Seneskade i Skulder (Rotatorcuff skade)

Seneskade i Skulder (Rotatorcuff skade)

I skulderen har vi fire hovedmuskler og sener som stabiliserer skulderleddet. Disse kalles for rotatormansjetten eller rotatorcuffen.

En seneskade i skulderen kan også kalles for en rotatorcuffskade – eller en tendinose. Grunnet at disse senene stabiliserer og bidrar til å bevege skulderen vil en seneskade her kunne gi både smerter og redusert funksjon. Slike seneskader i skulderen er relativt vanlig – og de vanligste typene er strekkskader, rifter, seneavrivninger (delvis eller fullstendig) eller senebetennelse (tendinitt).

 

– Kan Behandles Konservativt

behandling

Den store majoriteten blir betydelig bedre ved hjelp av konservativ behandling og rehabiliteringsterapi. Fysikalsk behandling kan bidra til å normalisere bevegeligheten, stimulere tilheling i skadeområdet og gi smertelindring. De positive effektene blir da at man kommer raskere tilbake til en aktiv og skadefri hverdag.

 

TIPS: Lenger ned i artikkelen kan du se en treningsvideo med forslag til øvelser for opptrening av skuldermusklene.

 

I denne artikkelen vil du kunne lære mer om:

 • 1. Årsaker til Seneskade i Skulderen
 • 2. Symptomer ved Seneskade i Skulderen
 • 3. Risikofaktorer for å få Rotatorcuffskade
 • 4. Diagnostisering av Rotatorcuffskader
 • 5. Behandling av Seneskader i Skulderen
 • 6. Fysioterapi og Opptrening av Seneskade i Skulderen
 • 7. Egentiltak og Skulderøvelser (med Video)

 

1. Årsaker til Seneskade i Skulderen

Både seneskader og muskelskader er forårsaket av 2 hovedårsaker – enten langvarig feilbelastning over tid eller en plutselig overbelastning. Vi kan altså dele seneskader videre inn i 3 kategorier:

 • Overbelastning
 • Slitasje over lengre tid
 • Akutt seneskade (for eksempel fall eller vridning)

Basert på når skaden oppstod deles de videre inn i de to tidskategoriene: Akutt eller kronisk seneskade. En skade som har vedvart kortere enn 3 uker vurderes som akutt. I perioden fra 3 uker til 3 måneder blir den riktige betegnelsen subakutt-seneskade. Og hvis problemet har vedvart i mer enn 3 måneder kalles det for kronisk.

 

– Vanlige Skademekanismer ved Seneskade i Skulderen

Senene som fester musklene på bein kan bli overstrukket, rifte eller bli delvis eller helt avrevet. Tennisspillere som server eller smasher ballen kan oppleve slike skader – og da særlig de som ikke kanskje egentlig gjør denne typen bevegelser til vanlig (hobbyspillere). Dette gjelder også malere som jobber mye med armene opp og høyt over hodet. Andre skademekanismer kan innebære at senen riftes eller skades ved et fall, i en bilulykke eller annet fysisk traume. Ved slike skader vil man vanligvis oppleve en intens og umiddelbar smerte.

 

– Tendinose Versus Tendinitt

En tendinose er fagbegrepet for en seneskade og en tendinitt er betegnelsen for en senebetennelse. Man har i nyere tid funnet ut at det nok er riktigere å bruke begrepet tendinose ved de aller fleste seneskader – da skademekanismen skyldes rifter eller skadevev i senefibrene, og ikke at senen er betent. Inflammasjonen rundt det skadde området oppstår dòg naturlig ved kroppens egne tilhelingsmekanismer og noen ganger kan det blir for mye av det.

 

2. Symptomer ved Seneskade i Skulderen

 • Avhenger av Hvilken Sene som er Skadet
 • Skader kan være milde eller betydelige
 • Smerter ved Visse Bevegelser
 • Redusert Bevegelighet
 • Hevelse og Ødem

Det er viktig å få fram at symptomene ved akutt seneskade vil skille seg markant fra seneskader som har oppstått gradvis over lengre tid. I motsetning til akutte skader på senen, som da vil resultere i umiddelbare smerter, vil seneskader som har blitt gradvis feilbelastet over lang tid (ofte måneder og år) kunne utvikle symptomer langsomt.

 

Karakteristiske Symptomer på Seneskade i Skulderen

Allikevel er det slik at visse symptomer og kliniske tegn gir en sterk indikasjon på seneskade eller muskelskade i skulderen:

 • Betydelige smerter som gjør at du begrenser aktiviteter og bevegelser
 • Ømhet og ubehag når du strekker armen over skulderhøyde
 • Vondt å trekke armen bak deg
 • Skulderen stopper ved cirka 90 grader når du løfter armen ut til siden
 • Gradvis forverret svakhet i skulderen
 • Smerter i skulderen på natten (soveskulder)
 • Vanskelig eller umulig å sove på den smertefulle skulderen

Å bli gående med smerter som ikke blir bedre med belastningsstyring og lette øvelser er virkelig ikke til å anbefale. Som nevnt tidligere kan dette føre til gradvis forverret senehelse og muskelsvinn (innskrenking av muskelvev).

 

– Vondtklinikkene: Vi kan hjelpe deg med Skuldersmerter og Seneskader

Kiropraktor Ole-Magnus Westengen

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av skuldersmerter og skulderskader. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

 

 

3. Risikofaktorer for å få Seneskade i Skulderen

Igjen må vi få understreke at det er forskjell på akutte og slitasjebetingede seneskader i skulderen. Akutte seneskader oppstår vanligvis i direkte tilknytning til en enkelthendelse eller et enkelt traume. Dette kan innebære løfting av veldig tunge ting, fall eller å få skulderen taklet inn i en unaturlig stilling. Naturlig nok er det høyere risiko for å få denne typen skader i visse idretter – slik som håndball, bryting og tennis.

 

– Slitasjebetingede Seneskader i Skulderen (feilbelastning over tid)

Degenerative seneskader innebærer en gradvis oppbygning av skadevev i de aktuelle senefibrene. Etterhvert vil senefibrene bli gradvis svakere og også få en dårligere struktur. Dette øker risikoen for skader og avrivninger betraktelig. Jobber som innebærer repetitiv belastning mot skuldrene, slik som hos malere og håndverkere, kan også føre til slike belastningsskader. Særlig hos de over 40 år.

 

4. Diagnostisering av Rotatorcuffskader

 • Funksjonell og Klinisk Undersøkelse
 • Skulderavklemmingstester
 • Muskeltesting av Rotatorcuffmusklene
 • Bildediagnostisk Utredning (hvis medisinsk indisert)

Nakkesvimmelhet

All diagnostisering starter med historietagning (anamnese).  Her vil du som pasient fortelle om hvordan du opplever plagene og smertene. Klinikeren vil deretter stille deg visse spesifikke spørsmål som er med på å gi grunnlag for hvor man skal ha økt fokus i undersøkelsen.

 

Funksjonell Undersøkelse

Etter historietagningen går man videre til en funksjonell og klinisk undersøkelse. For en skulderundersøkelse vil dette vanligvis innebære:

 • Skulderbevegelighetstesting (aktiv og passiv bevegelse)
 • Nakkebevegelighetstesting (nakken kan ha sterk innvirkning på skulderfunksjon – og motsatt)
 • Muskelpalpasjon
 • Muskelfunksjonstester
 • Leddfunksjonstester
 • Avklemmingstester (for å undersøke for trange forhold i skulderen)
 • Ortopediske spesialtester (for eksempel for å undersøke for nerveirritasjon eller nerveavklemming)

Utifra resultatene og funnene i denne funksjonsundersøkelsen vil klinikeren opprette et behandlingsoppsett – og gi tilpassede rehabiliteringsøvelser. Behandlingen vil alltid ha som formål å gi best mulig funksjon, stimulere skadetilheling og redusere smerter.

 

Bildediagnostisk Utredning av Skulderskader

Våre klinikere har henvisningsrett til bildediagnostisk undersøkelse. Slik undersøkelser inkluderer røntgen, MR undersøkelse eller CT utredning. Eksempelvis kan man benytte MR undersøkelse ved mistanke om seneavrivning.

 

– Vondtklinikkene: Innen Eliten på Utredning, Behandling og Rehabilitering av Skuldersmerter

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot nakkesmerter. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg på at medarbeidere ved Vondtklinikkene og våre avdelinger alltid har høyest mulig fagkompetanse innen skulderproblematikk.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning, behandling og rehabilitering av skuldersmerter og skulderskader. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert røntgen, CT og MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

5. Behandling av Seneskade i Skulder

Våre behandlingsoppsett består gjerne av en kombinasjon av flere behandlingsmodaliteter. Dette inkluderer gjerne muskulære teknikker, tøyninger, leddmobilisering og senevevsarbeid. Vi innehar også toppmoderne trykkbølgeapparat og laserapparat – som begge har dokumentert positiv effekt på seneskader i skulderen.¹ ²  Andre behandlingsteknikker som kan være gunstige inkluderer nervemobilisering, bindevevsbehandling og intramuskulær akupunktur (tørrnåling).

 

5 Hovedformål ved Seneskader i Skulderen

 1. Legge til rette for tilheling i skadeområdet
 2. Bidra til økt blodsirkulasjon og reparasjonsprosesser
 3. Optimalisere og gjenopprette normal bevegelighet i skulderledd og brystrygg
 4. Redusere muskulære spenninger og feilfunksjoner
 5. Langsiktig styrking av sener og muskler for å unngå lignende skader i framtiden

 

Oppsummering

«- Skulderen er en sentral komponent for normal funksjon i armene og hendene. En seneskade eller annen skulderskade kan gi følgeplager og kompenseringsmekanismer i nakken, armen og helt ned til hånden.»

 

6. Fysioterapi og Opptrening av Seneskade i Skulderen

 • Ta rehabilitering på alvor for å unngå at skaden kommer tilbake
 • Vi hjelper deg med å kartlegge stedene hvor du trenger stabilitet og styrke
 • Å trene spesifikt er essensielt for optimal forbedring
 • Våre fysioterapeuter hjelper deg med å kartlegge dine svakheter og skadeområder

Rehabiliteringstrening er essensielt når det kommer til opptrening og tilheling av skulderskader. Mange setter i gang, uten riktig veiledning, og glemmer at man også må tenke på gradvis oppbygning og belastningsstyring. Uten en konkret rehabiliteringsplan kan det også være vanskelig å måle framgang og opprettholde motivasjonen. Våre fysioterapeuter ved våre avdelinger tilhørende Vondtklinikkene kan hjelpe deg med individuelt tilpasset rehabilitering – slik at du får best mulige resultater.

 

Seneskade i Skulder: Mulige komplikasjoner ved manglende opptrening og kirurgi

Den vanligste komplikasjonen, dersom man overbelaster og ikke overholder belastningsstyringsrådene, er at senen kan revne / skades på nytt. Jo større den originale rupturen var – desto høyere er også risikoen for at den kan skades igjen. Det er ekstra viktig å motta riktig rehabilitering og fysikalsk behandling dersom man må gjennom en operasjon for seneskaden – da komplikasjoner assosiert med kirurgisk inngrep kan inkludere:

 • Frossen skulder
 • Bevegelsestap
 • Kronisk stivhet
 • Redusert styrke i rotatorcuff

Det er slike risikofaktorer som gjør at man i disse dager er betydelig strengere med når man benytter kirurgiske inngrep. Dette er blant annet begrunnet i at flere studier, inkludert meta-analyser (den sterkeste formen for studier), viser til bedret langsiktig bedring hos pasienter som ikke opereres versus de som går under kniven. En konservativ tilnærming innehar også tilnærmet ingen risiko i motsetning til kirurgi. ³

 

7. Egentiltak og Skulderøvelser (inkludert video)

Mange av våre pasienter med seneskade i skulder ønsker, naturlig nok, også å ta aktivt del i behandlingen. Derfor spør de oss gjerne om råd til egentiltak som kan bidra til å hjelpe dem med skuldrene. Vårt første råd er trening med elastiske strikker (se eksempel ved å trykke på lenken her) – som vi vil vise fram i videoen nedenfor. Hvis du i tillegg til skuldrene er plaget med nakken, så kan en nakkehammock (nakkestrekker) være et aktuelt egentiltak å utprøve for å redusere nakkesmerter og spenninger. Ofte er det en biomekanisk sammenheng mellom skulderplager og nakkesmerter.

 

Tips 1: Elastisk strikk (lenken åpner i nytt vindu)

En elastisk strikk er mer skånsom og innebærer mindre risiko enn treningsmanualer. Blant annet er det lettere å unngå feilstillinger underveis i treningen – noe som kan oppstå ved bruk av treningsmanualer. I tillegg til dette er strikktrening godt dokumentert innen opptrening av seneskader i skulderen. Vi anbefaler denne varianten som vist i bildet ovenfor.

 

Tips 2: Nakkehammock (lenken åpner i nytt vindu)

Veldig mange av oss, i vårt moderne samfunn, plages med høye skuldre og stressnakke. Nakkehammock kan være et godt egentiltak for deg som trenger avspenning i hverdagen – og som samtidig ønsker å bruke den tiden effektivt. Studier har vist at så lite som 5 minutters bruk, 2 ganger om dagen, kan redusere nakkesmerter og nervesmerter i nakken (4). Trykk på bildet eller lenken her for å lese mer om hvordan en slik nakkestrekker fungerer.

 

– Vondtklinikkene: Moderne Behandling med Moderne Rehabiliteringstrening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene (klinikkoversikt åpner i nytt leservindu), er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Derfor er det så viktig med riktige og tilpassede øvelser for deg og dine plager. Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram en treningsvideo hvor han trener skuldrene ved bruk av elastisk strikk.

 

VIDEO: Øvelser for Seneskade i Skulder (med strikk) 

Vi foreslår at du gjør øvelsene rolig og kontrollert. Ta heller korte bevegelsesutslag de første gangene – og bygg deg opp på en trygg måte. Start gjerne med to ganger i uken, slik at du har nok tid til restitusjon i mellom øktene.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider, men hvis mulig foretrekker vi at du bruker online timebestilling. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i Oslo kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse).

 

«- Vi hjelper deg mer enn gjerne tilbake til en mer funksjonell hverdag! Husk at hvis du ikke er i Oslo har vi også andre klinikkavdelinger – blant annet på Råholt og Eidsvoll Sundet.«

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Alfredo et al, 2021. Efficacy of low-level laser therapy combined with exercise for subacromial impingement syndrome: A randomised controlled trial. Clin Rehabil . 2021 Jun;35(6):851-860.
 2. Li et al, 2017. Effect of extracorporeal shock-wave therapy for treating patients with chronic rotator cuff tendonitis. Medicine (Baltimore). 2017 Sep.
 3. Ryosa et al, 2017. Surgery or conservative treatment for rotator cuff tear: a meta-analysis. Disabil Rehabil . 2017 Jul;39(14):1357-1363. [Meta-analyse]
 4. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *