Kiropraktisk Behandling av Hodepine og Migrene

Kiropraktisk Behandling av Hodepine og Migrene

Hvordan kan en kiropraktor hjelpe deg med hodepine og migrene? Her ser vi nærmere på kiropraktisk behandling av nakkehodepine, stresshodepine og migrene.

Moderne kiropraktorbehandling innebærer muskelarbeid, leddbehandling og nervemobilisering. I tillegg til dette vil pasientene, med grunnlag i den funksjonelle og kliniske undersøkelsen, motta individualiserte rehabiliteringsøvelser.

 

I de Kliniske Retningslinjene for Behandling av Hodepine

Flere kliniske retningslinjer anbefaler kiropraktisk behandling som en del av behandlingen mot nakkehodepine, stresshodepine og migrene. Meta-analyser, den sterkeste formen for forskning, har vist at kiropraktorbehandling kan ha god effekt mot nakkehodepine og migrene.¹

 

– Å kombinere behandlingen med tørrnåling (intramuskulær akupunktur) kan være effektivt

I tillegg til dette anbefales det ofte at man kombinerer med tørrnåling (intramuskulær akupunktur) i behandlingen av stresshodepine. Dette er også inkludert i NICE-guidelines som er respekterte kliniske retningslinjer – hvor man anbefaler å bruke nåler i et behandlingsopplegg på 5 til 8 uker (cirka 5-10 behandlinger). For mange vil dette kunne ha en betydelig effekt i form av redusert forekomst og intensitet av hodepine.² Våre klinikere vil også hjelpe deg med å trene opp de dype nakkemusklene, og assosierte områder, på best mulig måte.

 

Kiropraktisk Behandling Innebærer Flere Teknikker

behandling

Kiropraktor er en beskyttet tittel, hvorav personen er offentlig autorisert helsepersonell underlagt Helsedirektoratet. Utdanningen er en mastergradsutdanning. Deretter må kiropraktoren være ett år i turnus før de blir fullt autorisert. Autoriseringen gir grunnlag for sykmeldingsrett, bildediagnostisk henvisningsrett (røntgen, MR og CT undersøkelse) og henvisningsrett til offentlige utredninger (revmatologi, nevrologi og så videre).

 

– En Stor og Variert Behandlingsverktøykasse

Kiropraktisk behandling inkluderer en kombinasjon av behandlingsmetoder for muskler, ledd, sener og nerver. Dette kan inkludere:

 • Leddmobilisering (stimulerer bevegelighet i leddene)
 • Leddtraksjon (reduserer trykk i festepunktene til leddene)
 • Kiropraktisk leddkorrigering (også kjent som spinal manipulasjon)
 • Muskelknutebehandling
 • Massasjeteknikker
 • Intramuskulær akupunktur (også kjent som tørrnåling)
 • Nervemobiliseringsteknikker (for å redusere nerveirritasjon)
 • Senevevsbehandling (trykkbølge, laser og/eller IASTM)

Hovedpoenget her er at en moderne kiropraktor har mange dokumenterte behandlingsmetoder til rådighet. Avhengig av de funksjonelle funnene og mistenkt diagnose, vil klinikeren deretter velge en kombinasjon av disse for å oppnå best mulig smertelindring og funksjonsbedring.

 

TIPS: Lenger ned i artikkelen kan du se en treningsvideo med forslag til øvelser mot tensjonshodepine og nakkehodepine (cervikogen hodepine). Vi går også gjennom råd i forhold til avspenningstiltak.

 

– Vondtklinikkene: Vi kan hjelpe deg med Hodepine og Nakkesmerter

Kiropraktor Ole-Magnus Westengen

Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene avdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi her i Oslo har en særegen faglig interesse og kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av nakkesmerter. Vi jobber målbevisst for å hjelpe deg med å finne årsaken til smertene og symptomene dine – og deretter hjelpe deg med å bli kvitt dem.

 

 

Kiropraktorbehandling for Nakkehodepine

Nakkehodepine, også kjent som cervikogen hodepine, er en form av hodepine som vanligvis sitter i bakhodet – og deretter gradvis går framover over tinningen og noen ganger inn bak øyet. Veldig ofte er den tydelig preget av muskelspenninger og smerter i nakken og skulderen. Ofte vil nakkemusklene og nakken kjennes vond og stram ut ved berøring.

 

– Redusert funksjon i nakkens muskler, nerver og ledd

Som navnet indikerer er det nakkens muskler, nerver og ledd som gir grunnlag for denne typen av hodepine. I tilnærmet alle tilfeller inkluderer dette en kombinasjon av muskelspenninger og stive ledd (hypomobilitet). Her kan strukturer i både nedre og øvre nakken være involvert, men vi ser ofte at strukturene i øvre del av nakken er involvert ved denne typen hodepine. Kiropraktisk behandling av hodepine tar alltid sikte på å gjenopprette og normalisere funksjonaliteten i både muskler og ledd.

 

Dypdykk i 4 Behandlingsteknikker mot Nakkehodepine

La oss se nærmere på fire behandlingsmetoder som ofte brukes i behandlingen av nakkehodepine. Som nevnt tidligere i artikkelen ønsker vi å poengtere at våre behandlere vil tilpasse behandlingen i henhold til individuelle funn og problemstillinger.

 

1. Leddbehandling (Spinal manipulasjon)

Kiropraktor er det yrket med lengst og mest omfattende utdanning innen behandling av leddplager. Yrket innehar også en beskyttet tittel – som gir deg som pasient en god trygghet på at du er i kompetente hender. Leddbehandling inkluderer teknikker som stimulerer bevegelighet i leddene – og som veldig ofte innebærer mobilisering av fasettleddene (festepunktene fra et ledd til et annet). På folkemunne kan dette ofte kalles for ‘knekking’ eller ‘justering’.

 

Når kiropraktoren gjennomfører teknikken kan du, i visse tilfeller, høre en «poppelyd» fra leddet – dette stammer fra trykkforandringer i leddet, hvor leddvæske trekker inn i områdene som skal ha bedrede plassforhold etter behandlingen. Fasettleddene trekkes nemlig fra hverandre ved en slik teknikk – som hjelper til med å oppnå mer normaliserte forhold i nakkeleddet.

 

2. Leddmobilisering

En behandlingsteknikk hvor klinikeren stimulerer økt bevegelse i leddene med tilpasset mobilisering av leddene i nakken, brystryggen og korsryggen. Teknikken har samme formål som spinal manipulasjon, men brukes gjerne i de tilfellene hvor muskelspenningene fortsatt er på et så høyt nivå at det er vanskelig for pasienten å slappe av for en leddjustering.

 

3. Muskulære Teknikker

[Takk til Vondtklinikkene avd Eidsvoll Sundet for bildet]

Ved nakkehodepine ser vi ofte direkte involvering fra muskler i nakken, nakkegropen og øvre nakken. Muskelteknikkene som benyttes har som hovedformål å stimulere blodsirkulasjon, få muskelfibrene til å slappe av, samt legge til rette for tilheling ved å bryte ned skadevev. Slike teknikker kan inkludere muskelknutebehandling, massasjeteknikker og intramuskulær akupunktur. I visse tilfeller kan også trykkbølge eller laserterapi være aktuelt. Kiropraktisk behandling av hodepine inkluderer alltid en kombinasjon av flere teknikker.

 

4. Opptrening av de Dype Nakkemusklene

En kliniker vil, etter at man har klart å gjenopprette en bedret funksjon og mindre smerter, evaluere tilstanden til de dype nakkemusklene dine. Grunnen til at man ofte først må få roet ned smerter og feilfunksjon – er at disse kan være vanskelige å evaluere når man står midt i en smertesituasjon. Logisk nok. Formålet med denne typen av rehabiliteringstrening er å styrke de dype nakkefleksorene (DNF-trening) og gjenopprette styrke og bevegelighet.

 

– Vondtklinikkene: Innen Eliten på Utredning, Behandling og Rehabilitering av Nakkesmerter

Ved vår moderne klinikk Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo har vi spesialisert oss på en helhetlig tilnærming mot nakkesmerter. Hos oss er vi opptatt av en grundig utredning og spesialtilpasset behandling i henhold til den funksjonelle undersøkelsen. Du skal altid kunne kjenne deg trygg på at medarbeidere ved Vondtklinikkene og våre avdelinger alltid har høyest mulig fagkompetanse innen nakkeproblematikk.

 

Våre offentlige autoriserte klinikere (les mer om våre behandlere her) med videre utdanning og stadig faglige oppdateringer jobber alltid aktivt med å være i eliten når det kommer til utredning og behandling av hodepine og nakkesmerter. Vi har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til bildediagnostikk, inkludert røngten, CT og MR undersøkelser, dersom dette skulle være medisinsk indisert.

 

Kiropraktorbehandling mot Migrene

Migrene er en ensidig type av anfall som ofte forekommer med aura (prikking foran øynene i forkant av et anfall). Anfallene kan vedvare i alt fra 4-48 timer. Diagnosen innebærer, i tillegg til intens hodepine, også lyssensitivitet og lydsensitivitet. Som gjør at personen blir sengeliggende i et mørkt og stille rom. Her er det viktig å påpeke at man har god effekt av migrenemedisin, men at det mange også merker hyppigere frekvens og intensitet av anfallene, hvis de er plaget med nakken.

 

– Tilpasset og Helhetlig Kiropraktisk Behandling av Migrene

Når våre kiropraktorer behandler pasienter med migrene har de en helhetlig tankegang. Det gis gjerne råd angående bruk av kuldepakninger på hodet ved aktive anfall (forskning har vist at dette gir lindring), samt hvordan forskningen viser til at magnesium-mangel kan være en av de største faktorene for å rammes av migrene. Faktisk går mange leger så langt som å kalle det en «magnesium-mangel tilstand». Magnesium er en kjempeviktig elektrolytt som hjelper oss med å sende nervesignaler for å slappe av i, blant annet, muskulaturen. Vanlige behandlingsteknikker som benyttes er avspenningsteknikker, nervemobiliseringsøvelser, muskelknutebehandling, intramuskulær akupunktur og lett leddmobilisering.

 

Kiropraktorbehandling mot Stresshodepine

Stresshodepine, også kjent som tensjonshodepine, er en av de vanligste formene av hodepine. Diagnosen skyldes ofte muskelspenninger grunnet langvarig feilbelastning på nakke, skuldrene og øvre rygg. Her er det ofte muskelknuter som står i sentrum – så behandlingen vil gjerne være mer rettet inn mot disse. Mange har god nytte av en kombinasjon av nakketraksjon (skånsom strekk-teknikk for nakkeleddene), massasje og/eller nålebehandling. Kiropraktisk behandling av hodepine inkluderer også at pasientene instrueres i forebyggende øvelser og avspenningsteknikker.

 

Oppsummering

«- Hodepine er svært ødeleggende for hverdag, fritid og jobb. Kiropraktisk behandling av hodepine kan hjelpe mot en rekke type hodepiner – inkludert stresshodepine, nakkehodepine og migrene. «

 

Tiltak og Øvelser mot Hodepine

 • Tips til egentiltak mot nakkesmerter

 • Video med treningsøvelser mot muskelspenninger i nakke og skuldre

Som nevnt i artikkelen kan spenninger i nakken og redusert nakkebevegelighet være en medvirkende årsak til hodepine. Nettopp derfor kan avspenningstiltak slik som bruk av akupressurmatte, massasjeballer og nakkehammock være mulige tiltak å utprøve. I tillegg til dette kan reseptfrie smertesalver – slik som varmebalsam, arnicagel og kuldegel bidra til å redusere muskelsmerter.

 

Tips 1: Akupressurmatte (lenken åpner i nytt vindu)

På bildet ovenfor kan du se en akupressurmatte med tilhørende nakkepute. Daglig avspenning, gjerne med bruk av pusteteknikker samtidig, kan være en måte å redusere fysisk og psykisk stress.

Tips 2: Smertelindrende Kuldegel (lenken åpner i nytt vindu)

Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om hvordan kuldegel kan brukes mot smerter. Kort fortalt fungerer det ved at det «lurer» smertereseptorene til å sende mindre smertesignaler – og på den måten oppnå smertelindring og avspenning.

 

– Vondtklinikkene: Moderne Behandling med Moderne Rehabiliteringstrening

Ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo, samt våre andre avdelinger ved Vondtklinikkene (klinikkoversikt åpner i nytt leservindu), er vi opptatt av å oppnå langvarige forbedringer. Derfor er det så viktig med riktige og tilpassede øvelser for deg og dine plager. Her, i videoen nedenfor, viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff fram en treningsvideo med øvelser som kan hjelpe mot nakkerelatert hodepine (for eksempel grunnet muskelplager som fører til nerveavklemming i nakken eller i skuldrene).

 

VIDEO: 5 Øvelser mot Nerveavklemming i Nakken eller Skuldrene

Vi anbefaler at du trener med elastisk strikk for å isolere og trene opp skuldermusklene, samt nakkeovergangen, på en god og trygg måte. Dette er et parti som ofte er veldig anspent, med lite mikrosirkulasjon, hos personer rammet av spenningshodepine.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter, kontaktskjema eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Våre dyktige behandlere ser fram imot til å hjelpe deg. Hvis du ikke bor i Oslo kan du se en oversikt over våre andre tilhørende klinikker her (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse).

 

«- På tide å få gjort noe med hodepinen? Vi kan hjelpe deg, på en helhetlig og dokumentert måte, med nakkehodepine, stresshodepine og migrene. Kiropraktisk behandling av hodepine er langt mer enn bare leddbehandling – hos oss vil du alltid få en helhetlig framgangsmåte.«

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Bryans et al, 2011. Evidence-Based Guidelines for the Chiropractic Treatment of Adults With Headache. Volume 34, Issue 5, p274-289, june 2011. J Manipulative Physiol Ther . 2011 Jun;34(5):274-89.
 2. NICE Guidelines. Headaches in over 12s: diagnosis and management. Updated december 2021.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *