Alt du bør Vite om Nakkesmerter [Stor Guide]

Alt du bør Vite om Nakkesmerter [Stor Guide]

Er du lei av å ha en vond og stiv nakke? Her kan du bli bedre kjent med dine nakkesmerter, og lære mer om hvordan nakkesmerter kan behandles.

 

I denne store guiden om nakkesmerter vil vi gå gjennom forskjellige årsaker, hvilke symptomer man kan oppleve og hvilke øvelser som kan hjelpe mot vond nakke. Redusert funksjon i nakken kan også medføre andre plager som stråling og nummenhet i armen, cervikogen hodepine og nakkerelatert svimmelhet.

 

Ved våre klinikker sikter vi alltid på å være innen den ytterste eliten i faglig kompetanse blant våre behandlere. Dette gjelder både utredning og behandling av feilfunksjon og smerter i bløtvev, nerver og ledd. Et av våre mest prominente fagfelt er nettopp nakkeproblematikk – og vi ser fram i mot til å hjelpe deg tilbake til en hverdag uten nakkesmerter.

 

TIPS: Scroll ned til bunnen av artikkelen for å se en treningsvideo med øvelser mot nakkesmerter.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • Årsaker til Nakkesmerter

+ Feilfunksjon i Nakkens Muskler og Ledd

+ Nakkeprolaps

+ Artrose i Nakken

+ Cervikal Spinal Stenose

+ Fibromyalgi

 • Klinisk Undersøkelse av Nakkesmerter

+ Kliniske Tegn på Nerveirritasjon i Nakken (Nerverot for Nerverot)

+ Bildediagnostisk Utredning

 • Behandling av Nakkesmerter

+ Moderne Kiropraktikk: Samspill Mellom Muskler og Ledd

 • Øvelser og Trening mot Nakkesmerter (inkludert VIDEO)

+ Styrke eller Tøying?

 

Årsaker til Nakkesmerter

Det finnes mange mulige årsaker til nakkesmerter, men blant de desidert vanligste finner vi feilfunksjon i nakkens ledd og muskler. Ved redusert bevegelighet og funksjon vil sensorer i muskler og ledd kunne sende smertesignaler. Etterhvert som funksjonen blir forverret vil det også kunne danne seg en høyere andel av skadevev i de tilhørende strukturene – som igjen bidrar til enda sterkere smerter.

 

Her er en liste med mulige årsaker og diagnoser som kan gi nakkesmerter:

 1. Feilfunksjon i Nakkens Muskler og Ledd
 2. Prolaps i Nakken
 3. Artrose i Nakken
 4. Cervikal Spinal Stenose
 5. Fibromyalgi

 

1. Feilfunksjon i Nakkens Muskler og Ledd

Redusert funksjonalitet og bevegelse i nakken er gjerne preget av to ting:

 

 • Hypomobile Ledd (Gjerne kalt ‘låsninger’)
 • Skadevev i Nakkemuskulaturen (Anspent og smertesensitivt)

 

Det er nemlig en klassisk misforståelse at det må være ‘enten eller’. Sannheten er nemlig at en biomekanisk feilfunksjon alltid vil ha involvering fra både muskler og ledd. Et annet element i vår oppskrift på forverrede nakkesmerter er også dersom det oppstår nerveirritasjon grunnet disse feilmekanismene. Noe som kan oppstå dersom man lar det gå litt langt.

 

– Ikke Bare Muskulært (Men også Muskulært)

I forhold til hvordan nakken beveger seg, og hvilke strukturer som er involvert, så blir det for enkelt å si at ‘det er nok bare muskulært’. Muskulatur er nemlig avhengig av god leddfunksjon og bevegelighet i nakke og brystrygg for å fungere ordentlig. Hvis vi har redusert rotasjonsbevegelse i nakken vil dette for eksempel påvirke lengden på muskulatur som er involvert ved denne type bevegelser. Ved å behandle både ledd og muskler vil vi derfor kunne oppnå bedre resultater.

 

– Stramme Nakkemuskler kan gi Hodepine og Kjevesmerter

Bildet ovenfor viser det vi kaller refererte smertemønster. Som du ser på illustrasjonen, så kan flere av nakkemusklene referere smerter opp i hodet, pannen, kjeven og i ansiktet. En vond nakke får plutselig en litt annen dimensjon når hodepine, kjevesmerter og svimmelhet også begynner å melde seg på. Det henger også gjerne sammen med redusert bevegelighet i det øvre nakkepartiet, hvorav særlig de to øverste nakkevirvlene er ansvarlig for den glidende nakkebevegelsen (som lar deg stikke haken framover).

 

– Stive Ledd i Nakken og deres Smertemønster

Nakken består av syv nakkevirvler. Fra C1 (atlas) øverst i nakken og ned til C7 (i nakkeovergangen, også kjent som cervikotorakalovergangen på fagspråket). Illustrasjonen ovenfor viser faktiske smertemønster som kan oppstå ved feilfunksjon i disse leddene.

 • C0-1 (atlanto-occipitale leddet): Dette er altså det øverste nakkeleddet. Leddet utspiller en meget viktig rolle, da det fungerer som overgangen mellom nakken og bakre del av hodeskallen (occiput). Det er ingen underdrivelse at dette er et særdeles viktig ledd. Dårlig funksjon i dette leddet kan nemlig være lenket til hodepine, svimmelhet og omfattende nakkeproblematikk. Som du ser av illustrasjonen har leddet også et stort referansemønster som nesten går hele lengden av nakken.
 • C1-2 (Atlanto-aksiale leddet): Her har vi altså atlas (C1) og aksis (C2) i skjønn forening. Hvertfall så håper vi at det er i skjønn forening, for ellers kan det gi grunnlag for en ganske intens smerte i bakhodet i høyde med leddet. Mange beskriver det litt som å «ha en klo» i bakhodet – og det er gjerne et passende uttrykk siden redusert funksjon her gjerne også vil medføre smertesensitivitet i de suboccipitale musklene.
 • C2-3: På mye av samme måte som de to ovenstående leddene kan også andre og tredje nakkevirvel forårsake nakkesmerter. Forskjellen er bare det at det gjerne er litt mindre intense smerter og en mer generell følelse av ubehag.

 

Vi håper at dette er oppklarende i forhold til hvorfor det er så viktig med god funksjon i både nakkens muskler og ledd. Ved vår klinikk har vi alltid en helhetlig tilnærming i våre behandlingsoppsett for optimale resultater.

 

2. Prolaps i Nakken

Mange er redde for at de kan ha blitt rammet av et nakkeprolaps. For det første er dette langt vanligere enn det mange tror – og det er også viktig å nevne at flere har det vi kaller asymptomatiske prolaps. Altså skiveprolaps uten trykk på nerver. Uavhengig om det er nervetrykk eller ikke, så er det verdt å nevne at en skiveskade er et klinisk tegn på underliggende feilfunksjon i nakken – og at det bør adresseres med riktig tilnærming i form av konservativ behandling og opptrening.

De vanligste nakkeprolapsene med nervetrykk oppstår i nedre del av nakken. Denne delen av nakken er mer utsatt for belastning og traumer grunnet gravitasjonskreftene, og at den generelt sett har et større ansvar i forhold til å holde hodet oppe gjennom hele dagen. Nakkeprolaps oppstår ikke uten grunn. Det vanligste er at det skyldes biomekanisk feilbelastning og skivedehydrering over lengre tid (1), men at det også kan korrespondere med hvor mye overbelastning skivene utsettes for (2). Dette er mulige årsaker både ved lumbale og cervikale skiveskader.

 

I paragrafen «Klinisk Undersøkelse av Nakkesmerter» nedenfor går vi nærmere inn på hvilke symptomer som kan oppstå ved irritasjon av ulike nerverøtter i nakken.

 

3. Artrose i Nakken

Artrose innebærer leddslitasje, også kjent som slitasjegikt. Leddhelsen kan påvirkes negativt av ulykker / traumer, feilbelastning og overbelastning. Fasettleddene er festepunktene fra en nakkevirvel til det neste, og er lokalisert på baksiden av hver virvel. Det er disse leddene som gir grunnlag for at du kan bøye hodet framover og bakover, samt rotere. Studier har vist at manuell behandling kan ha en god effekt i forhold til økte plassforhold og god bevegelse i disse fasettleddene. God nakkefunksjon kan igjen være med på å redusere sjansen for slitasjeforandringer og nakkeartrose.

 

4. Cervikal Spinal Stenose (Trange Plassforhold i Nakken)

Trange plassforhold i nakken kan resultere i nerveirritasjon. Spinal stenose innebærer altså at det er trangere forhold enn normalt i spinalkanalen – altså der hvor ryggmargen går gjennom. Når dette oppstår i nakken, kalles det for cervikal spinal stenose – i motsetning til lumbal spinal stenose (som rammer korsryggen). Hvis forholdene blir trange nok, kan dette føre til avklemming og irritasjon mot nerverøtter inne i nakken. Behandlingen vil derfor sikte seg inn mot faktorer som er med på å redusere plassforholdene og begrense bevegeligheten i nakken.

 

5. Fibromyalgi

Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom som, blant annet, kan gi betydelige smerter i nakken og skuldrene. Diagnosen gir grunnlag for det vi kaller allodynia og hyperalgesia. Dette innebærer blant annet at hjernen ikke filtrerer smertesignaler på en normal måte, og dermed overrapporterer smerteopplevelsen. For de som er rammet av fibromyalgi vil dette kunne skape en ond sirkel med stadig oppbygning av spenninger og smerter. Nettopp derfor er det så viktig for denne pasientgruppen å få den fysikalske hjelpen de trenger.

 

Klinisk Undersøkelse av Nakkesmerter

 • Funksjonelle Tester
 • Spesialtester
 • Nervetensjonstester

Våre klinikere vil, ved førstegangskonsultasjonen hos oss, benytte seg av kliniske og funksjonelle tester for å finne årsaken til dine nakkesmerter. Her vil klinikeren blant annet undersøke bevegelsesutslag som kan gi en indikasjon på hvilke ledd og muskler som er involvert. Det vil også bli gjennomført palpatoriske undersøkelser av muskler, sener og ledd.

 

Ved indikasjoner på nerveavklemming i nakken vil vi også undersøke for nerveforstyrrelser i form av sensoriske eller motoriske forandringer. Dette kan blant annet innebære hyposensitivitet (manglende følelse) eller hypersensitivitet (overfølsomhet) i det affekterte området. Muskelsvakhet kan også oppstå hvis avklemminger stopper nervesignaler fra å nå muskulaturen på en fullverdig måte.

 

Kliniske Utslag og Symptomer ved Nerveavklemming i Nakken

Ved feilfunksjon i nakken kan det, som nevnt, oppstå nerveirritasjon og kompresjon. Her går vi gjennom noen karakteristiske symptomer og kliniske tegn ved isolerte nervekompresjoner i nakken (3):

 

 • C2 nerven: Øye eller øresmerter, samt hodepine.
 • C3 og C4 nerven: Moderate, men diffuse nakkesmerter, samt hyperaktivitet i øvre trapezius og muskelspasmer.
 • C5 nerven: Smerter i nakken, skulder og skulderblad. Endret følighet på utsiden av øvre armen. Kan påvirke den motoriske evnen til å løfte armen ut til siden (skulderabduksjon) og å bøye albuen (musculus biceps er innervert av C5). I tillegg til dette kan det resultere i svakhet i skulderfleksjon, eksternrotasjon og innovervridning av underarmen (supinasjon). Ved testing av bicepsrefleksen kan denne være svekket (C5).
 • C6 nerven: Kan i likhet med påvirkning av C5 gi smerter i nakken, skulder og skulderblad. Kan gi sensoriske forandringer på innsiden av underarmen og videre ned mot de to nederste fingrene i hånden. Av muskelpåvirkning, så er det særlig bøying av albuen og bakoverbøy av håndleddet som er mest påvirket. Det kan dòg også oppstå svakhet ved løfting av armen ut til siden, utoverrotasjon i skulderen, samt innover og utovervridning i underarmen. Refleksen i undearmen, brachioradialis, kan være svekket (C6).
 • C7 nerven: Kan gi nakke og skuldersmerter. Nerveirritasjon her kan også påvirke føligheten i deler av underarmen og videre inn mot langefingeren. Hovedbevegelsene som er mest påvirket her vil være utretting av albuen, samt bøying av håndleddet. Tricepsrefleksen kan være svekket (C7).
 • C8 nerveroten: Kan gi både nakke og skuldersmerter. En eventuell irritasjon eller nerverotspåvirkning av dette nivået kan påvirke føligheten i tommelsiden av underarmen og de to første fingrene (tommel og pekefinger). Muskelsvakhet kan oppstå som påvirker fingerbøy, grepstyrke og bakoverbøy av tommelen (tommelekstensjon).
 • T1 nerveroten: Trykk mot T1-nerven kan resultere i både nakke og skuldersmerter. De sensoriske påvirkningene strekker seg ikke like langt som ved C8-nerveroten, og stopper i underarmen. Dòg kan irritasjon eller avklemning her gi svakhet i fingrene, og da særlig i sidebøy begge retninger (abduksjon og adduksjon).

 

Mulige spesialtester vi benytter ved undersøkelse av cervikal radikulopati inkluderer blant annet:

 • Spurlings Test
 • Hoffmans Test
 • Lhermittes Tegn
 • Sensorisk Testing
 • Muskeltesting
 • Testing av Senereflekser

 

Bildediagnostisk Utredning

Våre offentlig autoriserte kiropraktorer har henvisningsrett til bildediagnostikk. Dette inkluderer røntgen, MR undersøkelse og CT skanning dersom dette er medisinsk indisert. Vi innehar også sykmeldingsrett dersom dette vurderes som nødvendig for å oppnå optimal bedring.

 

Behandling av Nakkesmerter

Nå som du vet mer om hvorfor man rammes av nakkesmerter, så vil du også forstå at det må være god synergi mellom muskler, nerver og ledd. Våre klinikere har derfor fire hovedmål ved behandling av nakkesmerter:

 • Bryte ned Skadevev og Stimulere Frisk Bløtvevsdannelse
 • Forbedre Elastisitet og Mobilitet i Muskelvev og Sener
 • Redusere Nervetensjon (Bedre Plassforhold for Nervene)
 • Øke Bevegeligheten i Ledd

 

– Moderne Kiropraktorbehandling: Et samspill Mellom Muskler, Sener og Ledd

Et behandlingsopplegg skreddersys den enkelte pasient, basert på en grundig funksjonell førstegangsundersøkelse og klinisk vurdering. Avhengig av funn og mistenkt diagnose vil klinikeren deretter velge behandlingsteknikker utifra dette. Et karakteristisk behandlingsoppsett vil normalt sett derfor adressere alle de fire hovedmålene vi nevnte ovenfor. Ved behandling av nakkesmerter vil våre terapeuter gjerne kombinere flere av disse behandlingsmetodene:

 

– Dårlig Holdning kan gi Framoverskutt Hodestilling

Det er viktig å behandle helhetlig hvis man vil ha langvarig bedring i forhold til nakkeproblematikk. Dersom man har en stiv og lut brystrygg vil dette, biomekanisk sett, legge økt trykk mot nakken og dens strukturer.  Studier har vist en betydelig bedring i form av mindre fremoverskutt hodestilling og en mer normal kurvatur i nakken – selv etter så lite som 1-3 leddkorrigerende behandlinger (4). Resultatene ble målt med røntgen. Denne forskningsstudien understreker viktigheten av å se det store bildet.

 

Øvelser og Trening mot Nakkesmerter

Vi har en Youtube-kanal hvor vi gledelig viser fram øvelser som kan være fordelaktige for deg. I videoen nedenfor viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram noen treningsøvelser som kan hjelpe deg med å løsne opp i anspent nakkemuskulatur og stive nakkeledd. Ved trening av skuldre og nakke er det mange som bruker treningsstrikker for å isolere de enkelte muskelgruppene.

 

Mange spør oss om de bør fokusere på å styrke eller tøye nakken. Vårt svar er alltid: Begge deler. En sterk og bevegelig nakke er det beste utgangspunktet for mindre plager med nakkesmerter og nakkehodepine.

VIDEO: Øvelser mot Nakkekink

Bli med i familien og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du står selvfølgelig også fritt til å ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi ser fram imot til å høre fra deg.

 

La oss hjelpe deg tilbake til en hverdag uten vondt i nakken.

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. Bruno et al, 2014. Advances in the diagnosis of degenerated lumbar discs and their possible clinical application. Eur Spine J. 2014;23(SUPPL. 3):315–323.
 2. Lotz et al, 2000. Intervertebral disc cell death is dependent on the magnitude and duration of spinal loading. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25(12):1477–1483.
 3. Sharrak et al, 2020. Cervical Disc Herniation. Statpearls. PubMed.
 4. Morningstar et al, 2003. J Chiropr Med. 2003 Spring; 2(2): 51–54.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *