Nakkesvimmelhet (Cervikogen Svimmelhet)

Nakkesvimmelhet (Cervikogen Svimmelhet)

nakkesvimmelhet

 

Nakkesvimmelhet og krystallsyken er blant de vanligste årsakene til svimmelhet. Redusert funksjon i nakkens muskler og ledd kan gi grunnlag for svimmelhetsplager.

I vårt moderne samfunn er det mange som plages med nakkesmerter og nakkestivhet. Faktisk er det hele en av tre (33%) som rapporterer at de har nakkesmerter flere ganger årlig (1). Vi har tidligere skrevet en større artikkel om hvordan nakkens muskler og ledd kan gi deg hodepine (cervikogen hodepine).

 

Reseptorer i nakken er en del av kroppens 3 balanseorganger. Disse rapporterer hodestilling og bevegelighet til hjernen. Ved redusert bevegelighet i nakkens ledd, for eksempel grunnet fasettleddslåsninger, og muskulatur (muskelknuter og myoser), kan disse sensorene sende feilaktig informasjon. Hvis dette ikke stemmer overens med rapporteringen fra synes og indre øret vil dette kunne gi svimmelhet.

 

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning og behandling av svimmelhetsplager. Vi hjelper deg med å finne årsaken til svimmelheten – og jobber også mye med krystallsyken – slik at man kan definere om plagene er kombinasjonsbetinget eller ikke.

 

TIPS: I siste del av artikkelen viser vi fram en video med et treningsprogram for bedre nakkefunksjon og bevegelighet.

 

– Ikke Ignorer Nakkesmerter

Nakkesvimmelhet

Forskning har bevist det vi alle egentlig vet – mye arbeid i statiske stillinger på PC er ikke spesielt bra for nakken (2). Den samme studien viste at særlig yrker med langvarige statisk belastning i framoverlent stilling var utsatt (for eksempel neglearbeidere). Over tid kan ubehandlede nakkeplager utvikle seg til å bli stadig mer intense og forekomme hyppigere. Mange venter med å faktisk ta kontakt med kyndig hjelp til etter at det har utviklet seg til å inkludere nakkehodepine og/eller nakkesvimmelhet.

 

– Innen Eliten på Utredning og Behandling av Nakkesvimmelhet

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot nakkesvimmelhet. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Du skal altid kunne kjenne deg trygg på at medarbeidere ved Vondtklinikkene og våre avdelinger alltid har høyest mulig fagkompetanse innen nakkeproblematikk.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av nakkeplager. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 1. Hva er Nakkesvimmelhet?

+ Det somatosensoriske systemet (reseptorer i muskler og ledd)

+ Slik kan feilfunksjon i nakkens muskler og ledd gi svimmelhet

 • 2. Årsaker til Cervikogen Svimmelhet

A) Muskelknuter og Muskelspenninger

B) Fasettleddslåsninger og Hypomobilitet

C) Nerveirritasjon og Skiveprolaps

D) Nakkeslengproblematikk

 • 3. Symptomer ved Nakkesvimmelhet
 • 4. Klinisk Undersøkelse av Nakkesvimmelhet

+ Funksjonell Undersøkelse

+ Bildediagnostisk Utredning

 • 5. Behandling av Cervikogen Svimmelhet

+ Moderne Fysikalsk Behandling

 • 6. Øvelser og Trening mot Nakkesvimmelhet (inkludert VIDEO)

+ Tips til Egentiltak

+ Treningsprogram mot svimmelhet (med video)

 

1. Hva er Nakkesvimmelhet?

For å forstå hvordan nakkens muskler og ledd kan gi svimmelhet må vi ta en rask oppfriskning i de 3 balanseorganene. Disse inkluderer:

 

 • Indre øret og Bueganger (Vestibulære systemet)
 • Synet
 • Somatosensoriske Systemet (Reseptorer i muskler, hud og ledd)

 

Balanse og koordinasjon er avhengig av god funksjon i alle 3 balanseorganene. Hvis en av dem sender feilinformasjon vil det kunne resultere i svimmelhet – grunnet at hjernen først blir usikker på hvordan den skal tolke de innkommende signalene. Krystallsyken er en svimmelhetsdiagnose som skyldes feilposisjonering av krystaller i indre øret. Det kan du lese mer om i denne store guiden vi har skrevet. Men i denne artikkelen kommer vi altså til å ha hovedfokus på hvordan nakkens muskler og ledd kan gi svimmelhet.

 

Det Somatosensoriske Systemet

Her snakker vi altså om det sensoriske systemet som er ansvarlig for bevissthet rundt berøring, trykk, smerte, temperatur, bevegelse og vibrasjon – som stammer fra muskler, ledd, hud og sener.

 

– Mekanoreseptorer og Proprioseptorer

Når du beveger deg eller er i aktivitet sender reseptorer detaljert informasjon til hjernen om din posisjon og dine bevegelser. Hjernen tolker disse beskjedene og samarbeider med synet, nervesystemet og det vestibulære systemet for å gi deg en fullstendig oversikt over hvilken posisjon du er i – og hvordan du beveger deg.

 

Det er denne informasjonen som gjør at du eksempelvis kan gå uten å måtte tenke på hvert enkelt steg. Et annet eksempel er hvordan dette gjør at du kan vite hvilken posisjon hånden din er i – selv med lukkede øyne. Dette kalles propriosepsjon eller dypsensibilitet.

 

Ved svimmelhetsplager er vi særlig interessert i informasjon som kommer fra sensorene kalt mekanoreseptorer og proprioseptorer. Mekanoreseptorer gir informasjon om berøring og bevegelse. Proprioseptorer informer om muskelaktivitet og leddposisjon (3).

 

– Nakken har et Særegent Høyt Antall Mekanoreseptorer og Proprioseptorer

Her kommer vi til noe av det aller viktigste. Nakkens muskler og ledd skiller seg nemlig ut fra andre områder ved at de har en betydelig høyere konsentrasjon av sensoriske reseptorer. Dette er også grunnen til at feilfunksjon i disse områdene kan gi bidra til svimmelhet. Årsaken til at nakken inneholder et høyere antall sensorer er for å gi informasjon og hodestilling, samt bevegelse. Som, naturligvis, anses som meget essensielt for balanse og koordinasjon.

 

2. Årsaker til Cervikogen Svimmelhet

 1. Muskelknuter og Muskelspenninger i Nakken
 2. Fasettleddslåsninger og Redusert Nakkebevegelighet
 3. Nerveirritasjon og Skiveprolaps i Nakken
 4. Nakkeslengproblematikk og Hjernerystelse

Ovenfor ser du fire biomekaniske årsaker til nakkesvimmelhet. Det er heller ikke uvanlig at svimmelheten skyldes en kombinasjon av forskjelige årsaker. Ved flere årsaker kalles diagnosen for kombinasjonsbetinget nakkesvimmelhet. Forskning har vist at cervikogen svimmelhet er vanligere enn det man trodde tidligere (4).

 

1. Muskelknuter og Muskelspenninger i Nakken

Det er godt dokumentert at nakkens muskler og ledd kan gi hodepine (5). Nakkerelatert hodepine er vanligvis på en side og forekommer sammen redusert nakkebevegelighet og nakkesmerter. Ved nakkesvimmelhet ser man ofte involvering av de samme muskulære feilfunksjonene – og muskler som  øvre trapezius, suboccipitalis (musklene øverst i nakken) og sternocleidomastoideus er gjengangere.

 

– Dårlig Muskelfunksjon gir økt Smertesensitivitet og Redusert Funksjon

Bilde: Muskelknute visualisert på ultralydsundersøkelse (Cojacura et al, 2016)

Muskelknuter er et billedlig og mer folkelig begrep for å beskrive deler av muskulatur med dårlig funksjon. I bildet ovenfor ser vi et ultralydbilde av skadevev i en muskel (det mørke området). Bildet fra en forskningsstudie i 2016 viser tydelig hvordan området har blodsirkulasjonsforstyrrelser og endringer i strukturen – disse endringene resulterer i muskelsmerter og spenninger (6).

 

Mange blir overrasket over at det først er i nyere tid man har kunnet visualisere muskelknuter på denne måten. Det sier sitt at denne studien er fra så sent som 2016. Svaret ligger i at bildeoppløsningen på bildediagnostiske undersøkelser har blitt betydelig høyere siste årene.

 

– Så skadevev er vanlig ved muskelsmerter?

Illustrasjon: Vår søsterklinikk på Eidsvoll Sundet (Viken).

Ja, skadevev er rett og slett et faglig begrep for å beskrive andelen av muskelfibre med dårlig funksjonalitet. Desto høyere grad av skadevev, desto mer smerte gir bløtvevet og det vil også oppleves strammere og mer anspent. Fysikalsk behandling og tilpassede øvelser har som formål å bryte ned skadet bløtvev og stimulere tilheling. Våre idrettsmassasjer er en svært populær behandlingsmetode for å løse opp i muskelspenninger og stramme muskler. Ved ekstra dype spenninger benytter våre klinikere også ofte intramuskulær akupunktur.

 

2. Fasettleddslåsninger og Redusert Nakkebevegelighet

Nakken består av syv nakkevirvler med myke mellomvirvelskiver innimellom. Fasettledd er festepunktene mellom hver enkelt nakkevirvel. I disse kan det oppstå hypomobilitet (redusert bevegelighet), som ofte blir kalt for låsninger. Grunnen til at de ofte kalles for låsninger er at de gir en følelse av stivhet i nakken og dårlig bevegelse. For eksempel kan det å vri hodet til sidene kjennes ubehagelig og vondt ut. Dette er en svært vanlig årsak til nakkesmerter, men kan også gi grunnlag for nakkesvimmelhet.

 

Leddmobilisering og traksjonsbehandling kan bidra til å gjenopprette normal bevegelse og fasettleddfunksjon. Dette er skånsomme behandlingsteknikker som fjerner låsningsfølelsen i fasettleddene og gir større bevegelsesutslag i nakken. Våre moderne kiropraktorer jobber helhetlig med både muskler og ledd for å gi deg best mulig behandlingsresultater.

 

3. Nerveirritasjon og Skiveprolaps i Nakken

Avklemming av nervene i nakken kan oppstå grunnet redusert skivehøyde og trange plassforhold. Skiveprolaps innebærer at den myke massen i en mellomvirvelskive trykker ut og irriterer eller avklemmer nerverøtter. Slike nerveavklemminger kan, naturlig nok, føre til forstyrrelser i hvordan nervene tolker og rapporterer informasjon. På denne måten kan nakkeprolaps gi grunnlag for nakkesvimmelhet.

 

4. Nakkesleng og Hjernerystelse

Det er godt dokumentert at nakkeslengproblematikk, som kan oppstå grunnet fall eller bilulykker, er lenket til økt forekomst av nakkesvimmelhet (7). Vi vet også at det gir høyere risiko for krystallsyken. Traumer mot hodet kan gi grunnlag for hjernerystelse og større belastninger mot øvre nakke – dette kan påvirke muskulatur og strukturer i øvre nakke negativt.

 

Hvis du har kjent nakkeslengproblematikk bør du jobbe jevnlig med styrking av muskulatur, samt motta fysikalsk behandling for å bearbeide smertesensitivt skadevev. Det er ofte slik at enkle tiltak som dette kan forhindre og forebygge forverrede symptomer og smerter senere i livet.

 

3. Symptomer ved Nakkesvimmelhet

 • Nakkesmerter
 • Begrenset nakkefunksjon
 • Ofte involvering av øvre nakke

Selve definisjonen på nakkerelatert svimmelhet innebærer at både ubehag eller smerter i nakken, utslag på redusert nakkefunksjon og svimmelhetsepisoder er til stede. Forskning har vist at det ofte er involvering av øvre nakkens muskler og ledd (8). Men vi ønsker å kommentere at god funksjon i øvre nakken er relatert til flere strukturer – og ikke kun de lokale områdene.

 

Veldig ofte har man involvering med leddstivhet i brystryggen, dårlig skulderbevegelighet (for eksempel vanskeligheter med å løfte armen over skulderhøyde) og kjevespenninger i tillegg til nakkeproblematikken. Ved å også adressere disse områdene har man betydelig høyere sjanse for å oppnå langvarig og langsiktig bedring.

 

– Symptomene kan Variere Basert på Årsaken

Nakkesmerter kan ha en rekke forskjellige faktorer og årsaker. Holdningsproblematikk, for eksempel grunnet stiv brystrygg og framoverskutte skuldre, kan gi økt belastning på nakkens muskler og ledd. I dette eksempelet vil det være ytterst nødvendig å jobbe direkte med forårsakende biomekaniske faktorer for å kunne gi funksjonell bedring i nakken.

 

4. Klinisk Undersøkelse av Nakkesvimmelhet

 • Historietagning og Funksjonell Undersøkelse
 • Henvisningsrett til Bildediagnostisk Utredning

Ved førstegangskonsultasjonen vil våre offentlig autoriserte klinikere alltid starte med en grundig historietagning (anamnese). Deretter følger man opp med en klinisk og funksjonell undersøkelse av muskler, ledd og biomekanisk funksjon. Her undersøker man blant annet etter funksjonsnedsettelser og smertesensitive områder som kan gi grunnlag for nakkesvimmelhet.

 

Her vil man også undersøke for eventuelle tegn på nerveirritasjon eller nerveavklemming. Funksjonelle nervetensjonstester kan gi svar på om det foreligger skiveprolaps eller andre årsaker til nerveavklemming.

 

Våre klinikere har henvisningsrett til bildediagnostisk utredning dersom dette skulle være medisinsk indisert. Grunnlag for å henvise til MR undersøkelse kan være kartlegging av skiveprolaps eller ved manglende bedring av konservativ behandling og øvelser. Normalt sett er ikke bildediagnostikk nødvendig.

 

5. Behandling av Cervikogen Svimmelhet

 

behandling

 

 • Må Finne Årsakene
 • Helhetlig og Moderne Tilnærming
 • Behandling av Muskler, Sener, Nerver og Ledd

Tidligere i artikkelen har vi understreket hvor viktig en god funksjonell undersøkelse er. Det er denne undersøkelsen som bestemmer hvordan klinikeren går fram med sitt behandlingsoppsett og valg av behandlingsmodaliteter. Våre klinikere ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo jobber helhetlig og med moderne tilnærming – for å gi deg best mulig funksjon i muskler, nerver og ledd.

 

Ved behandling av nakkesvimmelhet benytter vi gjerne en kombinasjon av ulike behandlingsteknikker – disse kan inkludere:

 • Aktivatorbehandling
 • Fysikalsk behandling
 • Idrettsmassasje
 • Laserterapi
 • Leddmobilisering
 • Massasje og muskelarbeid
 • Moderne kiropraktorbehandling
 • Traksjonsbehandling
 • Trykkbølgebehandling

Formålet med behandlingen er å normalisere nakkefunksjonen, fjerne årsakene til smertene dine og styrke belastningskapasiteten. Ved å adressere de underliggende faktorene oppleves vanligvis en gradvis reduksjon i svimmelhetsanfall og intensitet. Leddmobilisering av nakkeleddene har vist dokumentert effekt mot nakkesvimmelhet (9).

 

Vestibulær Rådgivning Underveis og Etter Behandling

Ved svimmelhetsproblematikk vil ofte våre pasienter få rådgivning i øvelser for både nakken og balansen. Disse øvelsene og tiltakene kan hjelpe til med å stimulere bedre funksjon i det vestibulære og somatosensoriske systemet.

 

6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Nakkesvimmelhet

 • Tips til Egentiltak mot Cervikogen Svimmelhet

 • Video med Treningsøvelser mot Nakkestivhet og Nakkesvimmelhet

Å styrke og optimalisere både det somatosensoriske og vestibulære systemet er viktig for de som plages med svimmelhet. Bevegelse i hverdagen, gåturer og tilpasset trening er essensielt. Våre terapeuter hjelper deg med å sette opp et vestibulært rehabiliteringstreningsprogram tilpasset de kliniske funnene.

 

Jobber med mye stress kan også gi grunnlag for økte muskelspenninger.. Derfor kan det å bruke massasjeballer og akupressurmatte (se eksempel via lenkene) mot egne stramme muskler i rygg og nakke være et godt egentiltak. Alternativt er det mange som kommer fast 1-2 ganger i måneden for idrettsmassasje hos oss. Formålet er det samme – å løse opp i nakkespenninger og stimulere bedre bevegelighet.

 

– Moderne Behandling med Moderne Trening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene, er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Derfor er det så viktig med smart trening – altså riktige og tilpassede øvelser for deg og din problematikk.

 

Visste du at trening med strikk kan være en god og trygg treningsmetode for både nakken og skuldrene? Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram et treningsprogram som kan egne seg for deg.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Skuldre og Nakke med Strikk

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

Svimmelhet kan ødelegge hverdagen og gjøre deg tiltaksløs. La oss hjelpe deg tilbake til en hverdag som ikke preges av nakkesvimmelhet og nakkesmerter.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Neck pain: Overview. [PubMed]
 2. Genebra et al, 2017. Prevalence and factors associated with neck pain: a population-based study. Braz J Phys Ther. 2017 Jul-Aug; 21(4): 274–280.
 3. «The Somatosensory System: Receptors and Central Pathways.» Principles of Neural Science, Fifth Edition Eds. Eric R. Kandel, et al. McGraw Hill, 2014,
 4. Magnusson et al, 2016. The conundrum of cervicogenic dizziness. Handb Clin Neurol . 2016;137:365-9.
 5. Khalili et al, 2021. Cervicogenic Headache. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. [PubMed]
 6. Cojocaru et al, 2016. Trigger points – ultrasound and thermal findings. J Med Life. 2015 Jul-Sep; 8(3): 315–318.
 7. Endo et al, 2006. Cervical vertigo and dizziness after whiplash injury. Eur Spine J . 2006 Jun;15(6):886-90.
 8. Sung et al, 2020. Upper cervical spine dysfunction and dizziness. J Exerc Rehabil . 2020 Oct 27;16(5):385-391.
 9. Carrasco-Uribarren et al, 2020. Short-term effects of an upper cervical spine traction-manipulation program in patients with cervicogenic dizziness: A case series study. J Back Musculoskelet Rehabil . 2020;33(6):961-967.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *