Stor Guide om Isjias (Nerveavklemming i Ryggen)

Isjias smerter

Stor Guide om Isjias (Nerveavklemming i Ryggen)

Isjias innebærer en irritasjon eller avklemming av isjiasnerven. Isjias kan skyldes feilfunksjon i muskler og ledd – og kalles i så fall for isjialgi eller falsk isjias.

Andre årsaker kan innebære avklemming grunnet skiveprolaps i korsryggen eller spinal stenose (trange forhold i spinalkanalen). Dette kalles da for ekte isjias. Smertene fra det vi kaller falsk isjias er dòg høyst ekte og kan være på høyde med de man opplever ved nerveavklemming grunnet prolaps eller stenose. Men det er allikevel visse kliniske tegn og symptomer som gjerne skiller seg ut. Våre offentlig autoriserte klinikere ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Oslo) vil hjelpe deg med utredningen og undersøkelsen av dine nervesmerter. På denne måten finner man årsaken og kan stille riktig diagnose, samt gi riktig behandling og treningsøvelser.

 

I denne store og grundige guiden isjias, skrevet av våre egne klinikere, vil du lære mer om isjiasnerven, ekte versus falsk isjias, alvorligheten ved langvarig nerveavklemming, symptomer ved ulike typer isjias, nervemobiliseringsøvelser og de best dokumenterte behandlingsmetodene. Med andre ord meget nyttig informasjon for deg som plages med isjias.

 

TIPS: På slutten av artikkelen kan du se to treningsvideoer med øvelser mot isjias. Her viser vi fram både nervemobiliseringsøvelser og andre tilpassede øvelser.

 

– Nervesmerter må Alltid tas på det Høyeste Alvor

Er det et symptom du bør oppsøke kyndig hjelp for så er det isjiassmerter og nervesymptomer. Ubehandlet isjias vil nemlig, over tid, kunne føre til mulige alvorlige komplikasjoner og svekkelser (1). Disse kan inkludere:

 • Forverrede smerter over tid (hypersensitivisering)
 • Sensorikktap i det påvirkede beinet (manglende følelse ved berøring og nummenhet)
 • Tap av muskelkraft og eventuell muskelsvinn over tid
 • Svekket funksjon i tarm og blære (ved trykk mot nerver tilsvarende disse)

 

– Innen Eliten på Utredning og Behandling av Isjias og Prolaps

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi har vi spesialisert oss på rygg, isjias og skiveprolapsproblematikk. Dette inkluderer både akutte og kroniske utgaver. Nervesmerter og symptomer er et soleklart tegn på at du bør ta tak i problematikken din. Mange er svært dårlige på å ta tak i egen helse – men dersom bilen lager en eneste ulyd er det rett på verksted. Hvorfor er det slik at så mange heller ender opp med langvarige problemer istedenfor å ta tak i det tidligere?

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av isjias og skiveskader (skivebukning og skiveprolaps). Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk – inkludert MR undersøkelser og røntgenutredning. Dersom dette er medisinsk indisert.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 1. Isjiasnervens Anatomi

+ Nervedistribusjon

+ Dermatomer

 • 2. Årsaker til Isjias
 • 3. Symptomer ved Isjias
 • 4. Klinisk Undersøkelse av Isjias og Nerveavklemming
 • 5. Behandling av Isjias
 • 6. Øvelser og Trening mot Isjias (inkludert VIDEO)

+ Tips til Egentiltak

+ Treningsprogram (med video)

 

1. Isjiasnervens Anatomi

Fig.1: Oversikt over Isjiasnervens Anatomi i Setet og Låret

 • Isjiasnerven har utgangspunkt i korsryggen
 • Isjiasnerven gir og mottar signaler fra beinet
 • Dermatomer er områder tilhørende spesifikke nerver i rygg

 

– Isjiasnervens Distribusjon

Fig.2: Isjiasnerven sett forfra (altså foran ryggvirvlene og bekkenet).

Isjiasnerven starter i korsryggen. Her ser vi hvordan nervene går gjennom spinalkanalen i ryggen og deretter ut gjennom sidene. Bildet i figur 2 gir også en bedre forståelse av hvordan et skiveprolaps i L4-5 gir avklemming av L5-nerveroten. Dette gir også et meget godt visuelt eksempel på hvorfor økt skivehøyde og gode plassforhold er så viktig. Traksjonsbehandling og leddmobilisering har bevist effekt på å kunne gi fysisk bedre plass og mindre trykk på mellomvirvelskivene (2).

 

– Isjiasnervens Dermatomer

Fig. 3: Oversikt over Isjiasnervens Dermatomer

Følelse og sensorikk i beina blir innrapportert av nerver. Spesifikke nerverøtter har ansvaret for ulike deler av beina, leggene og føttene. I oversikten ovenfor ser du et eksempel på hvordan ulike typer av nerveavklemming vil kunne gi forskjellige typer av symptomer i beina. Her ser du for eksempel hvordan påvirkning av L5-nerven vil kunne gi redusert følelse, nummenhet og sensoriske forandringer ned i låret, mot utsiden av leggen og videre ned mot storetåen.

 

I tillegg til å rapportere følelse og berøring blir nerver også brukt til å sende signaler til muskulatur. Nettopp derfor vil man kunne oppleve svakhet, i varierende grad avhengig av nervepåvirkningen, hvis en nerverot  er irritert. Eksempelvis vil påvirkning av L5-nerven kunne gi svakhet i storetåen, oppovervipp med foten og setemuskulaturen (gluteus). Påvirkningen vil kunne variere basert på hvor avklemt eller irritert nerven er.

 

2. Årsaker til Isjias

Fig. 4: Oversikt over Essensielle Muskler i Setet og Isjiasnervens Plassering

 1. Vanligste årsak er redusert funksjon i muskler og ledd
 2. Piriformis syndrom og isjialgi
 3. Reduserte plassforhold i korsryggen (spinal stenose)
 4. Skivebukning og Skiveprolaps

 

1) Isjias skyldes gjerne flere ulike årsaker (Kombinasjonsbetinget isjias)

Kroppen og ryggen er kompleks. Nettopp derfor er det også slik at årsakene til isjias og nerveavklemming også består av flere faktorer – hvor den ene kanskje bidrar til forverret funksjon i den andre. En av de vanligste årsakene til isjias er – heldigvis – redusert funksjon i muskler og lite bevegelighet i ryggleddene. Kombinert sett kan denne begrensede funksjonen gi reduserte plassforhold og mer trykk mot de myke mellomvirvelskivene. Dette kan over tid føre til skiveskader (2).

 

Forskning har dòg vist at manuelle behandlingsteknikker, slik som traksjonsbehandling og tilpasset leddmobilisering, kan bidra til bedre plass og å redusere trykket mot skiven. Dette kan brukes både i behandlende og funksjonsbedrende øyemed. Våre klinikere innehar en særegent høy kompetanse innen denne typen av dekompresjonsbehandling mot skiveplager og trange nerveforhold.

 

2) Piriformis Syndrom og Isjialgi

Piriformis syndrom har blitt et «folkekjært» begrep med tiden. Dette refererer altså til musculus piriformis som er en av de aller dypeste setemusklene. På figur 4 ovenfor ser du hvordan isjiasnerven går like under piriformismuskelen før den reiser videre ned på baksiden av låret. Dersom setemusklene og piriformis blir for anspente og stramme vil de kunne irritere isjiasnerven. Dette blir også kalt for isjialgi eller falsk isjias – selv om det er verdt å nevne at smertene er høyst ekte.

 

En typisk presentasjon vil være at pasienten melder om smerter eller ubehag i seteregionen, og at disse «iler», «stråler» eller «verker» videre ned i beinet. I tillegg til dette er det vanlig at personen melder om en nummenhet eller ilende følelse langs isjiasnerven (3). Ved piriformis syndrom og muskulære spenninger i setet kan særlig intramuskulær akupunktur være en effektiv behandlingsmetode.

 

3) Reduserte Plassforhold i Korsryggen (Lumbal spinal stenose)

Lumbal spinal stenose skyldes vanligvis artrose, men kan i mer sjeldne tilfeller også være assosiert med revmatisk artritt eller tidligere ryggoperasjoner. Mange bruker nærmest artrose, som er naturlige aldersbetingede slitasjeforandringer, som en unnskyldning for å ikke ta vare på egen rygg. Tvert i mot bør man naturligvis jobbe med å opprettholde god funksjon og rygghelse med aktive tiltak, opptrening og fysikalsk behandling. Studier har vist at manuell behandling mot artrose faktisk kan være enda mer effektiv enn kun trening (4). Hos oss kombinerer vi alltid behandling med individualiserte treningsøvelser – slik at du får best mulige resultater.

 

4) Skiveskader og skiveprolaps

Skiveskader kommer i forskjellige utgaver og fasonger. Det hele starter gjerne med feilbelastning eller overbelastning. Over tid kan dette medføre gradvise slitasjeforandringer på mellomvirvelskivene, og at den indre massen (nucleus pulposus) buler utover mot den ytre veggen. En tilstand kalt skiveutbukning. Dersom denne massen siver ut gjennom ytterveggen på skiven er dette et skiveprolaps. Prolaps kan forekomme med og uten trykk mot nærliggende nerver – og kan rangeres fra mindre til betydelige. Alvorlige skiveprolaps er sjeldne, men innebærer da at man har en heller liten sannsynlig for at disse vil regrediere (trekke seg tilbake).

 

Andre Sjeldnere Årsaker:

 • Cauda Equina Syndrom: Cauda equina syndrom er en sjelden, men svært alvorlig nervetilstand, som påvirker hele nedre bunten av spinalnervene kalt cauda equina. Syndromet fører ofte til smerter ned i begge beina, nummenhet og manglende følelse rundt analsfinkteret og tap av blære/tarmfunksjon. Pasienter som er rammet kan oppleve urinretensjon (oppsamling av urin i blæren uten evne til å urinere) eller ufrivillig defekasjon (uttømming av avføring fra endetarmen). Hvis du opplever svikt i blære og/eller tarmfunksjonalitet må du umiddelbart kontakte legevakten.

 

3. Symptomer ved Isjias

 • Symptomene varierer basert på diagnosen
 • Følger oftest påvirket nervedistribusjon (dermatom)

Som nevnt tidligere vil symptomene og de kliniske tegnene variere basert på hovedårsaken. Men vi har og visse mer karakteristiske tegn på isjias.

 

Vanlige Symptomer ved Isjias

 • Smerter i Korsryggen, Setet og Ned mot Beinet

Vanligvis vil isjias kunne gi smerter lokalt i korsryggen som deretter går nedover i beinet. Som nevnt tidligere vil omfanget av smertene ned i beinet gjerne samstemme med nerveroten som er påvirket. I tillegg til dette er det også viktig å nevne at isjias ofte skyldes muskulære og biomekaniske forhold, så det at disse påvirkende områdene også avgir smertesignaler er sannsynlig i slike tilfeller.

 • Svakhet eller Nummenhet i Setet, Beinet og Foten

Avklemming eller irritasjon av nerver vil kunne føre til mindre signaler til og fra visse områder. Svakhet oppstår grunnet at musklene ikke mottar de elektriske nervesignalene de skal ha, og dermed klarer man ikke å aktivere de til full styrke. Nummenhet eller manglende berøringsfølelse skyldes at signalene som sendes fra huden i området ikke kommer fullstendig fram til hjernens tolkningssenter. Vedvarende avklemming over lengre tid vil kunne føre til atrofi (muskelsvinn grunnet langvarig manglende bruk) og kronisk følelsestap i affektert område. Områdene som er påvirket vil også ofte beskrives som tunge eller treige.

 • Iling eller Stråling ned i Beinet og Foten

Figur 3 tidligere i artikkelen viste ulike dermatomer. Altså forskjellige områdepåvirkninger utifra hvilken nerve eller nerver som er påvirket. Ulik nervepåvirkning vil også kunne gi forskjellige typer av stråling og iling som da vil følge nervens distribusjon og påvirkningsområde. Eksempelvis vil avklemming av L5-nerveroten kunne si følelsestap i både ytterleggen og deler av foten.

 • Smerter ved Sitting eller Statisk Stående Stilling

Når man sitter ned er de laveste korsryggvirvlene, de myke mellomvirvelskivene og setemusklene i en komprimert stilling. Altså er de trykket sammen og har mindre plass enn i andre stillinger. Personer rammet av trange nerveforhold og feilfunksjon i korsryggen vil gjerne oppleve dette som tydelig forverrende. Hvis du opplever smerter i korsryggen er dette ganske klare tegn på at muskler og ledd ikke har optimal funksjon.

 

4. Klinisk Undersøkelse av Isjias og Nervefunksjon

 • Funksjonell Undersøkelse av Korsryggens Muskler, Nerver og Ledd
 • Nervetensjonstester
 • Bildediagnostisk Utredning (hvis medisinsk indisert)

Vi jobber daglig med utredning og behandling av isjias. Førstegangskonsultasjonen din her ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo består av historietagning, funksjonelle undersøkelser og oppstart av behandling. Våre terapeuter er offentlig autoriserte klinikere med de rettigheter dette innebærer. Den kliniske undersøkelsen vil undersøke funksjonen i muskler, sener, nerver og ledd. Samlet sett vil dette gi klinikeren informasjon for å sette riktig diagnose og oppsett av både øvelser, samt riktig behandlingsopplegg.

 

Ved symptomer og kliniske tegn på nerveinvolvering vil klinikeren gjennomføre nervetensjonstester. Dette er spesialtester som ser etter hvor nerveavklemmingen er lokalisert og hvilke strukturer som er involvert. Her kan det også være aktuelt med mer spesifikk testing av muskler, senereflekser og hudsensorikk. Slumps test og Lasegue test er to vanlige spesialtester man gjerne bruker for å avdekke nervetensjon.

 

– Er det nødvendig med bildediagnostikk mot isjias?

Vi har henvisningsrett til MR undersøkelser, men det brukes vanligvis kun ved kartlegging av større prolaps eller dersom opptrening og behandling ikke gir tilfredsstillende resultater. Ved Vondtklinikkene jobber vi daglig med undersøkelse, behandling og opptrening for isjiaspasienter – og kan vise til gode resultater. Våre grundige funksjonelle og kliniske undersøkelser er normalt sett tilfredsstillende for å kunne stille riktig diagnose.

 

5. Behandling av Isjias

 • Helhetlig tilnærming mot selve årsaken
 • Moderne behandling for muskler og ledd gir best resultater
 • Traksjonsbehandling og leddbehandling har dokumentert effekt mot skiveproblematikk (2)

Førsteprioritet når det kommer til isjias er å lokalisere nerveavklemmingen og løse opp i denne. Behandlingen består gjerne av et kombinert utvalg av flere forskjellige behandlingsmetoder – rettet inn mot bedre funksjon i muskler, nerver og ledd. Valget av disse er basert på mistenkt årsak, hvor avklemmingen sitter og hvilke anatomiske strukturer som er involvert.

 

Her kan du se noen av behandlingsmetodene vi gjerne bruker mot isjias:

Hos oss vil du alltid bli godt ivaretatt hos offentlig autoriserte og profesjonelle terapeuter. Vi innehar også henvisningsrett til bildediagnostikk og legespesialist, samt sykmeldingsrett dersom dette er nødvendig.

 

– Individualisert Behandling og Behandlingseffekter

Behandlingsopplegget, samt treningsøvelsene du får er tilpasset den kliniske undersøkelsen. Øvelsene tilpasses sykdomshistorikk, dagsform og kombineres med et aktivt behandlingsforløp. Ved aktiv behandling av isjiasplager vil man ofte kunne oppnå flere gode behandlingseffekter. Disse kan inkludere:

 • Bedre plassforhold og skivehøyde (2)
 • Forbedret Muskel og Leddfunksjon
 • Forbedret Søvn
 • Ganglaget kan bli bedre uten stråling i beinet
 • Mindre nervesmerter og nervetensjon
 • Reduserte muskelspenninger og muskelsmerter
 • Sterkere muskler og bedre belastningsevne

 

Nerver er kroppens kommunikasjonssystem. En avklemming av en eller flere nervestrukturer vil kunne gi grunnlag for tydelige smerter og funksjonssvekkelser. Ved langvarig avklemming er det også risiko for mer permanente forandringer. Heldigvis er det slik at også mer kompliserte utgaver gjerne responderer godt på riktig behandling, ergonomiske tilpasninger og spesialøvelser.

 

6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Isjias

 • Tips til Egentiltak mot Isjias

 • Video med Treningsøvelser mot Isjias

Isjias og nervesmerter er noe skikkelig herk. Det er derfor vi gjerne også gir ergonomisk rådgivning i tillegg til behandling, samt øvelser, for å få best mulige resultater. Mange med isjias sliter med å finne riktig soveposisjon og har ofte spørsmål angående dette. Sove må alle gjøre – og hva kan være enklere enn å bruke en spesialtilpasset rygg og bekkenpute når man sover?

 

I bildet nedenfor ser du altså en spesialtilpasset rygg og bekkenpute (se et eksempel ved å klikke her – lenken åpner i et nytt vindu). Ved å bruke denne mellom knærne vil du kunne få en bedre ergonomisk belastning for ryggen, bekkenet, hoftene og knærne.

Muskelspenninger i setemusklene, inkludert piriformis, kan også bidra til isjias og isjialgi. Å bruke massasjeballer (se eksempel via lenken) inn mot anspente problemområder kan også være et nyttig egentiltak. Flere melder om at de ofte bruker slike triggerpunktballer aktivt i kombinasjon med behandling hos oss.

 

– Moderne Behandling med Moderne Smart Trening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene, er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Noen øvelser vil egne seg bedre for deg enn andre – og vi er opptatt av å vise deg de riktige øvelsene for akkurat deg. Ved isjias er det gjerne særlig viktig å tøye og styrke setet og bekkenregionen, samt gjøre nervemobiliseringsøvelser. Vi har vår egen Youtube-kanal hvor vi viser fram treningsprogram og behandlingsmetoder. Her viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram tøyeøvelser for stramme muskler i setet og et annen program med nervemobiliseringsøvelser.

 

VIDEO: 4 Tøyeøvelser mot Piriformis Syndrom

I den første øvelsen vil du få presentert fire gode tøyeøvelser for korsryggen og setet. De er særlig egnet for å motvirke anspente muskler i setet.

VIDEO: 4 Nervemobiliseringsøvelser mot Isjias

Disse øvelsene egner seg for deg med sterkere isjias-smerter. De er egnet for å mobilisere og bryte ned nervetensjon i isjiasnerven.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

Nervesmerter er noe du alltid bør ta på alvor. Ikke la isjias bli en del av hverdagen. La oss hjelpe deg tilbake til en hverdag uten nervesmerter.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Davis et al, 2021. Sciatica. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. (Litteraturgjennomgang)
 2. Choi et al. The Effects of Manual Therapy Using Joint Mobilization and Flexion-distraction Techniques on Chronic Low Back Pain and Disc Heights. J Phys Ther Sci. 2014 Aug; 26(8): 1259–1262.
 3. Hicks et al, 2021. Piriformis syndrome. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Jul 18. (Litteraturgjennomgang)
 4. French et al, 2010. Manual therapy for osteoarthritis of the hip or knee – A systematic review. Manual Therapy Volume 16, Issue 2, April 2011, Pages 109-117.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *