Vondt i Foten og Ryggen

Vondt i Foten og Ryggen

Fotsmertene dine kan være forårsaket av ryggproblemer. I ryggen har vi nerver som går fra korsryggen, gjennom beina og helt ut i føttene. Dersom det oppstår avklemming eller irritasjon mot disse nerverøttene kan det gi refererte smerter ned i føttene.

Slik nerveavklemminger med påfølgende fotsmerter kan også oppstå i hoften, kneet eller lokalt i foten. I denne artikkelen vil du lære mer om mulige årsaker til at du har både fotsmerter og vondt i ryggen, samt forstå hva som kan gjøres med det i form av øvelser og behandling.

 

Godt tips: Helt nederst i artikkelen kan du se en video med tilpassede treningsøvelser mot fotsmerter og vondt i ryggen.

 

I denne guiden vil du kunne lære mer om:

 • Fotsmerter Forårsaket av Ryggproblemer

+ Biomekanisk Irritasjon fra Muskler og Ledd (inkludert isjialgi og piriformis syndrom)
+ Skiveprolaps og Skiveskader
+ Spinal Stenose
+ Spondylolistese

 • Fotsmerter Forårsaket av Nerveavklemming i Hofte, Kne eller Beinet
 • Diagnostisering: Hvordan kan man Finne Årsaken til Vondt i Foten og Ryggen?

+ Fysikalsk Undersøkelse

+ Bildediagnostiske Undersøkelser

 • Behandling av Vondt i Foten og Ryggen
 • Øvelser og Trening mot Refererte Fotsmerter (inkludert VIDEO)

 

Fotsmerter Forårsaket av Ryggproblemer

(Fig.1: Dermatomer og Refererte Nervesmerter)

Nerveirritasjon eller nerveavklemming i korsryggen eller bekkenet kan gi isjias-nervesmerter ned beinet og mot foten. Symptomene på en nervekompresjon er avhengig av hvilken nerve som er påvirket. Et referert smertemønster som dette kalles et dermatom (se fig.1). Men det er også viktig å huske på at nerver ikke bare innrapporterer berøring og lignende, men også sender signaler til muskulatur. (1)

 

Som du ser av illustrasjonen ovenfor så er det mer spesifikt påvirkning av L5-nerveroten og S1-nerveroten som vil kunne gi påvirkning i foten. Det er også disse nivåene hvor det er vanligst å få nervekompresjon og avklemming. Vi har flere mulige årsaker hvorav ryggproblemer kan gi smerter ned i føttene – disse inkluderer:

 1. Biomekanisk Irritasjon fra Muskler og Ledd (inkludert isjialgi og piriformis syndrom)
 2. Skiveprolaps og Skiveskader
 3. Spinal Stenose
 4. Spondylolistese

 

1. Biomekanisk Irritasjon fra Muskler og Ledd

Kroppen er som et maskineri bestående av ulike anatomiske komponenter. Dersom en eller flere av disse «tannhjulene» ikke fungerer som det skal vil dette kunne føre til feilfunksjon og tilhørende smerter. Det vanligste er at en slik redusert funksjonalitet består av problemer i både muskler og ledd, som igjen kan gi grunnlag for nerveirritasjon. De fire vanligste årsakene til refererte smerter ned til foten fra muskler og ledd er:

 • Bekkenlåsning
 • Isjialgi
 • Piriformis Syndrom
 • Refererte Smerter fra Leggen og Låret
 • Refererte Smerter fra Sete og Bekken

 

De individuelle problemene har individuelle behandlingsløsninger avhengig av funnene man gjør ved førstegangsundersøkelsen. Men formålet med behandlingen vil være det samme – lokalisere årsaken og frigjøre trykket mot nerver og smertesensitive områder.

 

2. Skiveprolaps og Skiveskader

(Fig.2: Ulike Stadier av Skiveskader)

I illustrasjonen vist tidligere i figur 1 kan man se hvordan trykk mot forskjellige nerver vil gi ulike refererte smertemønstre. En relativt vanlig årsak til nerveirritasjon og avklemming er skiveprolaps. I illustrasjonen ovenfor (fig.2) kan du se fire forskjellige stadier av skiveskader, hvorav det er primært prolaps og alvorlig prolaps som kan gi nerveavklemming.

 

Et skiveprolaps har oppstått når den myke innvendige massen (nucleus pulposus) har sivet gjennom ytterveggen av mellomvirvelskiven (annulus fibrosus). Den vanligste varianten, i lavryggen, oppstår i skivenivået L5-S1 – altså mellom den nederste korsryggsvirvelen og sakrum. Prolaps kan trekke seg tilbake (regresjon), dersom man legger de biomekaniske faktorene til rette for dette – noe man kan gjøre ved for eksempel en kombinasjon av traksjon, mobilisering, laserterapi og spesifikke øvelser.

 

3. Spinal Stenose

Spinalkanalen er det hule tunnelområdet gjennom bakre del av ryggvirvlene – hvor ryggmargen går gjennom. Denne kanalen, som går fra kraniet til sakrum, er fylt med cerebrospinalvæske som omkranser nervene. Diagnoser og tilstander som gjør at spinalkanalen innsnevres kan resultere i spinal stenose – altså for trange forhold for ryggmargen. Dette vil igjen kunne resultere i reduserte nervesignaler fra området som er avklemt.

 

Det vanligste er at spinal stenose forekommer i korsryggen – og da særlig i de nedre områdene. Årsaker til spinal stenose kan skyldes beinforkalkninger, slitasjeforandringer grunnet artrose og revmatisme. Andre årsaker kan skyldes mer sjeldne beinsykdommer som Pagets Sykdom – hvor man får overvekst av bein i spinalkanalen.

 

4. Spondylolistese

Ryggraden har en naturlig kurvatur bestående av svaiende buer. Dette gjør at ryggvirvlene ikke ligger rett oppå hverandre, men heller følger kurvene i ryggen og nakken. Spondylistese refererer til når en ryggvirvel ligger unormalt langt framover eller bakover – henholdsvis anterolistese og posterolistese. Dette oppstår nærmest utelukkende kun i lavryggen.

 

Grunnet forskyvningen av de affekterte ryggvirvlene vil man kunne få for trange forhold i spinalkanalen – med mulig trykk mot nerver og ryggmargen i de mer alvorlige tilfellene. Normalt sett kan tilstanden behandles konservativt med kombinasjon av traksjonsteknikker, fysikalsk behandling og stabiliserende kjernetrening.

 

Fotsmerter Fra Nerveavklemming i Hofte, Kne eller Beinet

Det vanligste er at refererte smerter ned i foten stammer fra ryggen og bekkenet – inkludert isjias. Men i visse tilfeller, med manglende utslag på nervetester (kliniske, funksjonelle undersøkelser våre terapeuter gjør for å se etter nerveavklemming i ryggen og bekkenet), så kan kilden til nerveirritasjonen stamme fra hofte, kne, legg eller lokalt i foten. Trykkbølge er ofte en effektiv behandlingsteknikk mot slike tilstander i underekstremitetene. De fem vanligste inkluderer:

 • Isjiasnerveavklemming i Bekken/Hofte
 • Mortons nevrom
 • Peroneal nevropati
 • Sural nerveavklemming
 • Tarsaltunnelsyndrom

 

1. Isjiasavklemming i Bekken/Hofte

Her tenker du kanskje at «ååååå, men dere har jo nevnt isjias allerede?». Jo da, du har forsåvidt rett i det, men poenget vårt her var at isjiasnerven også kan bli irritert eller avklemt fra strukturer i bekkenet og, ikke minst, hoften. Så det er viktig å også se på disse områdene når man vurderer årsak og behandlingsoppsett.

 

2. Mortons Nevrom

Veldig billedlig fortalt er Mortons nevrom en fortykkelse av vev rundt en nerve mellom tærne (interdigitale nerven). Siden dette vevet er lokalisert ved siden av en nerve, kan det legge trykk mot nerven og gi lokale smerter i foten. Smertene vil kunne kjennes i framkant av foten – altså under forfoten. Ubehaget beskrives ofte som en verkende smerte, men kan tidvis også være temmlig skarp. Andre beskriver det som «en stein i skoen». Tilstanden rammer vanligvis primært sett nerven mellom tredje og fjerde tå.

 

Kvinner har høyere forekomst av Mortons nevrom enn menn. Dette skyldes blant annet sko som legger mye trykk mot framfoten – og som dermed fører til en fortykkelse i det nevnte vevet rundt nerven over tid. Løping, jogging og langrenn (særlig klassisk gange med for trange langrennsstøvler) kan også bidra til at man rammes av denne tilstanden. Trykkbølgebehandling kan være effektivt for å bryte opp vevet som presser på nerven – og dermed redusere smertene (2). Deltagerne i studien viste betydelig bedring ved 1-ukes kontroll og 4-ukers kontroll – til sammenligning med kontrollgruppen.  De fysiske resultatene ble også bekreftet med ultralyd.

 

3. Peroneal Nevropati

En tilstand hvor peronealnerven blir avklemt eller irritert i nærheten av kneet. Nerven kan også havne i klem dersom man har som vane å sitte med beina i kryss. En slik avklemming i øvre leggen kan resultere i smerter og sensoriske forandringer (f.eks. nummenhet) på utsiden av leggen og ned mot foten. Det kan også gi svakhet i musklene som bøyer anklene oppover, samt de som roterer foten utover. I senere tid har peronealnerven også begynt å bli kalt fibularnerven.

 

4. Avklemming av Suralnerven

Suralnerven går fra baksiden av leggen og videre ned mot utsiden av ankelen. Avklemming eller kompresjon av denne nerven kan oppstå i leggen eller på utsiden av ankelen (3). Dette er en sensorisk nerve som gir følelse til huden og områdene på nederste del av ytterleggen, og ned mot lilletåen i foten. Nerven kan for eksempel skades hos idrettsutøvere grunnet traumer eller vridninger.

 

Det er viktig å huske på at denne nerven ikke gir signaler til noe muskulatur. Derfor vil symptomene være rent sensoriske og ikke motoriske – altså vil det ikke gi grunnlag for muskelsvakhet. Smertene kan dòg være ille nok de allikevel, og gi grunnlag for dårligere idrettsprestasjoner og treningsmotivasjon.

 

5. Tarsaltunnelsyndrom

Tarsaltunnelsyndrom innebærer avklemming, irritasjon eller kompresjon av tibialnerven på innsiden ankelen (4). Smertene grunnet tarsalsyndrom kan kjennes ut som skarpe og skytende smerter langs ankelområdet og videre inn i fotbladet. Det er også vanlig at pasienten opplever nummenhet i foten som går videre mot storetåen og de 3 første tærne. Brenning, prikking og elektriske støt kan også oppleves ned mot hælen.

 

Inne i tarsaltunnelen finner vi bakre tibialarterien, tibialnerven og senefestene fra tibialis posterior (leggmuskulatur), flexor digitorum longus (muskulatur for tærne) og flexor hallucis longus (storetåmuskulatur). Så det blir naturlig nok krøll dersom disse avklemmes. Inne i tunnelen deler nerven seg i tre segmenter. En av nervene går til hælen, og de to andre går til undersiden av foten. Dette er et syndrom som kan gi grunnlag for betydelig feilfunksjon i fot og ankel. Nervemobilisering av tibialnerven i kombinasjon med fysikalsk behandling har vist god dokumentert effekt i studier (5).

 

Diagnostisering av Vondt i Foten og Ryggen

Dersom man rapporterer at man har smerter i både foten og ryggen, vil dette føre til at klinikeren fatter mistanke om at årsaken kan stamme helt eller delvis fra ryggen. Ved en førstegangsundersøkelse hos oss vil terapeuten først gå gjennom en historietagning, og deretter en omfattende klinisk undersøkelse. Den funksjonelle undersøkelsen blir også formet av det som avdekkes under anamnesen. Underveis i denne undersøkelsen vil det også gjøres såkalte spesialtester for å undersøke for nerveinvolvering eller avklemming.

 

Primært sett innebærer diagnostisering av vondt i foten og ryggen:

 • Anamnese (Historietagning)
 • Funksjonell og Klinisk Undersøkelse
 • Nevrologisk Testing
 • Bildediagnostisk Undersøkelse (Hvis medisinsk indisert)

Våre offentlig autoriserte kiropraktorer har henvisningsrett til bildediagnostikk (Røntgen, MR undersøkelse og / eller CT skanning) dersom det er funn som tilsier at dette er indisert. Basert på funnene i undersøkelsen vil man også sette opp en behandlingsplan, samt veilede i et treningsprogram med tilpassede øvelser.

 

Behandling av både Fotsmerter og Ryggsmerter

I denne artikkelen har vi nevnt en rekke mulige diagnoser som kan gi grunnlag for både vondt i foten og ryggen. Vi har nevnt årsaker og diagnoser i rygg eller bekken, men også lokalt i beina eller føttene. Behandlingen man utfører vil være tilpasset og individualisert i forhold til den enkelte smertesituasjonen og diagnosen. Men på et mer generelt grunnlag så vil behandlingen gjerne bestå av en kombinasjon av ulike behandlingsmetoder – slik som for eksempel:

 

Igjen, så ønsker vi å understreke at for oss er en grundig utredning og klinisk undersøkelse i høysetet. For det er på denne måten vi kan sette opp riktig behandlingsopplegg for akkurat deg og din smertepresentasjon.

 

Øvelser og Trening mot Refererte Fotsmerter

I de to treningsvideoene nedenfor har vi valgt å la det ene programmet fokusere på nerveirritasjon i ryggen, og det andre mer lokalt i foten. Vår egen kiropraktor Alexander Andorff – som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor – har en særegen faglig interesse innen utredning og behandling av nerveavklemming, prolaps og isjias.

 

VIDEO: 4 Tøyeøvelser mot Isjias

VIDEO: 5 Øvelser mot Smerter i Fotvristen

Bli med i familien og abonner på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du står selvfølgelig også fritt til å ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi gleder oss til å hjelpe deg på veien tilbake til en smertefri hverdag.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:

1. Alexander et al, 2019. Lumbosacral Radiculopathy. [Updated 2019 Mar 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan.

2. Seok et al, 2016. Extracorporeal Shockwave Therapy in Patients with Morton’s Neuroma A Randomized, Placebo-Controlled Trial. J Am Podiatr Med Assoc . 2016 Mar;106(2):93-9.

3. Brewer et al, 2012. Chronic lower leg pain in athletes: a guide for the differential diagnosis, evaluation, and treatment. Sports Health. 2012;4(2):121–127.

4. Kiel et al, 2019. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-

5. Kavlak et al, 2011. Effects of nerve mobilization exercise as an adjunct to the conservative treatment for patients with tarsal tunnel syndrome. J Manipulative Physiol Ther . 2011 Sep;34(7):441-8. doi: 10.1016/j.jmpt.2011.05.017. Epub 2011 Jul 27.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *