Stor Guide om Lumbago (Korsryggsmerter)

Lumbago

Stor Guide om Lumbago (Korsryggsmerter)

Her gir vi deg en stor guide om lumbago (korsryggsmerter). Lumbago skyldes ofte feilfunksjon i korsryggens muskler, ledd og nerver.

Klar til å bli bedre kjent med styggen i korsryggen? Her har våre offentlig autoriserte klinikere ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi skrevet en stor og omfattende guide om lumbago. I guiden vil vi gå gjennom hvorfor man får vondt i korsryggen, hvilke symptomer som kan oppstå og komplikasjoner ved langvarige korsryggsmerter. I tillegg til dette vil vi også gå gjennom hvordan man diagnostiserer ulike typer av lumbago, hvilke øvelser som er gode og hvordan man behandler det.

 

– Korsryggsmerter bør tas på Alvor

Lumbago er en av de aller vanligste årsakene til sykefravær og redusert funksjon i hverdagen. Karakteristisk sett, som med andre muskel og skjelettplager, vil gjerne korsryggsmerter forverre seg over tid dersom man ikke gjør noe med det. Studier har vist at så mange som 20% i aldersgruppen 20-59 år lider av kroniske korsryggsmerter – et altfor høyt tall. Hvis man så på den enda eldre befolkningen lå tallet i visse populasjoner opp mot 25.4% (1). I majoriteten av disse tilfellene vil de rammede ha hatt en gradvis økning i både frekvens og intensitet av korsryggsmerter. Nøkkelen i å ikke utvikle kroniske ryggsmerter ligger i aktive tiltak og livsstilsforandringer.

 

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi har vi spesialisert oss på rygg og bekkenplager. Dette inkluderer forskjellige varianter av lumbago, både akutt og kronisk, samt med og uten nerveirritasjon. Vi utreder og behandler også skiveprolapsproblematikk dersom dette også oppdages som en underliggende faktor.

 

TIPS: Helt på enden av artikkelen viser vi deg en video vi har laget selv med gode øvelser mot lumbago.

 

– Innen Eliten på Utredning og Behandling av Korsryggsmerter

Smerter er kroppens tegn på at noe bør undersøkes. Tenk på det som en ulyd i motoren på bilen din – da ville du jo tatt den til en kyndig mekaniker. Så hvorfor er det slik at så mange ignorerer ‘ulyder’ i egen rygg – istedenfor å se en kyndig biomekaniker? Vårt beste råd er at du lærer deg å høre etter når ryggen gir deg klare advarsler – det kan nemlig spare ditt framtidige deg for kroniske ryggsmerter.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) jobber alltid aktivt med å være innen den fremste fageliten når det kommer til utredning og behandling av ryggsmerter. Vi innehar også spesialrettigheter som sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk – inkludert MR undersøkelser og røntgenutredning.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 1. Korsryggens Anatomi

+ Korsryggens Muskler og Ledd

+ Skadevev og Muskelknuter i Korsryggen

 • 2. Årsaker til Lumbago
 • 3. Symptomer ved Korsryggsmerter
 • 4. Komplikasjoner ved Langvarig Lumbago
 • 5. Klinisk Undersøkelse av Lumbago
 • 6. Behandling av Smerter i Korsryggen
 • 7. Øvelser og Trening mot Vond Korsrygg (inkludert VIDEO)

+ Tips til Egentiltak

+ Treningsprogram (med video)

 

1. Korsryggens Anatomi

Fig.1: Oversikt over Korsryggens og Bekkenets Anatomi

 • 5 Korsryggsvirvler (L1-L5)

 • Fasettleddslåsninger kan gi Redusert Bevegelighet

 • Quadratus Lumborum og Erector Spinae er Nøkkelmuskler ved Lumbago

 • Setemusklene og Bekkenet er Viktige Støttespillere

 

– Korsryggens og Bekkenets Ledd og Benstruktur

I bildet ovenfor, figur 1, kan vi se korsryggens og bekkenets anatomi i forhold til benstrukturen. Her ser vi hvordan korsryggen består av fem ryggvirvler som går fra L1 øverst til L5 nederst. Området hvor korsryggen møter sakrum kalles for lumbosakralovergangen – og forkortes gjerne til LSO eller L5-S1. Sistnevnte refererer altså til at femte korsryggvirvel møter første sakrumvirvel i denne ryggovergangen. I mellom ryggvirvlene finner vi fasettleddene. Dette er festepunktene fra en ryggvirvel til neste. I disse kan det oppstå redusert bevegelighet og reduserte plassforhold – også kjent som fasettleddslåsning. Leddmobilisering og traksjon er to behandlingsmetoder som brukes for å gjenopprette normal bevegelighet.

 

Videre ser vi hvordan bekkenet fester inn mot sakrum og danner det vi kaller iliosakral-ledd (bedre kjent som bekkenledd). En på hver side. Bekkenleddene sin primærrolle er støtdemping og vektoverføring av støtbelastning fra bekkenet og videre til ryggen. Korsryggen er avhengig av god funksjon i bekkenleddene – så disse blir også funksjonelt evaluert for å avdekke eventuell involvering og påvirkning på korsryggfunksjonen.

 

– Korsryggens og Bekkenets Muskulatur

Fig. 2: Oversikt over Korsryggmuskulaturen (Sett bakfra)

Vi nevnte tidlig at to av de viktigste korsryggsmusklene er quadratus lumborum og erector spinae (ryggstrekkerne). Men vi kan heller ikke glemme ryggmusklene multifidus, iliocostalis og longissimus (se figur 2 ovenfor). Bekkenet og setemusklene er også meget viktige når det kommer til opprettholdelse av god korsryggfunksjon. Her ser vi særlig mot setemusklene, gluteus maximus, medius og minimus, samt den dypeste setemuskelen piriformis.

 

– Bekken og Setemuskulaturen Støtter Korsryggen

Fig.3: Sete og Bekkenmuskulaturen

Illustrasjonen ovenfor gir et klart bilde av hvor viktige setemusklene er for stabilitet og funksjon i korsryggen. Musklene i setet er essensielle når det kommer til både støtdemping i korsryggen og mobilitet. Med dette i tankene får vi også en økt forståelse for hvor viktig det er for korsryggen at både muskler og ledd fungerer optimalt. Nettopp derfor jobber vi helhetlig for å sørge for best mulig funksjon i både muskulaturen og leddene.

 

– Skadevev og Muskelknuter i Korsryggen

Fig. 4: Skadevev og Arrvev

Bildekilde: Vår søsterklinikk, Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter

Muskulært skadevev er et begrep som beskriver muskelfibre med redusert funksjon. Feilfunksjon og feilbelastning over tid kan nemlig føre til endringer i muskelfibrene sin oppbygning og elastisitet. En negativ endring i muskelvevets struktur fører med seg dårligere reparasjonsevne, mer smerte og økt risiko for avrivningsskader. Det mer folkelige uttrykket «muskelknuter» er ofte faktisk en beskrivelse av nettopp skadevev.

 

Fig. 5: Muskelknute visualisert på ultralyd (Cojocaru el al, 2016).

Mange blir overrasket når man informerer dem om at det først er i nyere tid, med bedre bildeoppløsning, at man har kunnet visualisere muskelknuter. Bildet ovenfor er hentet fra en forskningsstudie i 2016 (2) som så nærmere på muskelknuter ved bruk av ultralyd og termografi (temperaturmålinger). Som du ser på bildet ovenfor er muskelen tydelig mørkere – noe som forteller om forstyrret sirkulasjon i muskelfibrene. Med andre ord er sirkulasjonen i området redusert. Dette kan være bidragsgivende til lumbago.

 

2. Årsaker til Lumbago

A) Vanligvis en kombinasjon av flere faktorer (muskler, ledd og nerver)
B) Svekket funksjon i muskler og bløtvev (skadevev)
C) Redusert bevegelighet i korsryggens ryggvirvler (hypomobilitet)
D) Nerveirritasjon og Skiveprolaps

 

A) Kombinasjonsbetingede Ryggsmerter

Den vanligste årsaken til korsryggsmerter er feilbelastning over tid eller en plutselig akutt overbelastning. Eksempler på slike årsaker kan være en plutselig vridning i ryggen, et tungt løft eller langvarig statisk kompresjon. Når det oppstår smerter er dette et signal fra kroppen på at noe er galt. Fasettleddslåsninger i korsryggsleddene og muskelspenninger kan begge være direkte medvirkende årsaker til lumbago. De fleste episoder av korsryggsmerter skyldes en kombinasjon av forskjellige anatomiske strukturer (3).

 

B) Muskulær Feilfunksjon og Skadevev

I forrige paragraf av artikkelen så vi nærmere på både muskelknuter og skadevev – og hvordan de begge er del av det vi kaller muskulær dysfunksjon. Muskulatur trenger en balanse mellom belastning, restitusjon, mikrosirkulasjon, næringsstoffer og bevegelse. Overbelastning over tid vil føre til at muskulaturens struktur og belastningsevne svekkes. Svekket bløtvev kalles også for skadevev, og har økt smertesensitivitet og høyere risiko for kink og «muskelhogg».

 

C) Redusert Leddbevegelse (Hypomobilitet)

Ryggstivhet og redusert leddbevegelse er også kjent som hypomobilitet. Begrensede bevegelsesutslag er gjerne knyttet til både ledd og muskler. Fasettleddslåsninger kan gi lokale smerter i ryggen, men kan også medføre kompenseringsplager og smerter i nærliggende strukturer. Med sistnevnte refererer vi til at svekket ryggfunksjon kan føre til overbelastning i nærliggende muskler og andre anatomiske strukturer – slik som for eksempel hoftene. Vi behandler gjerne stivhet i korsryggen med en kombinasjon av leddbehandling (for eksempel leddmobilisering og leddjustering), muskulære teknikker og traksjon (strekkbenk).

 

D) Nerveirritasjon og Skiveprolaps

Våre klinikere har høy faglig kompetanse innen utredning og behandling av nerveirritasjon og skiveprolaps i korsryggen. Ved bruk av spesielle funksjonelle og ortopediske tester vil terapeutene kunne anslå om det er nerveavklemming, samt hvilken nerve (eller nerver) som er involvert. I tillegg til dette vil man, i de fleste tilfeller, også kunne estimere om det foreligger en skiveskade eller ikke. Her er det også veldig viktig å nevne at våre klinikere har offentlig henvisningsrett til bildediagnostikk (inkludert MR undersøkelse og røntgen) – hvis dette er medisinsk indisert. Ved skiveprolaps og avklemming er noen av hovedformålene med behandling å stimulere bedre plassforhold, bidra til tilheling og kartlegge årsaken til skiveprolapset.

 

Andre Årsaker og Risikofaktorer

 • Ganglangsproblematikk, benlengdeforskjell og skoliose: Dette er faktorer som kan bidra til feilbelastning i korsryggen. Skoliose innebærer at ryggraden er skjev – og dette kan, naturlig nok, føre til at visse deler av ryggen er mer utsatt for belastning enn andre.
 • Graviditet og Fødsel: At svangerskap og fødsel innebærer større fysiske belastninger på rygg og bekken er det heller liten tvil om. Rygg og bekkenleddsplager er svært vanlig i svangerskapet grunnet endringer i både rygg og bekkenstilling.
 • Tidligere ryggoperasjon: Dersom man har gjennomgått tidligere ryggoperasjon, for eksempel grunnet skiveprolaps, så har man også økt risiko for korsryggsmerter (4). Forskningen i tidsskriftet The American Journal of Medicine går også gjennom hvordan pasienter med mindre vellykkede ryggoperasjoner bør behandles konservativt.
 • Statisk Belastning: Det er en ærlig sak at korsryggen og bekkenet gjør store deler av arbeidet når vi sitter. Veldig mange moderne jobber innebærer statiske sittestillinger over lengre tid. Det går gjerne bra en stund, men etter hvert kan det føre til smerter i korsryggens muskler og ledd. Særlig de aller nederste korsryggsvirvlene er spesielt utsatt ved statisk sitting. Mange med slike jobber er godt kjent med utfordringene det bringer, og bruker derfor gjerne fysikalsk behandling for å opprettholde god funksjon.

 

3. Symptomer ved Lumbago

 • Vanlige Symptomer ved Korsryggsmerter
 • Symptomene vil Variere Basert på Årsaken

Både symptomer og smertepresentasjoner ved lumbago vil kunne variere basert på den underliggende årsaken. Med dette mener vi mer spesifikt hvilke muskler, ledd og eventuelt nerver som er involvert i dine korsryggsmerter. Men som nevnt er dette noe våre moderne klinikere vil kunne avdekke i den funksjonelle og kliniske undersøkelsen. Her går vi dòg gjennom noen av de vanligste symptomene man kan oppleve ved lumbago.

 

Vanlige Symptomer ved Korsryggsmerter

 • Smerter lokalt nederst i korsryggen

Redusert funksjon nederst i korsryggens muskler og ledd vil kunne gi lokale smerter. Noen beskriver dette som nærmest konstant verkende smerter i korsryggen, mens andre kan oppleve det mer intenst ved visse bevegelser. Smerter nederst i ryggen er gjerne lenket til lumbosakralovergangen (der hvor korsryggen møter sakrum og bekkenet), samt bekkenleddene.

 • Stivhet i Korsryggen

En stiv korsrygg kan ha flere årsaker – og har gjerne det også. Redusert bevegelighet i korsryggvirvlene er dòg som regel en høyst medvirkende faktor. Dette kan gi utslag i form av redusert bevegelighet når du bøyer deg bakover, sideveis eller framover.

 • Økt Forekomst av Smerter og Slitenhet i Beina og Hoftene

Korsryggen er skapt for bevegelighet og støtdemping. Dersom korsryggen har svekket funksjon vil nabostrukturene kunne bli feilbelastet. Hofter, lår, legger og føtter kan alle bli utsatt for endret ganglag ved lumbago – som igjen gir en unormal arbeidsbelastning for dem. Over tid kan dette medføre at man også merker at beina kjennes tyngre ut og at hoftene verker. Her er det også verdt å nevne at korsryggsmerter kan forverres over tid og medføre nerveirritasjon. Disse kan da konsekvent gi refererte smerter, nummenhet eller slitenhetsfølelse ned i beina – avhengig av hvilke nerverøtter som er affektert.

 • Smerter ved Sitting eller Statisk Stående Stilling

Korsryggens ledd, mellomvirvelskiver og muskler er i en utsatt posisjon i sittende stilling. Stillingen innebærer at den nederste delen av korsryggen har en høyere belastning. Med tanke på at det allerede er smertesensitivt i området grunnet muskelspenninger og fasettleddslåsninger vil man da ofte kunne oppleve forsterkede smerter i denne stillingen. Smertene blir gjerne verre og verre helt til man endrer posisjon. Traksjonsbehandling og leddmobilisering er to gode teknikker for å motarbeide denne typen av korsryggsmerter.

 • Isjias og Smerter ned i Beinet og Foten

Lumbago kan også forekomme med smerter nedover i beinet og tidvis mot foten. Dette kalles lumbago med isjialgi. Altså korsryggsmerter med tilhørende nerveirritasjon eller avklemming. Vanlig medvirkende årsaker er nerveavklemming i setet (piriformis syndrom), nerveirritasjon i nedre del av korsryggen (nervetensjon), skiveprolaps med rotaffeksjon (større ryggprolaps som også trykker ut mot nærliggende nerver) og spinal stenose (trange nerveforhold i ryggen). Traksjon, leddmobilisering, idrettsmassasje og fysikalske teknikker benyttes regelmessig mot denne typer av ryggsmerter (5).

 

4. Klinisk Undersøkelse av Lumbago

 • Funksjonell Undersøkelse av Korsryggens Muskler, Nerver og Ledd
 • Bildediagnostisk Utredning (hvis medisinsk indisert)

Ved førstegangskonsultasjonen hos oss ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi vil våre moderne og offentlig autoriserte klinikere starte med en anamnese (historietagning). Så følger en funksjonell og klinisk undersøkelse hvor funksjonaliteten i korsryggens muskler, sener, nerver og ledd evalueres. Utifra denne utredningen vil klinikeren kartlegge viktige funn og komme fram til mistenkt diagnose. Dette legger grunnlaget for behandlingsoppsettet og veien videre.

 

Ved korsryggsmerter vil klinikeren også gjennomføre tester som ser etter nerveirritasjon og nerveavklemming. Utslag på disse testene vil føre til at man muligens også gjør noen ytterligere tester for å slå ytterligere fast hvor avklemmingen sitter. Dette kan blant annet gjøres ved ytterligere testing av muskelstyrke, reflekser og sensorikk. Vanlige nervetensjonstester inkluderer Slumps test og Lasegue test.

 

– Er det nødvendig med bildediagnostikk for å kartlegge korsryggsmerter?

Bildediagnostikk kan være et nyttig verktøy ved kartlegging av mistenkte større skiveprolaps eller ved fraværende resultater. Men er vanligvis ikke nødvendig for å stille en diagnose. Vi jobber daglig med utredning, behandling og opptrening av lumbago med gode resultater. En grundig klinisk undersøkelse og anamnese gir, normalt sett, en dyktig kliniker den informasjon som trenges for å oppnå ønskede resultater. Men at vi har henvisningsrett dersom det blir nødvendig er selvfølgelig også meget praktisk.

 

5. Behandling av Korsryggsmerter (Lumbago)

 • En kombinasjon av behandling og individualisert opptrening
 • Helhetlig behandlingstilnærming gir best resultater
 • Kiropraktisk Leddmanipulasjon/mobilisering dokumentert effektivt ved akutte og kroniske korsryggsmerter (6)

For å behandle korsryggsmerter på best mulig måte må man ha en moderne og helhetlig tilnærming. Det innebærer høyest mulig faglig kompetanse innen muskler, nerver og leddplager. Ved Vondtklinikkene er vi levende opptatt av å være best i klassen på dette. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg på at våre klinikere innehar en særegent høy kompetanse innenfor flere behandlingsmetoder. Utifra de funksjonelle og kliniske funnene vil man deretter kunne velge en kombinasjon av behandlingsteknikker.

 

Våre terapeuter jobber stadig med videreutvikling av egne egenskaper og faglig kompetanse – slik at du skal få best mulige resultater. Noen av behandlingsmetodene vi bruker mot lumbago inkluderer:

Hos oss vil du alltid bli godt ivaretatt hos offentlig autoriserte og profesjonelle terapeuter. Vi innehar også henvisningsrett til bildediagnostikk og legespesialist, samt sykmeldingsrett dersom dette er nødvendig.

 

– Individualisert behandling og vanlige behandlingseffekter

Hos oss er både behandlingen og gitte øvelser tilpasset den enkelte. Øvelsene tilpasses stadiet man er i og kombineres med et aktivt behandlingsforløp. Ved aktiv behandling av ryggplager kan man også forvente å oppnå visse behandlingseffekter. Dette kan blant annet inkludere:

 • At man ikke blir så sliten i ryggen lenger
 • Forbedret Søvnkvalitet Uten Nattesmerter
 • Mer Riktig Gange
 • Mindre feilbelastning på bekken og hofte
 • Mindre nervesmerter og nervetensjon
 • Nedbryting av skadevev i bløtvev (sener og muskler)
 • Reduserte muskelspenninger og muskelsmerter
 • Sterkere muskler og forhøyet kapasitetsevne
 • Tydelig Bedring i Ryggbevegelighet

 

Ryggen er stammen for god funksjon i kroppens muskler og ledd. En svekket og vond rygg vil kunne medføre frustrasjon, mindre energi, dårligere humør, redusert aktivitet og bevegelse i hverdagen. Ta vare på ryggen din.

 

6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Korsryggsmerter

 • Tips til Egentiltak mot Korsryggsmerter

 • Video med Treningsøvelser mot Lumbago

Som nevnt er korsryggsmerter gjerne en gjentagende plage for en større andel av befolkningen. Nettopp derfor er det så viktig å kjenne til både hvilken aktiv behandling som fungerer for deg, men også passive egentiltak som kan hjelpe til med å forebygge akutte ryggepisoder. Vi vet også at mange synes det er vanskelig å få rutine på egenøvelser, så vi gir gjerne også råd om hvordan man kan få best mulig sovestilling. Riktig sovestilling kan nemlig føre til bedre restitusjon i ryggens muskler og ledd. Og sove må man jo uansett – så dette er kanskje verdens enkleste egentiltak for egen rygghelse?

 

Vi snakker her om en spesialtilpasset rygg og bekkenpute (se et eksempel ved å klikke her – lenken åpner i et nytt vindu). Slik som denne vist i illustrasjonen nedenfor. Her ser du hvordan den spesialdesignede bekkenputen fører til mer riktig belastning for rygg, bekken, hofter og knær.

Anspente muskler kan også være en medvirkende årsak til korsryggsmerter. Jevnlig bruk av massasjeballer inn mot muskulære problemområder kan derfor også være et nyttig tiltak. Mange bruker gjerne slike triggerpunktballer aktivt i kombinasjon med behandling hos oss.

 

– Moderne Behandlere Implementerer Smart Trening i Behandlingsoppsettet

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene, står langsiktig bedring alltid på toppen av kransekaken. Derfor er vi opptatte av å vise deg de riktige øvelsene basert på dine feilfunksjoner. Ved å adressere områdene som faktiske trenger mest hjelp vil man også kunne forvente enda bedre resultater. På vår egen Youtube-kanal viser vi fram øvelser og treningsprogram som kan være til nytte for deg. Her viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram noen treningsøvelser som kan bidra til bevegelse og mobilitet ved lumbago. Men som sagt, øvelser skal tilpasses etter personlige funksjonelle forhold og dagsformen.

 

VIDEO: 5 Øvelser mot Lumbago

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

La oss hjelpe deg med å bli venn med korsryggen igjen. Ikke la lumbago sette begrensninger for egen fritid, sosiale tilstelninger og aktivitet. Vi hjelper deg med å ta vare på egen rygghelse.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Meucci et al, 2015. Prevalence of chronic low back pain: systematic review. Rev Saude Publica . 2015;49:1.
 2. Cojocaru et al, 2016. Trigger points – ultrasound and thermal findings. J Med Life. 2015 Jul-Sep; 8(3): 315–318.
 3. Allegri et al, 2016. Mechanisms of low back pain: a guide for diagnosis and therapy. F1000Res. 2016; 5: F1000 Faculty Rev-1530.
 4. Ragab et al, 2008. Management of Back Pain in Patients with Previous Back Surgery. The American Journal of Medicine. Volume 121, Issue 4, P272-278, April 01, 2008.
 5. Davis et al, 2021. Sciatica – StatPearls – NCBI Bookshelf. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-
 6. Bronfort et al, 2004. Efficacy of spinal manipulation and mobilization for low back pain and neck pain: a systematic review and best evidence synthesis. Spine J . May-Jun 2004;4(3):335-56.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *