Nakkehodepine (Cervikogen Hodepine)

Nakkehodepine (Cervikogen Hodepine) [Stor Guide]

Nakkens muskler og ledd kan gi grunnlag for nakkehodepine, også kjent som cervikogen hodepine. I denne guiden vil du lære mer om diagnosen – og hvordan du kan bli kvitt den.

 

Hodepine kan gå hardt utover hverdagen. Faktisk er det slik at hodepine, sammen med svimmelhet, er rangert som de mest dehabiliterende symptomene vi kan rammes av. I denne guiden om nakkehodepine går vi gjennom mulige årsaker, ulike symptomer, samt hvilke tøye- og styrkeøvelser som kan hjelpe. Betydelig redusert funksjon i nakken kan også gi grunnlag for stråling og nummenhet i armen og nakkerelatert svimmelhet.

 

Vi setter kompetanse innen utredning og behandling av hodepineproblematikk høyt på prioriteringslisten vår. Dette er fordi vi vet hvor store konsekvenser vedvarende og langvarig hodepine kan ha på livskvaliteten og hverdagsfunksjonen din. Ved våre klinikker (Vondtklinikkene) er det alltid en prioritet å være i den faglige eliten innen utredning og behandling av feilfunksjon og smerter i muskler, sener, nerver og ledd.

 

Et av våre mest prominente fagkompetanseområder er nettopp nakkesmerter, samt relatert cervikogen svimmelhet og nakkehodepine. Vi hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre hodepine på en trygg og kontrollert måte.

 

TIPS: Helt på slutten av artikkelen kan du se en treningsvideo med øvelser mot nakkehodepine.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • Årsaker til Nakkehodepine

+ Feilfunksjon i Nakkens Muskler og Ledd

+ Leddlåsning i Nakken

+ Nakkeprolaps eller Nerveirritasjon

+ Fibromyalgi

+ Whiplash / Nakkeslengproblematikk

 • Symptomer ved Cervikogen Hodepine
 • Klinisk Undersøkelse av Nakkehodepine

+ Funksjonell Testing

+ Bildediagnostisk Utredning

 • Behandling av Cervikogen Hodepine

+ Moderne og Tilpasset Tilnærming

 • Øvelser og Trening mot Nakkehodepine (inkludert VIDEO)

 

Årsaker til Nakkehodepine

 • 1. Feilfunksjon i Nakkens Muskler og Ledd

+ Muskelknuter i Nakken

+ Leddlåsning i Nakken

+ Artrose i Nakken

+ Nakkeprolaps eller Nerveirritasjon

 • 2. Fibromyalgi
 • 3. Whiplash / Nakkeslengproblematikk

Normalt sett vil nakkehodepine være et problem som gradvis forverrer seg – helt til det plutselig blir så dehabiliterende og plagsomt at det spiser mer og mer av hverdagen din. Mange er flinke til å ta kontakt relativt tidlig i forløpet, mens andre venter veldig lenge før de velger å ta kontakt og gjøre noe med problematikken.

 

1. Feilfunksjon i Nakkens Muskler og Ledd

Dette er den vanligste årsaken til nakkerelatert hodepine. Her er det viktig å huske at funksjonalitet i muskler og ledd går hånd i hånd. Nettopp derfor er det så viktig med en helhetlig tilnærming i forhold til de fnnnene som avdekkes ved den kliniske førstegangsundersøkelsen. Vi kommer til å starte med å se på åtte muskelknuter i nakken, og noen i kjeven, som kan bidra til vondt i hodet.

 1. Masseter
 2. Semispinalis Capitus (smertemønster nr. 1)
 3. Semispinalis Capitus (smertemønster nr. 2)
 4. Splenius Capitus
 5. Splenius Cervicis
 6. Sternocleidomastoideus (smertemønster nr. 1)
 7. Sternocleidomastoideus (smertemønster nr. 2)
 8. Suboccipitalis
 9. Temporalis
 10. Øvre Trapezius

 

8 Muskelknuter som kan gi Cervikogen Hodepine

Denne illustrasjonen gir deg en bedre forståelse for at det er en rekke muskler som kan bidra til nakkerelatert hodepine. Men som nevnt tidligere er nakkes muskulatur avhengig av god leddbevegelighet for å fungere optimalt. Nedsatt leddutslag i nakkeregionen vil blant annet kunne påvirke hvor mye man kan rotere hodet – og ved manglende rotasjon vil dette føre til at man ikke bruker hele muskelen. Som igjen resulterer i at den blir mindre elastisk og gradvis strammere. Et annet eksempel kan være en stiv brystrygg, kanskje forårsaket av timeslange Zoom-møter, som igjen resulterer i en overbruk av nakkemusklene og dårlig positur.

 

– Redusert Nakkefunksjon kan gi mer enn Bare Vond Nakke 

Det å bli gående med smerter over lengre tid er aldri noen god ide. Når nakkesmertene begynner å overlappe med hodepine, kjevespenninger og svimmelhet, da har du allerede dratt strikken temmelig langt. Men som vi pleier å si: «Den neste beste tiden å plante et bedringens frø – er i dag.»

 

Når Stive Nakkeledd gir deg Hodevondt

Ovenfor ser du hvordan forskjellige nakkevirvler kan bidra til nakkehodepine. Nakken inneholder syv nakkevirvler med myke mellomvirvelskiver innimellom. Disse går fra atlas og axis, også kjent som C1 og C2, helt øverst i nakken. Så går de videre ned mot C7 i det som kalles nakkeovergangen – hvor brystryggen møter nakken. Vi ønsker å understreke at feilfunksjon i et eller flere ledd i nakken kan bidra til cervikogen hodepine, men at man veldig ofte ser en sterk involvering av de øverste nakkevirvlene. Bildet ovenfor viser det vi kaller refererte smerter fra forskjellige nakkeledd.

 

C0-C1 (atlanto-occipitale leddet)

Leddet hvor nakken møter bakre del av hodeskallen. Et essensielt overgangsledd for god nakkefunksjon. Dette er det leddet som sørger for at vi kan ha en glidende bevegelse i øvre del av nakken, som for eksempel når du stikker fram haken. Smertemønsteret tilhørende C0-1 kan strekke seg både opp mot baksiden av hodet, deretter følge nakken på baksiden nedover på samme side, og faktisk gå nesten helt ned til nakkeovergangen.

 

– Øvre Nakke Lenket til Forverret Øresus?

Studier har også vist at feilfunksjon i muskler og ledd tilhørende det atlanto-occipitale leddet kan bidra til somatosensorisk tinnitus, bedre kjent som øresus (1). Forskning, men de fleste av dem kasustikkstudier, har videre vist at leddkorrigerende behandling og muskulære teknikker mot nakken, nakkeovergangen og kjevemusklene kan bidra til reduksjon og bedring av tinnitus (2, 3). Opptrening av dype nakkefleksorer kan også være en sentral del av et behandlingsopplegg ved slik problematikk. Det er dòg viktig å nevne her at årsaksbildet til tinnitus ofte er veldig komplekst.

 

C1-C2 (Atlanto-aksiale leddet)

De to øverste nakkevirvlene – C1 og C2. Som vist på illustrasjonen ovenfor kan redusert funksjon i dette leddet bidra til smerter i et relativt lite – men intenst – område i bakhodet. Veldig mange beskriver smerten som at de «har lyst til å trykke seg selv i bakhodet grunnet smertene». Tilstanden medfører gjerne også smertesensitivitet i musculus suboccipitalis (musklene som sitter øverst i nakken).

 

C2-C3 (andre og tredje nakkevirvel)

Vi fortsetter vår reise nedover nakken, og kommer til andre og tredje nakkevirvel, C2 og C3. På samme måte som naboene sine over seg kan disse også gi deg nakkesmerter. Smertemønsteret er på mange måter veldig likt som de refererte smertene fra C0-C1, men i et litt mindre område.

 

Vi understreker at god nakkefunksjon krever godt samspill mellom muskler og ledd. Nettopp derfor utreder og behandler våre klinikere med en helhetlig og moderne tilnærming.

 

Betydelig Artrose og Leddslitasje i Nakken (Nakkeartrose)

Først og fremst, la oss starte med å si at noe artrose i nakken med tiden er helt normalt. De aller fleste lever også veldig godt med dette, uten at det bidrar til noen sterk forverring av nakkesmerter og nakkeplager. Men, for noen, så kan nakkeartrose føre til økning i nakkeplager – og cervikogen hodepine. Studier har vist at manuell behandling i kombinasjon med trening kan gi reduserte smerter og funksjonsbedring (4).

 

Det er dòg greit å nevne at yrker som involverer repetitive nakkebevegelser og arbeid over hodet kan gi økt forekomst av artrose. Dette gjelder også personer som har skadet nakken, for eksempel nakkesleng-problematikk, grunnet påkjørsel bakfra. Man har også sett at røykere har høyere risiko for å utvikle leddslitasje. Konklusjonen er altså at man må tenke ergonomi på jobben, ha ekstra fokus på trening og behandling av nakken hvis man lider av smerter etter nakkesleng – og slutte å røyke (forskning har vist at de som røyker har høyere forekomst av slitasje på ledd og mellomvirvelskiver).

 

Nakkeprolaps og Nakkehodepine

I nakken, mellom nakkevirvlene, finner vi myke puter som heter mellomvirvelskiver. Disse består av en ytre vegg som kalles annulus fibrosus, og en indre kjerne kalt nucleus pulposus. Dersom den ytre veggen blir skadet kan den indre kjernen sive ut gjennom den ytre veggen, og deretter trykke ut mot nerverøtter. Når den myke masse trykker ut på denne måten kalles dette for et nakkeprolaps. Hvis den indre massen trykker utover, men uten å perforere ytterveggen, kalles det for en skivebukning.

Så hva er lenken mellom nakkeprolaps og cervikogen hodepine? Jo, biomekanisk feilfunksjon. Et nakkeprolaps oppstår nemlig ikke uten en årsak, og man har sett at vanlige årsaker kan skyldes feilbelastning og skivedehydrering over lang tid. Andre årsaker kan være traume og nakkesleng – eller andre plutselige overbelastninger.

 

2. Fibromyalgi og Hodepine

Fibromyalgi, også kjent som bløtvevsrevmatisk kronisk smertesyndrom, er sterkt knytte til økt forekomst av smerter i nakke og skuldre. I tillegg til hodepine – som man igjen knytter direkte til betydelige spenninger i nakken, skuldre og øvre rygg. Faktisk er det så vanlig blant denne pasientgruppen at det kalles «fibrohodepine».

 

Vi må se dette i direkte tilknytning til to kjente fysiologiske fenomener man ser ved fibromyalgi. Nemlig allodynia og muskulær hypersensitivitet. Disse to er direkte knyttet til funnene som viser at fibromyalgipasienter kan ha perioder hvor de vanlige smertetolkningssentrene i hjernen ikke filtrerer smerter på den måten de bør gjøre. Grunnet dette kan smertesignaler bli forsterket og feilrapportert i smertesentrene. Nettopp derfor er det så viktig at kroniske smertepasienter får riktig, tilpasset behandling og oppfølging. Vi tilbyr blant annet intramuskulær akupunktur, samt lav-dose laserterapi, som har vist gode resultater i systematiske oversiktsstudier i form av mindre smerter og bedre funksjon (5).

 

3. Nakkesleng og Hodepine

Nakkesleng, også kjent som whiplash eller piskesnert, er en utrolig stor belastning for nakken. Slike traumer involverer veldig ofte betydelige krefter som utsetter nakkens muskler, ligamenter og sener, for store påkjenninger. Et vanlig eksempel er påkjørsel bakfra. Ved nakkesleng er det særdeles viktig med tidlig oppfølging i form av klinisk utredning, og deretter tilpassede øvelser, samt behandling for å redusere spenninger og bevegelighetsrestriksjoner.

 

Her er det dòg viktig å nevne at nakkesleng kan oppstå selv ved mindre traumer. Det må altså ikke voldsomme kollisjoner til for at nakken skal bli rammet av etterdønninger fra en episode som involverer nakkesleng. Mange lider også av hodepine etter et slikt traume – som ofte igjen kan lenkes direkte til skadevev og feilfunksjon i tilhørende strukturer i nakken. Hos oss jobber våre moderne klinikere tilnærmet daglig med både utredning og behandling av personer som har vært rammet av whiplash.

 

Klinisk Undersøkelse av Cervikogen Hodepine

 • Historietagning (Anamnese)
 • Funksjonell Undersøkelse
 • Spesialtester
 • Bildediagnostisk Utredning

 

Historietagning (Anamnese)

Ved førstegangskonsultasjonen vil våre klinikere ha en samtale med deg om hodepineproblematikken din. Dette kan inkludere spørsmål om frekvens, intensitet og området den sistter. For eksempel, slik som; ‘hvor ofte forekommer hodepinen’, ‘hvor sitter hodepinen?’, ‘tar du noen medikamenter’?, ‘har du en familiær historie med hodepine?’ Her vil du også kunne bli stilt spørsmål om tidligere skadeproblematikk og ulykker.

 

Funksjonell Undersøkelse og Spesialtester

Etter historietagningen vil man gå over til den kliniske undersøkelsen. Denne innebærer gjerne undersøkelse av bevegelsesutslag, trykksensitivitet i muskulatur, bløtvev og ledd. Her noteres også smertegivende strukturer og områder med redusert leddbevegelighet. En grundig funksjonell undersøkelse vil bidra til å gi viktig informasjon til klinikeren om mulige årsaker til din hodepine.

 

Med spesialtester mener vi primært sett funksjonelle tester som har som formål å identifisere forskjellige feilmekanismer – slik som nervetensjonstester (Adsons test, Spurlings test med mer). Disse sistnevnte testene kan være med på å finne ut av om det foreligger trange nerveforhold grunnet en kombinasjon av skadevev i bløtvev og redusert funksjonalitet. Forskning har vist at nerveirritasjon og nerveavklemming i nakken, inkludert skiveprolaps, kan være direkte medvirkende til nakkehodepine – og at det å få fjernet trykket fra nerven kan være medvirkende til å bli kvitt hodepinen (6).

 

Bildediagnostisk Utredning

Våre offentlig autoriserte kiropraktorer har henvisningsrett til bildediagnostikk. Dette inkluderer røntgen, MR undersøkelse og CT skanning dersom dette er medisinsk indisert. Vi innehar også sykmeldingsrett dersom dette vurderes som nødvendig for å oppnå optimal bedring. Indisier for å ta bildediagnostikk kan blant annet være en historikk med traume (for eksempel bilulykke eller fall).

 

Behandling av Nakkehodepine

 • Lokalisere Årsaker og Medvirkende Faktorer
 • Behandle Årsaken til Problemet
 • Bryte ned Smertegivende Skadevev
 • Styrke og Forbedre Relevante Strukturer i Nakke og Skuldre

Våre klinikere er særdeles faglig interessert i cervikogen hodepine, og jobber aktivt med å være innen eliten i faglig kompetanse innen denne problematikken. Hos oss vil du få en grundig utredning og deretter en tilpasset behandlingsplan, samt et individualisert treningsprogram. Vi er moderne klinikere som jobber med muskler, sener og leddproblematikk.

 

Vi setter gjerne seks hovedmål ved behandling av nakkehodepine:

 1. Lokalisering av involverte muskler, nerver og ledd i nakke, skuldre og øvre rygg.
 2. Behandling av smertesensitivt bløtvev (muskelvev og senevev).
 3. Stimulere økt bevegelse i leddrestriksjoner.
 4. Bidra til bedre plassforhold for nervene (redusere nervetensjon).
 5. Redusere forekomst av hodepine ved å gjenopprette god funksjon på tvers av muskulatur, nerver og ledd.
 6. Bidra til langvarig bedring med et tilpasset treningsprogram, samt rådgivning og behandling ved behov.

 

– Moderne Behandling Adresserer Muskler, Sener, Nerver og Ledd

For å oppnå best mulig effekt med behandling er det viktig å adressere alle involverte faktorer. Dette innebærer at man aktivt jobber med å redusere spenninger og skadevev i bløtvev (muskulatur og sener), samt stimulere normal bevegelighet i restriktive ledd (folkelig gjerne kjent leddlåsninger).

 

Hvert enkelt behandlingsoppsett er skreddersydd utifra hver enkelt pasient og den kliniske førstegangsundersøkelsen. Behandlingsteknikker som vi benytter inkluderer gjerne en kombinasjon av:

 

Øvelser og Trening mot Nakkehodepine

Hos de som er plaget med nakkehodepine anbefaler vi alltid en kombinasjon av øvelser og konservativ behandling. I tillegg til dette vil våre anbefalinger i forhold til et individualisert treningsprogram også basere seg på den feilfunksjonen man avdekket ved den funksjonelle og kliniske undersøkelsen.

 

For eksempel vil en meget stiv brystrygg både adresseres med leddkorrigering i kombinasjon med muskelteknikker – samtidig som man legger økt fokus på bevegelsesøvelser i området (for eksempel katten og t-rotasjon). I videoen nedenfor vil du se at treningsprogrammet er en kombinasjon av aktiveringsøvelser og bevegelighetsøvelser.

 

Vi har en Youtube-kanal hvor vi gledelig viser fram øvelser som kan være fordelaktige for deg. Her viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram noen treningsøvelser som kan hjelpe deg med å løsne opp i anspent nakkemuskulatur og stive nakkeledd. Ved trening av skuldre og nakke er det mange som bruker treningsstrikker for å isolere de enkelte musklene. I videoen nedenfor bruker vi denne varianten her (lenken åpner i nytt vindu).

VIDEO: Øvelser mot Stiv Brystrygg og Nakke

VIDEO: Styrketrening for Skuldre og Skulderblad (Med Strikk)

Bli med i familien og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi ser fram imot til å høre fra deg.

 

La oss hjelpe deg tilbake til en hverdag uten nakkehodepine.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Sanchez et al, 2011. Diagnosis and management of somatosensory tinnitus: review article. Clinics (Sao Paulo). 2011 Jun; 66(6): 1089–1094.
 2. Kessinger et al, 2000. Vertigo, tinnitus, and hearing loss in the geriatric patient. J Manipulative Physiol Ther . 2000 Jun;23(5):352-62.
 3. Björne et al, 2007. Assessment of temporomandibular and cervical spine disorders in tinnitus patients. Prog Brain Res . 2007;166:215-9. doi: 10.1016/S0079-6123(07)66019-1.
 4. Maicki et al, 2017. PNF and manual therapy treatment results of patients with cervical spine osteoarthritis. J Back Musculoskelet Rehabil . 2017 Sep 22;30(5):1095-1101.
 5. Yeh et al, 2019. Low-Level Laser Therapy for Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician . 2019 May;22(3):241-254.
 6. Persson et al, 2007. Headache in patients with cervical radiculopathy. Eur Spine J. 2007 Jul; 16(7): 953–959.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *