Alt om Krystallsyken (Stor Guide)

Alt om Krystallsyken (Stor Guide)

Krystallsyken

Krystallsyken er også kjent som stillingsbetinget svimmelhet. I denne guiden om krystallsyken vil du lære alt om diagnosen, de ulike buegangene, hvordan krystallsyke behandles og gode hjemmeøvelser.

 

Veldig mange plages med krystallsyken. Faktisk er dette en svimmelhetsdiagnose som er langt vanligere enn det mange tror. Forskningsstudier har vist at så mange som nærmere 2 av 100 i befolkningen (1.6%) vil rammes av krystallsyken i løpet av ett år (1). Svimmelheten er av en slik karakter at den gjerne fører til at personen må være hjemme fra jobb og i mange tilfeller sykmeldes. I ubehandlede tilfeller kan det gjennomsnittlig vare i 2-3 ukers tid. Noe som selvfølgelig er en stor prøvelse for den som lider av dette.

 

Riktig behandling og reposisjonseringsmanøver kan vanligvis gi betydelig bedre i løpet av 2-3 behandlinger. Ofte vil personen også melde om en tydelig reduksjon i intensiteten av svimmelheten allerede etter første behandling – grunnet delvis reposisjonering av krystallene i indre øret. Det er viktig å nevne at svimmelhet gjerne er kombinasjonsbetinget, og at mange tilfeller også har involvering fra feilfunksjon i nakkens muskler og ledd.

 

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning og behandling av krystallsyken. Ved grundig historietagning og klinisk undersøkelse kan vi definere hvilken buegang som er affisert. Bakre buegang er den vanligste og forekommer i hele 83% av tilfellene (2).

 

TIPS: På slutten av artikkelen kan du se en treningsvideo som kan bidra til bedre nakkefunksjon. I mange tilfeller ser vi nemlig tydelig kombinert involvering av nakkens muskler og ledd.

 

– Svimmelhet er et Hverdagsødeleggende Symptom

De som er rammet av krystallsyken og svimmelhet vet hvor satt ut av spill man kan bli. Svimmelhetsanfall kan nemlig tappe deg for energi og gjøre deg sterkt bekymret for når neste anfall skal slå til. Nettopp rangeres dette som et av mest ødeleggende symptomene for hverdagsfunksjon og arbeidsevne. Det er nettopp derfor du må ta svimmelhetssymptomer på det høyeste alvor.

 

– Innen Eliten på Utredning og Reposisjonering av Krystallsyken

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på krystallsyken og svimmelhet. En av grunnene til dette er at det er svært givende å kunne hjelpe pasienter rammet av svimmelhet. En annen er at vi i majoriteten av tilfellene kan vise til svært gode resultater ved bruk av reposisjoneringsmanøver (Epleys) og vestibulær rehabiliteringstrening – også ved mer krevende og kompliserte utgaver av krystallsyken.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av svimmelhetsproblematikk. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 1. Hva er Krystallsyken?

A) Indre Øret og Balanseorganer

+ Indre Øret (Vestibulære systemet)

+ Synet

+ Reseptorer i Muskler og Ledd (Somatosensoriske systemet)

B) De Tre Buegangene og Krystaller

+ Bakre Buegang

+ Fremre Buegang

+ Laterale Buegang

 • 2. Symptomer ved Krystallsyke

+ Ulike Varianter av Krystallsyke

+ Akutt versus Kronisk (Gjentagende)

+ Triggere og Risikofaktorer for Krystallsyke

 • 3. Klinisk Undersøkelse av Krystallsyken

+ Klinisk Historietagning

+ Dix-Hallpike og Nystagmus

 • 4. Behandling av Krystallsyken

+ Reposisjoneringsmanøver (Epleys manøver)

 • 5. Øvelser og Trening mot Svimmelhet (inkludert VIDEO)

+ Tips til Egentiltak

+ Treningsprogram mot svimmelhet (med video)

 

1. Hva er Krystallsyken?

Fig.1: Indre Øret med Bueganger

 • Indre øret er et essensielt balanseorgan
 • Består av to hoveddeler: Beinlabyrinten og den indre hinnelabyrinten
 • Hinnelabyrinten er inne i beinlabyrinten og inneholder endolymfe-væske
 • 3 bueganger tilhørende krystaller

 

– Krystallsyken er en stillingsbetinget svimmelhetsdiagnose

Krystallsyken er en svimmelhetsdiagnose som er assosiert med visse stillinger og bevegelser. Svimmelhetsanfallene er kortvarige, men ofte svært kraftige, og kan være svært ødeleggende for hverdagsfunksjonen. Hvilke bevegelser som trigger anfallene er direkte avhengig av hvilken buegang og hvilken side som er påvirket. Krystallsykeanfall vedvarer alltid under 1 minutt – selv om etterdønningene, slik som følelsen av uggenhet og kvalme, kan vedvare lenger.

 

Kort fortalt skyldes krystallsyken en feilfunksjon i en av indre ørets bueganger. Dette innebærer feilposisjonering av otolitter (krystaller) som deretter sender feilaktig posisjonsinformasjon til hjernen. Hvis denne informasjonen ikke samsvarer med hva de andre balanseorgangene sier – så blir det dårlig stemning og svimmelhet. Vi går nærmere inn på det i neste del av artikkelen.

 

– Svimmelhet skyldes feilrapportering og uoverstemmelser i balanseorganene

 1. Indre Øret (Vestibulære systemet)
 2. Synet 
 3. Reseptorer i hud, ledd og muskler (Somatosensoriske)

De 3 balanseorganene er det vestibulære systemet (indre øret), synet og det somatosensoriske systemet (posisjons og berøringsreseptorer i muskler og ledd). Disse samarbeider for å gi deg best mulig balanse og koordinasjonsevne. Svimmelhet oppstår grunnet feilfunksjon i et eller flere av balanseorganene – som igjen gir økt risiko for fall og skader.

 

1. Det Vestibulære Systemet (Indre øret)

Indre øret er et fantastisk og komplekst balansesystem. Krystallene og væsken i buegangene (endolymfen) gir hjernen informasjon om bevegelse, posisjonering og kroppsstilling. Dette inkluderer informasjon om tyngdekraften, bevegelsesretning (forover, bakover, opp og ned), samt rotasjonsbevegelse (både horisontalt og vertikalt).

 

I neste del av artikkelen går vi nærmere inn på hvordan de ulike buegangene gir forskjellige symptomer og kliniske tegn.

 

2. Synet

Øynene dine bidrar med viktig informasjon i forhold til din posisjon i dine omgivelser.

 

3. Reseptorer i Muskler, Hud og Ledd (Somatosensoriske systemet)

 • Nakken, ryggen, anklene og føttene har høyest innhold av sensorer

Mange er ikke klar over hvor mye sensorisk informasjon vi mottar fra sensorer i muskler, hud og ledd. Særlig innehar nakken en særegent høy konsentrasjon av slike reseptorer som gir essensiell informasjon om hodestilling og bevegelse. Det er nettopp derfor feilfunksjon og spenninger i nakkens muskler og ledd kan gi grunnlag for diagnosen cervikogen svimmelhet (nakkerelatert svimmelhet). Tidligere nakkesleng og nakkeproblematikk kan gi høyere risiko for nakkesvimmelhet (3).

 

Vi ser svært ofte at svimmelhet blant våre krystallsykepasienter også innehar grader av redusert funksjon i nakken. Dette bidrar til det som kalles kombinasjonsbetinget svimmelhet. Andre strukturer som kan gi dårlig balanse og svimmelhet inkluderer ankler og føttene. Informasjon om underlaget vi går på og kroppens holdning avhenger av sensorene i ankler og føtter. Begrenset funksjon i for eksempel fotbladene, som ved plantar fascitt, kan derfor gå utover balanse og koordinasjonsevnen.

 

B) De 3 Buegangene og Krystaller (Otolitter)

 • Bakre buegang
 • Fremre buegang
 • Laterale buegang

På figur 1 så vi en illustrasjon av de tre ulike buegangene. Den bakre, fremre og laterale. Dersom krystaller, kjent som otolitter, løsner fra deres originale posisjon i hinnelabyrintens forgård, kan de ende opp i en av buegangene og forårsake svimmelhet. Krystallene skal altså ikke befinne seg i buegangene, og det er derfor vi utfører en reposisjoneringsmanøver (kjent som Epleys) for å få otolittene tilbake til riktig plassering og ut av den påvirkede buegangen.

 

Krystallene kan altså havne i en av de tre buegangene, men det aller vanligste er at det er bakre buegang som rammes (2). Som nevnt tidligere forekommer 80-90% av krystallsyke-tilfeller i bakre buegang. Deretter følger  laterale buegangen med 10-20% av tilfellene. At krystallsyken skyldes otolitter i fremre buegang er svært sjeldent – og litteraturen mener at dette utgjør kun 1-2% av krystallsykediagnoser (4). Fremre buegang er lokalisert på toppen av indre øret, så det er svært sjeldent og lite sannsynlig at otolitter setter seg fast her.

 

I neste del av artikkelen går vi nærmere inn på symptomer ved krystallsyke – og ulike varianter.

 

2. Symptomer ved Krystallsyke

 • Krystallsyke kan variere i alvorlighetsgrad fra mild til betydelig
 • Svimmelhetsanfallene trigges av visse bevegelser
 • Vedvarer normalt sett lengre uten behandling
 • Visse personer kan rammes av kronisk gjentagende krystallsyke
 • Enkel behandling hos kyndig kliniker har normalt sett meget god effekt

 

– Krystallsyken kan Oppleves Skremmende og er Svært Ubehagelig

Personer som er rammet av krystallsyken kan oppleve en spinnende svimmelhetsfølelse kalt vertigo når de endrer posisjon på hodet. Normalt sett vil dette innebære hodebevegelser mot den påvirkede siden. Symptomene kan være svært plagsomme – og det er tilfeller hvor personer rammer ut av sengen eller mister balansen når de står opp.

 

Som nevnt oppstår hovedanfallene kun ved visse bevegelser, men pasienter melder ofte om en følelse av letthodethet og mild ustøhet mellom anfallene. I tillegg til dette vil svimmelhetsanfallene kunne gi en kvalmhetsfølelse. Grunnet den omfattende svimmelheten kan symptomene være skremmende – og mange blir redde for at det er noe annet en krystallsyke.

 

– Akutt versus kronisk

Uten behandling viser forskning at krystallsyken varer gjennomsnittlig i 2-3 ukers tid (1). Noe som er svært lenge for den rammede. Visse tilfeller kan vare kortere, men andre sjeldnere tilfeller kan også vedvare i årevis. Vi vet også at behandling kan være svært effektivt og at man ofte får en betydelig bedring i løpet av 1-3 behandlinger. Antall behandlinger kan dòg være avhengig av hvor alvorlig personen er rammet.

 

– Triggere og Risikofaktorer for Krystallsyke

Vanligvis er det ikke en spesifikk hendelse som har trigget krystallsyken, men vi vet at visse risikofaktorer eksisterer. Disse inkluderer blant annet:

 • Tidligere nakke og hodetraume (inkludert nakkesleng)
 • Statisk hodestilling over lengre tid (for eksempel langvarig sengeleie)
 • Terrengsykling
 • Høy-intensitets aerobics og lignende
 • Høyere alder
 • Stivhet i nakken

 

– Hvorfor Løsner Krystallene i Indre Øret?

Sannheten er at man ikke er helt sikre på hvorfor krystallene løsner og havner i feilposisjon (Kilde: Harvard Health). Man er dòg kjent med at ovenstående risikofaktorer og mer intense hodebevegelser kan bidra til at det oppstår.

 

3. Diagnostisering og Undersøkelse av Krystallsyke

 • Historietagning av kyndig kliniker
 • Dix-Hallpike test og Nystagmus

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi har vi lagt en spesiell interesse innen utredning og behandling av krystallsyken. Under førstegangsundersøkelsen vil klinikeren først ta en grundig historietagning. Krystallsyken har en karakteristisk symptomatikk og er relativt enkelt å kjenne igjen for terapeuter som jobber med svimmelhet daglig. For å bekrefte diagnosen vil terapeuten kunne benytte Dix-Hallpike manøveren.

 

– Dix-Hallpike og Nystagmus

Testen utføres i sittende posisjon. Pasienten har armene i kryss og beina trukket lett opp mot seg. Terapeuten snur deretter hodet 45 grader mot den siden man tror er påvirket. Så blir pasienten kontrollert, men raskt, lagt ned bakover på benken – slik at hodet ligger lett tippet bakover med hodestøtte. Ved krystallsyke vil dette kunne gi positivt utslag i ufrivillige øyebevegelser kalt nystagmus som bekrefter diagnosen.

 

4. Behandling av Krystallsyken

 • Vanligste variantene (bakre og laterale buegang) responderer godt på reposisjonering
 • Bakre buegang: Epleys manøver
 • Laterale buegang: Gufoni-manøver eller Barbeque roll manøveren
 • Vestibulær rådgivning
 • Hjemmeøvelser for nakke og balanse

Forskningsstudier har konkludert at reposisjoneringsmanøvre er svært effektive mot krystallsyken i bakre og laterale buegang (5). For en godt trent terapeut med ekspertise på krystallsyke og svimmelhet trenger man hverken dyr TRV-stol eller videobriller (for å se nystagmus).

 

Behandling av Krystallsyken i Bakre Buegang med Epleys

Som vi nevnte tidligere i artikkelen er dette den desidert vanligste formen av krystallsyke (80-90% av tilfellene). Dette skyldes den anatomiske posisjonen til bakre buegang og at det er lettere for løse krystaller å sette seg fast her. I behandlingen her vil klinikerne benytte seg av en manøver som heter Epleys reposisjoneringsmanøver. Manøveren består av flere sekvenser som frigjør krystallene og får de til å gå ut av den affekterte buegangen. Terapeuten støtter hodet ditt, tar tiden i de ulike posisjonene og guider deg gjennom hele manøveren.

 

Behandling av Krystallsyken i Laterale Buegang med Gufoni-manøver eller Barbeque roll manøver

At krystaller setter seg fast i laterale buegang er betydelig sjeldnere (10-20% av tilfellene). Denne tilstanden behandles også med en reposisjoneringsmanøver. Enten Gufoni-manøver eller Barbeque roll manøver (sistnevnte er også kjent som Lempert 360 manøver). Formålet her er det samme som ved Epleys – å hjelpe de fastsatte krystallene ut av buegangen.

 

– Hvor mange behandlinger er vanlig?

Det er helt vanlig at manøveren må gjentas opptil 3 ganger. Vanligvis melder våre pasienter om en bedring allerede etter første behandling, men det er viktig å huske på at det finnes mer alvorlige tilfeller enn andre. Hvis det også er involvering av feilfunksjon i nakken bør dette også adresseres for å oppnå best mulig bedring. Dessverre er det slik at det foreligger en høyere risiko for å bli rammet igjen hvis du allerede har hatt krystallsyken.

 

Våre offentlig autoriserte klinikere vil også kunne hjelpe deg med vestibulær rehabiliteringstrening. Slik opptrening kan inneholde et bredt spekter av øvelser, men er gjerne særlig rettet mot balanse, nakketrening og spesifikk belastning av det vestibulære systemet.

 

Vestibulær Rådgivning Etter Behandling

Etter utførelse av reposisjoneringsmanøveren er det viktig at pasienten tar visse hensyn. Man rådes vanligvis til å unngå posisjoner med for mye bakover eller foroverbøy av hodet, og nakken, resten av dagen. Å sove på den påvirkede siden bør unngås i flere dager etter behandlingen.

 

6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Krystallsyken

 • Tips til Egentiltak mot Krystallsyken

 • Video med Treningsøvelser mot Nakkestivhet og Nakkesvimmelhet

Vi anbefaler å jobbe aktivt med å styrke og optimalisere både det somatosensoriske og det vestibulære systemet. Gå tur, hold deg i bevegelse, gjør tilpasset trening – både styrke og tøyeøvelser. Våre klinikere hjelper deg gjerne med å sette opp et program for vestibulær rehabiliteringstrening. Sammen kan vi gradvis oppnå progresjonsmål og jobbe for å redusere risikoen for gjentagende krystallsyke.

 

Redusert nakkebevegelighet er også en risikofaktor for å få krystallsyken. Derfor kan det å bruke massasjeballer (se eksempel via lenken) mot egne stramme muskler i rygg og nakke være et godt egentiltak. Alternativt er det mange som kommer fast 1 gang i måneden for idrettsmassasje hos oss. Formålet er det samme – å løse opp i nakkespenninger og stimulere bedre bevegelighet.

 

– Moderne Behandling med Moderne Smart Vestibulær Trening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene, er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Vi vet hvor plagsomt og ødeleggende gjentagende svimmelhet er. Derfor er det så viktig med smart trening – altså riktige og tilpassede øvelser for deg og din problematikk.

 

Svimmelhetsproblematikk har ofte visse elementer fra redusert nakkefunksjon, så vi er også opptatt av å hjelpe deg med å styrke denne. Visste du for eksempel at trening med strikk kan være et godt alternativ for både skuldre og nakken? Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram et treningsprogram som styrker begge deler – på en trygg og skånsom måte.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Skuldre og Nakke med Strikk

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

Ikke la svimmelhet bli en del av hverdagen. La oss heller hjelpe deg med å ta tilbake en hverdag uten krystallsyken og svimmelhet. Vi hjelper deg med å finne gleden med bevegelse igjen!

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Von Brevern, 2007. Epidemiology of benign paroxysmal positional vertigo: a population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry . 2007 Jul;78(7):710-5.
 2. Das et al, 2017. Dizziness in a Tertiary Care Centre in Sikkim: Our Experience and Limitations. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017 Dec; 69(4): 443–448
 3. Reiley et al, 2017. How to diagnose cervicogenic dizziness. Arch Physiother. 2017 Sep 12;7:12.
 4. Porwal et al, 2021. 44 Clinical and VNG Features in Anterior Canal BPPV—An Analysis of 13 Cases. Front. Neurol., 10 March 2021
 5. Gold et al, 2014. Repositioning maneuvers for benign paroxysmal positional vertigo. Curr Treat Options Neurol . 2014 Aug;16(8):307.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *