Årsaker til Nummenhet i Tommelen og Hånden

Årsaker til Nummenhet i Tommelen og Hånden

Nummenhet i tommelen og hånden kan være ubehagelig og vondt. I denne artikkelen skal vi se nærmere på årsaker til nummenhet i tommelen og hånden.

Nummenhet kan beskrives på mange måter, men for folk flest føles det som om man har nedsatt følelse i det påvirkede området – og at området kan kjennes bortdovnet eller vissent. Andre bruker ord som at huden ‘maurer’, ‘prikker’, ‘stikker’ eller ‘kryper’.

 

– Den Vanligste Årsaken er Nerveirritasjon / Nerveavklemming

Press på en nerve er et av de vanligste årsakene til en nummen tommel og hånd. Avklemmingen kan være lokalt i håndleddet, men kan også sitte høyere opp i nervebanen, slik som i albuen, skulderen eller i nakken. Nummenhet i tommelen kan også oppstå om nervetilførselen til tommelen og hånden tar skade eller rammes av en medisinsk tilstand.

 

La oss bli Bedre Kjent med Nummenhet i Tommelen og Hånden

Denne artikkelen går gjennom de vanligste årsakene bak nummenhet i tommelen og hånden, i tillegg til mindre vanlige og mer alvorlige årsaker. Du vil også finne ut hvorfor det er lurt å få nummenhet utredet – og hvordan tilstander relatert til nummenhet i tommelen diagnostiseres og behandles.

 

TIPS: Lenger ned i artikkelen kan du se en treningsvideo med forslag til øvelser mot nerveavklemming i håndleddet. Vi tilråder alle som opplever nummenhet eller nervesmerter å få de utredet av helsepersonell med ekspertise innen muskler, nerver og ledd. Å bli gående med udiagnostistere nervesymptomer kan føre til forverring.

 

I denne artikkelen vil du kunne lære mer om:

 • 1. Symptomer på Nummenhet i Tommelen
 • 2. Årsaker til Nummen Tommel (I det perifære nervesystemet)

+ Mediannerven (nervus medianus)

+ Radialisnerven (nervus radialis)

+ Ulnarnerven (nervus ulnaris)

 • 3. Årsaker til Nummenhet i Tommelen (Fra Ryggmarg og Brachial Plexus)
 • 4. Sjeldne Årsaker til Nummenhet i Tommelen
 • 5. Diagnostisering av Nummen Tommel og Hånd

+ Funksjonell Undersøkelse (Inkludert Nervetensjonstester)

+ Kliniske Nervetester (Nevrografi)

+ Bildediagnostisk Utredning

 • 6. Behandlingsmetoder ved Nervepåvirkning i Tommel og Hånden
 • 7. Rehabiliteringsøvelser og Egentiltak (med Video)

 

1. Symptomer på Nummenhet i Tommelen

Nummen tommel og hånd? Nummenhet er en uvanlig følelse og kan være vanskelig å beskrive. Noen ganger bruker folk ordet “nummen” for følelsen av «nåleprikking» (parastesi), men uttrykket benyttes også når personen ikke kan føle noe som helst. To spørsmål du kan stille deg selv, som kan hjelpe deg med å finne ut hva årsaken til nummenheten i tommelen er:

 1. Er alle områdene i tommelen din numne?
 2. Om ikke, er det kun forsiden eller bakside av tommelen som er nummen?

Dette kan være nyttig informasjon for klinikeren når dere går gjennom førstegangskonsultasjonen.

 

2. Årsaker til Nummen Tommel (I det perifære nervesystemet)

 • Nervus Medianus (Medianusnerven)
 • Nervus Radialis (Radialisnerven)
 • Nervus Ulnaris (Ulnarisnerven)

(Figur 1: Nerveavklemming av spesifikke nerver kan gi spesifikk symptomdistribusjon. Også kjent som dermatomer)

Hånden og tommelen får signaltilførsel gjennom nervebånd som strekker seg ut mellom virvlene i nakken. Disse grenene snor og binder seg sammen på en komplisert måte, som deretter utgjør veldefinerte nerver som kalles for median-, radial- og ulnarnervene. Selv om alle de tre nervene er involvert når du beveger tommelen, er det kun radial- og mediannervene som gir sanseinntrykk til tommelen. En avklemming eller irritasjon av nervus ulnaris vil derfor ikke kunne gi grunnlag for nummen tommel på egenhånd.

 

Mediannerven (Nervus Medianus)

Mediannerven gir deg sanseevne i delen av tommelen som skjules når du knytter neven. Nerven er også tilkoblet overflaten for peke- og langefingrene. Det er relativt vanlig at mediannerven kommer i klem eller blir irritert av påvirkninger. Dette fører til reduksjon og påvirkning av nervens evne til å sende elektriske signaler fra huden til ryggmargen og hjernen (sensoriske signaler).

 

– Motorisk og Sensorisk Informasjon

Når nerven avklemmes fører dette ofte til nummenhet. Noen ganger kan man også merke muskelsvakhet – spesielt i musklene som bøyer tommelen mot bunnen av lillefingeren. Dette skyldes at nervene også er ansvarlige for å sende signaler til musklene dine. Det vanligste stedet mediannerven kan komme i klem på er i en trang passasje i håndleddet hvor mediannerven strekker seg langs flere sener og inn i fingrene – kjent som karpaltunnelen.

 

Om senene blir skadde og betente kan hevelsene gjøre tunnelen trangere som kan føre til at nerven blir avklemt. Dette kan være smertefullt, men ikke alltid.
Mediannerven kan også komme i klem andre steder i armen, men dette fører vanligvis til nummenhet eller muskelsvakhet i større områder av armen eller håndleddet, i tillegg til hånd og tommel.

 

– Vondtklinikkene: Vi kan hjelpe deg med Årsaker til Nummenhet i Tommelen og Hånden

Kiropraktor Ole-Magnus Westengen

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av nervesmerter og nerveplager. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

 

 

Radialisnerven (Nervus Radialis)

Den overflateliggende grenen av radialnerven er ansvarlig for tilførsel av sanseevne fra baksiden av hånden, tommelen og de to første fingrene tilbake til hjernen. Om radialnerven forstyrres kan dette føre til nummenhet på baksiden av hånden.

 

– Mindre vanlig med irritasjon eller skader på radialisnerven

Skader på radialnerven er mindre vanlige enn skader på mediannerven. Skaden er som regel også enkel å identifisere – for eksempel kan det være et brukket bein i hånden som forårsaket tilstanden heller enn en mild, opphovnet klemt nerve. Med mindre skaden kun har oppstått på den overflateliggende nervegrenen kan noe muskelsvakhet og nummenhet også merkes i tommelen – dette symptomet er mest merkbart i muskelen som drar tommelen vekk fra pekefingeren (som om du mimer en håndpistol).

 

Ulnarisnerven (Nervus Ulnaris)

Ulnarnerven går fra nakken din og ned i fingrene dine. Skader på nerven kan føre til nummenhet og prikking langs siden av hånden din, mer spesifikt i ringefingeren og lillefingeren. Et eksempel er når du slår borti noe med albuen og kjenner en ukomfortabel prikkefølelse som skyter ned til fingrene dine (albuestøt).

 

– Ulnarisnerven kan bli avklemt i albuen

Ulnarnerven kan komme i klem og da særlig delene som passerer gjennom albuen. Dette kalles for kubitaltunnelsyndrom, og kan forårsake nummenhet og prikking i ringe- og lillefingrene, i tillegg til muskelsvakhet i hele hånden. Tilstanden kan vanligvis behandles konservativt ved hjelp av fysikalsk behandling og spesifikke nervemobiliseringsøvelser.

 

3. Årsaker til Nummen Tommel (Fra Ryggmarg og Brachial Plexus)

 • Brachial Plexopati og Scalenii Syndrom
 • Nakkeprolaps
 • Cervikal Spinal Stenose (Trange forhold i spinalkanalen)

Alle disse nervene går fra hånden til armen, og deretter videre opp til ryggmargen. Akkurat som motorveier som løper fra en større by, vil mer og mer «trafikk» (elektrisk informasjon) bli innlemmet jo nærmere du kommer «handlingssenteret» (hjernen). Nervene som først løper side om side snos til slutt sammen i hjernestammen (et område som ikke er særlig mye større enn tommelen din). All viktig informasjon mellom kropp og hjerne flyter gjennom dette området.

 

– Brachial Plexopati og Scalenii Syndrom

Før den hopper på ryggmargens «motorvei», reiser den elektriske informasjonen gjennom en komplisert «innkjøringsramp» som kalles for plexus brachialis (i nakkegropen). Selv om det er mulig at en liten påvirkning i dette området kan føre til nummenhet i kun en tommel er dette svært usannsynlig. Det blir enda mer usannsynlig når informasjonen kommer inn i ryggmargen. Ikke bare vil andre deler av kroppen kjennes numne, men du vil også utvikle muskelsvakhet. Brachial plexus kan bli irritert eller påvirket av de nærliggende scalenii-musklene som vi finner inne i nakkegropen og over skulderbuen (scalenii syndrom).

 

– Påvirkning av Ryggmarg og Spinalkanal vil gi Påvirkning i Større Områder

Det er verdt å nevne at det finnes et par unntak. Sanse- og motorisk informasjon blir skilt fra hverandre i ryggmargen, og begynner fra stedet nerveroten er tilkoblet. Motorisk informasjon sendes til forsiden og sanseinformasjon til baksiden av ryggmargen. På grunn av dette er det mulig at man kun kjenner nummenhet om man har påvirkning på ryggmargen. Likevel vil denne nummenheten mest sannsynlig ramme et større område av kroppen enn bare tommelen din.

 

– Nakkeprolaps og Cervikal Spinal Stenose kan gi Nummenhet i Tommelen (og andre områder)

Hvis vi går tilbake til figur 1 så kan vi se dermatomet tilhørende C6-nerveroten. Her noterer vi oss hvordan en avklemming av denne spesifikke nerveroten kan påvirke nedover armen og helt ut i tommelen. Men i tillegg til nummenheten vil personer som har denne nerven i klem ofte også oppleve tilhørende smerter – og iling/stråling nedover i armen. Dette kan også forekomme ved nakkeprolaps med avklemming mot C7-nerveroten.

 

4. Sjeldne, men Alvorlige Årsaker til Nummen Tommel

Det er viktig å nevne hvordan personer som opplever et hjerteinfarkt kan få brystsmerter med tilhørende stråling ned i armen. Hvis du opplever brystsmerter med stråling i armen må du alltid ta dette på det høyeste alvor og kontakte lege umiddelbart.

 

5. Diagnostisering av Nummen Tommel og Hånd

 • Funksjonell Undersøkelse (Inkludert Nervetensjonstester)
 • Kliniske Nervetester (Nevrografi)
 • Bildediagnostisk Utredning

Nakkesvimmelhet

Testene klinikeren din vil gjennomføre har som formål å hjelpe dem med å finne ut hva som forårsaker nummenheten i tommelen – og bidrar til å finne en optimal tilnærming i forhold til behandling og rehabiliteringsterapi.

 

Funksjonell Undersøkelse

Når du kommer til en førstegangsundersøkelse hos oss vil klinikeren først høre om dine plager – og stille relevante spørsmål om symptomene dine. Dette kalles for en anamnese. Deretter vil man, med utgangspunkt i mistankene fra historietagningen, gjennomføre en funksjonell og klinisk undersøkelse. Dette kan inkludere:

 • Bevegelighetstesting
 • Muskelpalpasjon
 • Muskelfunksjonstester
 • Leddfunksjonstester
 • Nervetensjonstester (for å se etter nerveirritasjon eller avklemming)
 • Refleks og Sensorikktesting
 • Ortopediske spesialtester (for eksempel for å undersøke for avklemming i nakkegropen)

Disse testene vil hjelpe klinikeren med å danne seg et bilde av hvor symptomatikken kommer fra. Vanligvis vil terapeuten, ved hjelp av disse testene, kunne stille en diagnose. Men dersom det er medisinsk indisert kan det også være aktuelt med videre utredning i form av nevrografi eller bildediagnostikk. Våre klinikere kan henvise til slike undersøkelser.

 

Nevrografi (nervekonduksjonstester)

Elektromyografi eller nerveledningsundersøkelser er tester som evaluerer funksjonen av nerver i armer og bein. EMG benytter nåler for å sjekke nervene i de rammede musklene. NCS benytter elektroder på huden som aktiverer et lite elektrisk støt for å teste nervefunksjonen. Begge disse testene kan føles ukomfortable i noen sekunder, men de fleste kan håndtere dem uten særlige problemer. Du bør heller ikke oppleve smerter eller ubehag etter at testene er gjennomført.

 

Bildediagnostikk

Våre klinikere kan henvise til bildediagnostisk utredning dersom dette vurderes medisinsk indisert. Dette kan inkludere røntgen, MR undersøkelse eller CT utredning. Eksempelvis kan man benytte MR undersøkelse for å avdekke trange forhold i nakken eller for å undersøke etter nakkeprolaps.

 

– Vondtklinikkene: Innen Eliten på Utredning, Behandling og Rehabilitering av Nakkesmerter og Nervesmerter

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot nakkesmerter. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Du skal altid kunne kjenne deg trygg på at medarbeidere ved Vondtklinikkene og våre avdelinger alltid har høyest mulig fagkompetanse innen nakkeproblematikk.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning, behandling og rehabilitering av nakkesmerter og nervesmerter. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert røngten, CT og MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

6. Behandlingsmetoder ved Nervepåvirkning i Tommel og Hånden

 • Helhetlig tilnærming
 • Fysikalsk behandling
 • Spesifikke rehabiliteringsøvelser
 • Nervemobiliseringsøvelser

Alle behandlingsplager og oppsett av rehabiliteringsøvelser tar utgangspunkt i underliggende årsaker til nummenhet i tommelen og hånden din. Dersom undersøkelsen indikerer at irritasjonen og smertene stammer fra feilfunksjon i nakken, eller avklemming skulderen, blir det naturlig nok rettet mer fokus mot disse regionene. Behandlingen vil altså ha som hovedformål å:

 • Løse opp i muskelspenninger som kan irritere nervevev
 • Bryte ned skadevev og stimulere tilheling
 • Optimalisere og gjenopprette normal bevegelighet i ledd
 • Redusere nervetensjon og nerveirritasjon

Vi tilbyr moderne og evidensbaserte behandlingsmetoder. Blant annet innehar vi lav-dose laserapparat som har dokumentert effekt mot perifære nervesmerter. Blant annet har studier vist at denne typen av laserbehandling kan redusere diabetiske nervesmerter – og dermed gi bedre livskvalitet for denne pasientgruppen.¹ Andre behandlingsteknikker som kan være gunstige inkluderer muskulære teknikker, aktiv nervemobilisering, leddmobilisering og intramuskulær akupunktur (tørrnåling).

 

Oppsummering

«- Alle former for nevrologiske symptomer og nervesmerter bør tas på alvor. Ikke bli gående med slike plager. Vi hjelper deg med å utrede symptomene og plagene dine. Mulige årsaker til nummenhet i tommelen er mange, men veldig ofte skyldes det funksjonelle forhold i muskler og ledd. Vi hjelper deg også med å finne ut av om det kan være sjeldnere årsaker.»

 

7. Tiltak og Øvelser mot Nervesmerter i Tommelen og Hånden

 • Tips til egentiltak mot nervesmerter i hånden

 • Video med treningsøvelser mot nervesmerter i arm og hånd

Som nevnt i artikkelen kan årsaker til nummenhet i tommelen både sitte lokalt i hånden eller lengre unna i nakken. Mange av våre pasienter med slike plager spør oss om konkrete tips til egentiltak. Disse vil kunne variere basert på underliggende årsak, men kompresjonshansker og tilpasset trening med elastiske yogabånd er som regel to gode tips for alle med denne typen av plager (lenkene åpner i nytt leservindu). Hvis årsaken stammer mer fra nakken, så kan en nakkehammock (nakkestrekker) være et aktuelt egentiltak å utprøve for å redusere nakkesmerter og spenninger.

 

Tips 1: Kompresjonshansker (lenken åpner i nytt vindu)

På bildet ovenfor kan du se et par med kompresjonshansker. De brukes blant annet for å gi økt blodsirkulasjon og smertelindring til hender som er vonde grunnet overbruk, artroseproblematikk, nerveplager eller karpaltunnelsyndrom (avklemming i håndleddet).

 

Tips 2: Elastisk yogabånd (lenken åpner i nytt vindu)

Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om hvorfor trening med strikk kan være fordelaktig. Kort fortalt er det en yndet treningsform som reduserer sjansen for feilbelastning betydelig – samtidig som at den isolerer muskelgrupper og gjør treningen både effektiv og skånsom.

 

– Vondtklinikkene: Moderne Behandling med Moderne Rehabiliteringstrening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene (klinikkoversikt åpner i nytt leservindu), er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Derfor er det så viktig med riktige og tilpassede øvelser for deg og dine plager. Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram en treningsvideo med øvelser som kan hjelpe mot nerveavklemming i nakken eller i skuldrene.

 

VIDEO: 5 Øvelser mot Stråling og Nummenhet i Armen

Vi anbefaler at du trener med elastisk strikk for å isolere og trene opp skuldermusklene, samt nakkeovergangen, på en god og trygg måte. Dette er et parti som ofte er veldig anspent, med lite mikrosirkulasjon, som kan gi grunnlag for nerveirritasjon i nakkegropen, skulderbuen og i selve skulderen. I tillegg til dette kan denne typen trening gi bedre funksjon i underarmene og håndleddene. Vi foreslår at du gjør øvelsene rolig og kontrollert – start gjerne med to ganger i uken.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i Oslo kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse).

 

«- På tide å få gjort noe med plagene dine? Vi kan hjelpe deg, på en helhetlig og dokumentert måte, med å utrede og behandle nervesmerter i armen og hånden.«

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Chatterjee et al, 2019. Effect of deep tissue laser therapy treatment on peripheral neuropathic pain in older adults with type 2 diabetes: a pilot randomized clinical trial. BMC Geriatr . 2019 Aug 12;19(1):218.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *