kunne hjelpe deg med å sette opp et skreddersydd vestibulært treningsprogram.

 

Mange plages også med nakkespenninger og nakkerestriksjoner. Et godt egentiltak for mange kan være å bruke massasjeballer (se eksempel via lenken – åpner i nytt vindu) inn mot stramme muskler mellom skulderbladene og i nakkeovergangen. Ved vår klinikk har vi også en rekke pasienter som kommer fast 1 gang i måneden for idrettsmassasje. Formålet er det samme – å løse opp i nakkespenninger og stimulere bedre bevegelighet.

 

– Moderne Behandling med Moderne Smart Vestibulær Trening

I føttene, anklene og nakken har vi en betydelig høyere konsentrasjon av proprioseptorer og mekanoreseptorer. Dette er sensorer som gir informasjon til hjernen om posisjon, bevegelse og berøring. For en god balanse er vi altså avhengig av god funksjonalitet i disse områdene. Derfor viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram to forslag til treningsprogrammer i videoene nedenfor.

 

VIDEO: 4 Øvelser mot Overtråkk i Ankelen

VIDEO: 5 Tøye- og Bevegelighetsøvelser mot Stiv Nakke

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

Ikke bli gående med svimmelhet. La heller våre profesjonelle og autoriserte klinikere hjelpe deg tilbake til en hverdag som ikke går rundt og rundt.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Das et al, 2017. Dizziness in a Tertiary Care Centre in Sikkim: Our Experience and Limitations. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017 Dec; 69(4): 443–448
 2. Richard et al, 2005. Efficacy of the Epley maneuver for posterior canal BPPV: a long-term, controlled study of 81 patients. Ear Nose Throat J . 2005 Jan;84(1):22-5.
 3. Neuheuser et al, 2016. The epidemiology of dizziness and vertigo. Handb Clin Neurol . 2016;137:67-82.
 4. Iglebekk et al, 2013. Pain and other symptoms in patients with chronic benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Scand J Pain . 2013 Oct 1;4(4):233-240.
 5. Sintef, 2013. NHO, 2020.
 6. Ibekwe et al, 2012. Clinical evaluation of posterior canal benign paroxysmal positional vertigo. Niger Med J. 2012 Apr-Jun; 53(2): 94–101.
 7. Gold et al, 2014. Repositioning maneuvers for benign paroxysmal positional vertigo. Curr Treat Options Neurol . 2014 Aug;16(8):307.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *