Fibromyalgi: Symptomer og Komplikasjoner

Fibromyalgi: Symptomer og Komplikasjoner

Symptomer ved fibromyalgi kan være mange og varierte. Fibromyalgi kan blant annet gi utbredte smerter, fatigue, søvnproblemer, hukommelsessvikt og tarmproblemer. Noen ganger kan det være vanskelig å se alt i sammenheng med det komplekse smertesyndromet.

Selv om symptomer grunnet fibromyalgi fortsatt er dårlig forstått – så hersker det ingen tvil om at de er helt ekte. Symptomene kan variere fra person til person, og man kan oppleve gode perioder og dårlige perioder (flare-ups). I denne artikkelen vil vi se nærmere på ulike symptomer som kan være assosiert med fibromyalgi, slik at du kan lære mest mulig om dem – og lære deg hvordan du kan håndtere dem på best mulig måte.

 

I denne artikkelen vil vi blant annet se nærmere på:

 1. Varianter av Fibromyalgismerter
 2. Muskel og Leddsmerter
 3. Kognitive Symptomer
 4. Energi og Søvnproblemer
 5. Nevrosensoriske Symptomer
 6. Tarm og Fordøyelse
 7. Psykologiske Symptomer
 8. Hormonelle Symptomer

Når man ser på de 8 ovenstående symptomkategoriene, så forstår man at det ikke er noen lek å være rammet av fibromyalgi. Dette er en pasientgruppe som alltid gjør sitt aller beste, med den energien de har, for å holde seg i best tilstand. Vi kan ikke få understreket nok hvor viktig det er at denne pasientgruppen møtes med respekt og anerkjennelse – for de er alle hverdagshelter som kjemper mot kroniske smerter.

 

1. Varianter av Fibromyalgismerter

Det mest karakteristiske symptomet ved fibromyalgi er vidspredte smerter som kan gå fra milde til tilnærmet uutholdelige. Når man sier at smertene er vidspredte innebærer dette at begge sider av kroppen er smertefulle – og at man også har smerter i både øvre og nedre del av kroppen.

 

– Smertesignaler tolkes annerledes hos de med fibromyalgi

Forskning har vist at personer med fibromyalgi tolker smertesignaler annerledes i hjernen. Noe som resulterer i uvanlige smertevarianter og smertepresentasjoner.

 • Hyperalgesia (forhøyede smertesignaler)
 • Allodynia (smerter ved berøring som egentlig ikke bør gjøre vondt)
 • Parastesia (sensoriske forandringer som prikking, brenning eller kløing)

Man mener også at fibromyalgi er direkte knyttet mot det vi kaller sentral sensitivisering. Altså en overaktivitet i det sentrale nervesystemet. Det er ikke uvanlig for fibromyalgipasienter å ha flere forskjellige typer av smerter.

 

– Bindevev og Muskelsmerter

Hvis vi ser nærmere på ordet fibromyalgi – så betyr dette ordrett bindevev (fibro), muskler (myo) og smerter (algi). Men vi vet også at fibromyalgi er så mye mer enn det, og ofte inkluderer nervesmerter, leddsmerter og mye mer. Fibromyalgismerter kan variere fra dag til dag. Smertene kan blant annet oppleves som:

 • Skarpe
 • Diffuse
 • Dunkende
 • Stikkende
 • Brennende

 

– 18 Muskelpunkter

Når en kliniker utreder for fibromyalgi vil man ofte undersøke de 18 muskelpunktene. Disse består av 9 par med punkter. Man sier at dersom 11 eller flere av 18 punkter er smertefulle, så kan dette bidra til å stille diagnosen fibromyalgi.

 

TIPS: Mot slutten av artikkelen kan du se en treningsvideo med øvelser vi anbefaler mot spenninger i nakke og skuldre.

 

– Vondtklinikkene: Vi kan hjelpe deg med komplekse smerter

Kiropraktor Ole-Magnus Westengen

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av komplekse smerter. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å lindre dem og bli kvitt dem på best mulig måte.

 

 

2. Muskel og Leddsmerter

Nakkesvimmelhet

Selv om fibromyalgi beskrives som både en nevrologisk og revmatologisk tilstand – så er det ikke en leddsykdom slik som for eksempel revmatisk artritt. Selv om det så absolutt kan gi leddsmerter og leddstivhet, er det særlig bløtvevet (muskelvev) og bindevevet (fascia, sener og ligamenter) som er tettest lenket mot smertene assosiert med denne diagnosen. Vanlige fibromyalgisymptomer innenfor muskler og ledd kan inkludere:

 • Morgenstivhet
 • Muskelspasmer og fasikulasjoner
 • Muskelsvakhet
 • Hevelser i hender og/eller føtter
 • Leddsmerter (hvor senene fester)
 • TMD syndrom (komplekse kjevesmerter)

Når man nå begynner å forstå omfanget av smertesymptomene knyttet til fibromyalgi – så forstår man også hvorfor det er utrolig viktig for denne pasientgruppen å få riktig fysikalsk behandling og rehabiliteringsøvelser. Vi ønsker blant annet å nevne at laserterapi har dokumentert positive effekt på flere med fibromyalgi.¹ Det ble blant annet beskrevet som en trygg og effektiv behandlingsmetode mot fibromyalgi i en meta-analyse i det anerkjente forskningstidsskriftet Pain Physician.

 

Tips: Varmebalsam, kryogel og arnicagel er alle populære reseptfrie egentiltak som kan bidra til å desensitivisere smertefulle områder. Kremen eller gelen masseres inn mot det smertefulle området.

 

– Vondtklinikkene: Moderne og Helhetlig Utredning, Behandling av Rehabilitering av Kroniske Smerter

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot kroniske smerter. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Du skal altid kunne kjenne deg trygg på at medarbeidere ved Vondtklinikkene og våre avdelinger alltid har høyest mulig fagkompetanse.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert røngten, CT og MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

3. Kognitive Symptomer

Fibromyalgi kan gi grunnlag for flere kognitive symptomer. Blant annet det vi kaller for fibrotåke – en referanse til hjernetåke. Kognitive symptomer ved fibromyalgi kan inkludere:

 • Glemsomhet
 • Forvirring
 • Konsentrasjonsvansker
 • Svekket stedssans
 • Forståelsessvikt
 • Vanskeligheter med å uttale visse ord (dyfasi)
 • Tallforvirring
 • Prosesseringsvansker

Mange med fibromyalgi sier at de kognitive symptomene nesten kan være like hverdagsforstyrrende som smertene selv.  Forskning peker på nervestøy (sentral sensitivisering) og søvnproblemer som en direkte mulig årsak til fibrotåke.

 

4. Energi og Søvnproblemer

Fibromyalgi-assosiert fatigue er ikke det samme som å være utslitt. Det er en vedvarende utmattelse som ikke bedrer seg med hvile. Kronisk fatigue påvirker naturligvis hvordan vi føler oss – og man mener at det er direkte knyttet opp mot depresjon. ME, CFS og fibromyalgi er 3 diagnoser som kan oppleve denne typen av fatigue. På flere fronter har disse diagnosene overlappende symptomer – og det er også personer som har begge diagnosene. Så mange som 80% av de med fibromyalgi opplever fatigue i varierende grad.

 

– Fatigue og Søvnproblemer

Det å bli rammet av både fatigue og søvnvansker er jo praktisk talt en garanti for å kjenne seg energiløs og tom. Symptomer man kan oppleve inkluderer blant annet:

 • Vanskelighet med å sovne
 • Urolig søvn
 • Søvnrykninger
 • Søvnapnè
 • Rastløse Bein Syndrom (RLS)
 • Insomnia

Vi oppfordrer til det sterkeste på å prøve alle muligheter for å oppnå en god søvnhygiene. Dette inkluderer avspenning før leggetid og å ha faste leggetider. Bruk av akupressurmatte med akupressurpute kan fungere godt for dette formålet (avspenning før du legger deg). Studier har vist at det å få bedre søvnvaner kan dempe fibromyalgisymptomer.² Våre klinikere vil kunne gi, i tillegg til fysikalsk behandling og avspenningsøvelser, råd om hvordan du aktivt kan oppnå bedre søvnvaner.

Tips: Akupressurmatte med nakkepute (lenken åpner i nytt vindu)

Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om hvordan en akupressurmatte fungerer. Vi anbefaler 10-20 minutters daglig bruk.

 

5. Nevrosensoriske Symptomer

Nevrosensoriske symptomer refererer til hvordan nervesystemet og hjernen feiltolker det som faktisk er vanlig stimuli. På samme måte som vi beskrev feiltolkning av smertesignaler tidligere i artikkelen. Man lenker dette videre opp mot en rekke symptomer assosiert med fibromyalgi – inkludert:

 • Hodepine
 • Kronisk migrene
 • Svimmelhet og vertigo
 • Letthodethet
 • Temperatursensitivitet
 • Værsensitivitet
 • Lyssensitivitet
 • Lydsensitivitet
 • Luktsensitivitet

Man forstår ikke helt og holdent hvorfor det er slik. Men man mistenker at det har å gjøre med et overaktivt nervesystem – og i dette tilfellet hyperaktive nervesignalsendere (kjemiske budbringere i nervesystemet og hjernen). Denne overaktiviteten kan deretter resultere i en overstimulering av visse nervebaner. Og ved et overaktivt nervesystem med høy trafikk hele dagen (og natten) så er det jo heller ikke rart at det oppstår fatigue og andre symptomer? Flere av våre fibromyalgipasienter melder om at de føler tydelig bedring av når vi bruker laserterapi og intramuskulær akupunktur. Dette kan være assosiert med desensitivisering og blokkering – altså at området blir roligere og sender mindre smertesignaler. Forskning har vist at nålebehandling kan ha en positiv smertesignalblokkerende effekt – og mener at man bør kalle behandlingen for intramuskulær nåleblokade istedenfor intramuskulær stimulering.³

 

6. Tarm og Fordøyelse

Symptomer og problemer i tarm og fordøyelse er vanlig blant personer med fibromyalgi. Noen forskningsstudier viser til at så mange som halvparten av fibromyalgi kan være plaget med irritabelt tarmsyndrom (IBS). Fellesnevneren ser igjen ut til å være det sentrale nervesystemet – og det vi kaller sentral sensitivisering. Tarmsymptomer assosiert med fibromyalgi kan inkludere:

 • Følelse av at magen er oppblåst
 • Uggenhet og kvalmefølelse
 • Magesmerter
 • Magekramper
 • Diarè
 • Forstoppelse
 • Fordøyelsesbesvær
 • Gass
 • Svelgvanskeligheter
 • Hyppig vannlating
 • Tissetrengthet
 • Smerter når man tisser
 • Blærespasmer
 • Smerter ved seksuelt samleie

Igjen ser man at listen er lang og omfattende. I likhet med kartlegging og bearbeiding av søvnhygiene noterer vi oss at å finne riktig type av kosthold også er ekstremt viktig for denne pasientgruppen. Men det er i mange tilfeller lettere sagt enn gjort.

 

7. Psykologiske Symptomer

Fibromyalgi er assosiert med nedstemthet og depresjon – og det får vi mer og mer forståelse for etterhvert som vi går gjennom de forskjellige symptomene lenket opp mot diagnosen. Men forskere mener at det er mer bak det enn det. Igjen faller skylden på nevrosendere – altså de kjemiske budbringerne i hjernen. Blant annet kan det være problemer og ubalanser i forhold til:

 • Serotonin
 • Noradrenalin
 • Dopamin

I tillegg til depresjon kan andre symptomer inkludere:

 • Angst og panikkanfall
 • Humørsvingninger
 • Hyperirritabilitet

 

8. Hormonelle Symptomer

Man mener også at hormoner spiller en sentral rolle innen fibromyalgi. Blant annet opplever noen at de har dårligere perioder tilknyttet sin menstruasjonssyklus. I tillegg til dette mener man at fibromyalgi kan føre til hormonelle ubalanser som igjen trigger symptomer i det reproduktive systemet – og da særlig hos kvinner. Symptomer kan inkludere:

 • Veldig smertefulle menstruasjoner
 • Bekkensmerter
 • Vulvasmerter
 • Tidlig overgangsalder

 

Oppsummering

– Når har vi kommet til veiens ende av artikkelen og har gått gjennom hele åtte symptomkategorier. Vi håper at dette kan bidra til at allmennheten og helsepersonell forstår hvor omfattende og komplisert det kroniske smertesyndromet fibromyalgi faktisk er. Og at kunnskapen kan bidra til at personer med diagnosen blir bedre forstått og lyttet til.

 

Egentiltak og Øvelser mot Spenninger i Kroppen

 • Video med treningsøvelser for å redusere spenninger

Det kan være vanskelig å trene regelmessig med fibromyalgi. Her handler det mye om å finne treningsformer og mosjonsformer som man er glad i – og som man føler at gir energi. Vi ønsker igjen å understreke at avspenningsteknikker kan være en viktig hverdagshjelp for pasienter med fibromyalgi – nakkehammock, triggerpunktballer og akupressurmatte med akupressurpute (lenkene åpner i nytt vindu) er alle eksempler på det vi kaller aktive egentiltak.

 

Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi: Grundig Utredning, Moderne Behandling med Evidensbasert Rehabiliteringstrening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene (klinikkoversikt åpner i nytt leservindu), er vi opptatt av å oppnå best mulige resultater. Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram et treningsprogram som tar sikte på å stimulere sirkulasjon i nakken og skuldrene. To regioner som ofte er smertefulle hos fibromyalgipasienter. Husk å tilpasse utifra egen dagsform og sykdomshistorikk. Ta gjerne færre repetisjoner de første gangene du utfører programmene. Programmet ble først utviklet til bruk for pasienter med nakkeartrose – men man så siden at programmet var godt egnet for fibromyalgipasienter. Programmet kan utføres 2-4x i uken.

 

VIDEO: 6 Øvelser mot Nakkeartrose

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i Oslo kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse).

 

«- Hos oss blir du alltid hørt. Vi er her for å hjelpe deg på best mulig måte – og vil alltid gjøre vårt ytterste for deg.«

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Yeh et al, 2019. Low-Level Laser Therapy for Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician . 2019 May;22(3):241-254.
 2. Choy et al, 2015. The role of sleep in pain and fibromyalgia. Nat Rev Rheumatol 11, 513–520 (2015).
 3. Silberstein et al, 2013. Is acupuncture “stimulation” a misnomer? A case for using the term “blockade”. BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 68.
3 replies
 1. Solfrid says:

  Så bra at det finnes nettsted som dette. Leser om igjen og om igjen råd og opplysninger. Benytter meg av øvelsene. Skulle ønske dere var i nærheten, godt det er noen som tar denne fibromyalgilidelsen på alvor. takk takk.

  Svar
 2. Sonja says:

  Hei.

  Bra artikler.
  Hadde vært veldig interessant å visst om det er mer stoff om Fibromyalgi og stress også. Sammenheng, effekt, konsekvenser og forskning m.m. i forhold til dette.

  Mvh. Sonja

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *