4 Årsaker til Stiv Rygg

4 Årsaker til Stiv Rygg

Er du plaget med stiv rygg? I denne artikkelen går vi gjennom fire mulige hovedårsaker til at ryggen din er stiv som en pinne. Vi vil også gå gjennom gode øvelser og tiltak som kan gi økt ryggbevegelighet.

 

Stivhet i ryggen stammer gjerne fra en kombinasjon av feilfunksjon i ryggens muskler og ledd. Blant annet er ryggvirvlene festet sammen med det vi kaller fasettledd. Dersom det oppstår feilfunksjon i disse, for eksempel ved fasettleddlåsning (populært kalt låsning), så kan dette være med på å redusere ryggens naturlige bevegelsesmønster. Som en konsekvens av manglende bevegelighet kan vi få strammere og mer smertesensitiv muskulatur i det påvirkede området, samt nærliggende bløtvev. Med andre ord – det er ikke spesielt kjekt å være stiv i ryggen.

 

Men det finnes altså flere mulige årsaker til stiv rygg – og i denne artikkelen vil du lære mer om de ulike årsakene. Ved våre klinikker (Vondtklinikkene) i Oslo og Viken arbeider vi kontinuerlig med å være i norgeseliten innen faglig kompetanse på ryggproblematikk. Våre behandlere innehar omfattende kunnskap og spesialrettigheter (slik som henvisning til bildediagnostikk og sykmeldingsrett) til bruk ved behandling og utredning av komplisert ryggproblematikk. Hos oss er den stive ryggen din i gode hender.

 

Godt tips: Mot slutten av artikkelen viser vi fram to ulike treningsvideoer med øvelser for deg som plages med ryggstivhet. Både tøyeøvelser og styrketreningsøvelser.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • 4 Årsaker til at du er Stiv i Ryggen

+ Feilfunksjon i Muskler, Ledd og Nerver

+ Revmatisk Inflammasjon

+ Statisk Arbeidsstilling

+ Trange Plassforhold og Nerveirritasjon

 • Klinisk Undersøkelse av Stiv Rygg

+ Funksjonell og Klinisk Vurdering

+ Bildediagnostisk Utredning

 • Behandling av Stiv Rygg

+ Helhetlig, Moderne Tilnærming

 • Øvelser og Trening mot Ryggstivhet (inkludert VIDEO)

+ Tøyeøvelser mot Stiv Rygg

+ Aktiveringsøvelser for Hoften (med strikk)

 

4 Årsaker til at du er Stiv i Ryggen

En stiv og lite bevegelig rygg er ikke alltid smertefull, men den manglende bevegeligheten kan indikere risiko for feilfunksjon og smerter i framtiden. I denne delen av artikkelen vil vi snakke mer om fire hovedårsaker til stiv rygg, nemlig disse:

 1. Feilfunksjon i Muskler, Ledd og Nerver
 2. Revmatisk Inflammasjon og Degenerasjon (Ankyloserende Spondylitt og Artrose)
 3. Statisk Arbeidsstilling (For eksempel grunnet hjemmekontor)
 4. Trange Plassforhold og Dehydrerte Mellomvirvelskiver

 

– En kombinasjon av flere årsaker er det vanligste

Her ønsker vi også å nevne at flere av disse årsakene gjerne overlapper. Det er altså veldig vanlig at stivheten i ryggen skyldes flere grunner enn bare en enkelt årsak. I den neste delen av artikkelen går vi nærmere inn på hvordan de fire ulike hovedårsakene gir deg stiv rygg.

 

1. Feilfunksjon i Muskler, Ledd og Nerver

 • Hypomobile Ledd og Fasettlåsninger
 • Myalgier og Muskelknuter
 • Nervetensjon og Nerveirritasjon

 

Vi hopper rett til den vanligste årsaken til at man er stiv i ryggen – nemlig en kombinasjon av de tre ovenstående punktene. Disse tre funksjonelle årsakene er også direkte knyttet inn mot hverandre. La oss gi deg et eksempel; stive ledd og nedsatt bevegelighet vil føre til feilbruk av muskulaturen og mindre muskulær elastisitet. Dette skyldes at redusert leddbevegelighet fører til at man, for eksempel, ikke kan rotere nakken fullstendig fra side til side. Som en direkte konsekvens av dette bruker man heller ikke hele elastisiteten i muskulaturen, og dermed blir muskelen gradvis kortere og strammere.

 

Hvis muskulatur og ledd når et visst nivå av feilfunksjon, vil dette også kunne påføre irritasjon og avklemming mot nærliggende nerver. Dette er kjent som nervetensjon, nerveirritasjon eller, i mer betydelige tilfeller, nerveavklemming. Økt trykk mot nerven vil føre til reduserte nervesignaler tilsvarende den nervetråden som er påvirket i tilhørende dermatomer og myotomer – og vil kunne gi sensoriske endringer (redusert følelse, ilinger eller stråling) og / eller motoriske endringer (redusert muskelstyrke eller muskelkoordinasjon).

 

I lys av dette er det, naturlig nok, mest fordelaktig med en helhetlig tilnærming i behandlingen av slike feilfunksjoner. Her kombinerer gjerne våre klinikere ulike behandlingsmetoder som muskulære teknikker, nervemobilisering, traksjon, leddmobilisering og andre dokumenterte tiltak som laserterapi og trykkbølgebehandling.

 

2. Revmatisk Inflammasjon og Degenerasjon

 • Ankyloserende Spondylitt (Bekhterevs)
 • Artrose
 • Revmatisk Artritt

 

Revmatisme kan føre til stivhet i ryggen på flere forskjellige måter, men sentralt i flere av de ulike revmatiske diagnosene finner vi inflammasjon og degenerasjon. Med dette mener vi altså betennelsesreaksjoner og raskere slitasje i ledd, samt – som ved bløtvevsrevmatisk fibromyalgi – hypersensitivitet i muskulært vev.

 

Ved ankyloserende spondylitt fører inflammasjon i mellom ryggvirvlene til at virvlene gradvis fusjonerer og blir stivere. Revmatisk artritt fungerer litt annerledes, da betennelsesreaksjonene her fører til nedbryting av leddoverflatene – for eksempel i knær og fingre. Så har vi mer ordinær leddslitasje, artrose, hvorav traume eller alder fører til slitasjeforandringer i leddene.

 

Studier har vist at manuell behandling kan tidvis ha bedre effekt enn trening på artrose (1) i knær og hofter når det kommer til smertelindring og funksjonell bedring. Hos oss kombinerer vi begge deler for å få best mulige resultater. Vår klinikk benytter også muskuloskeletal laserterapi som har dokumentert virkning mot morgenstivhet grunnet revmatisk artritt (2).

 

3. Statisk Arbeidsstilling (for eksempel hjemmekontor)

 • For lite variasjon
 • Kompenserer ikke med vedlikeholdsbehandling
 • Økt belastning på rygg, nakke og skuldre

 

På starten av pandemien, mars 2020, var det veldig mange som var utrolig glade for å ha hjemmekontor – ett år senere har stemningen snudd totalt. Blant annet har selv visse stortingspolitikere advart om at hjemmekontor kan gi nakkeprolaps i diverse medier – etter å ha selv fått kjenne det på kroppen. Fakta i denne saken er at dersom belastningen overskrider kapasiteten i muskler, sener, mellomvirvler og ledd – så vil det oppstå skader.

 

For det første er de aller fleste hjemmekontor ikke helt optimale – ergonomisk sett. Mange har tydd til løsninger hvor de sitter på enden av en kjøkkenstol og lener seg framover for å myse på laptopen sin. Slik mindre feilbelastning kan gå bra en stund, men etterhvert vil den kumulative effekten bygge seg opp og påføre plager i muskler og ledd. I verste fall også nerveavklemming, isjias eller skiveskade.

 

– Flinke til å Høre på Kroppen

Mange er flinke til å ta symptomene på alvor, og oppsøker derfor kyndig hjelp for behandling av muskelsmerter og stive ledd. Men det er dessverre slik at veldig mange har en tendens til å vente til de mer alvorlige symptomene begynner å melde seg (stråling ned i beina, nummenhet i føttene og lignende).

 

Hos oss har vi mange som velger å få det vi kaller vedlikeholdsbehandling – altså som i at de kommer inn forebyggende en gang i måneden for å bryte ned skadevev og spenninger, samt strekke på stive ledd i ryggen. Studier har vist at vedlikeholdsbehandling med moderne kiropraktikk reduserer sykefravær grunnet korsryggssmerter (3). Studien viste også at antall rapporterte smertedager sank betraktelig gjennom året.

 

4. Trange Nerveforhold og Dehydrerte Mellomvirvelskiver

 • Isjias og Isjialgi
 • Ryggprolaps
 • Spinal Stenose

 

Ved våre klinikker har vi en særegen interesse ovenfor de tilfellene hvor redusert funksjon i muskler og ledd fører til nerveirritasjon. Det er nemlig slik at man gjerne har latt ting gå litt langt dersom man rammes av skiveprolaps og skiveskader. Men da er det viktig å vite at det aldri er for sent å få det bedre – det er bare det at veien man må gå vil være litt lenger, enn hvis man hadde hørt på kroppens symptomer tidligere.

 

En mellomvirvelskive er den myke puten som ligger mellom ryggvirvlene. Det er denne skiven som gjør at leddene i ryggen kan bevege på seg, samtidig som de fungerer som støtdempere ved belastning. Mellomvirvelskiven består nemlig av en myk kjerne, kalt nucleus pulposus, omkranset av en ytre, fibrøs vegg, kalt annulus fibrosus. Hvis det oppstår en skade på den ytterste veggen, slik at den myke massen lekker ut bakover – så har det oppstått et skiveprolaps. Ikke overraskende kanskje, vil en slik skiveskade kunne gå utover ryggfunksjonaliteten din – og føre til stivhet i ryggen.

 

Klinisk Undersøkelse av Stiv Rygg

 • Funksjonelle Tester
 • Spesialtester
 • Nervetensjonstester

 

Etter at vi nå har gått gjennom fire mulige årsaker til din stive rygg – så vil du jo også at økt forståelse for hva man ser etter ved en førstegangskonsultasjon hos oss. Klinikeren vil kartlegge bevegelse i leddene dine, muskulær funksjon og gjennomføre nervetester. Dette vil deretter gi et bilde av hvor smertene dine kommer fra, hva som er årsaken til de – og, ikke minst, hva som er beste behandlingsopplegg for optimal framgang.

 

Våre behandlere er trent innen ortopedisk og nevrologisk testing. Som i praksis innebærer at man kan gjennomføre spesialtester for å undersøke ryggfunksjonen, slik som Faberes og Kemps test, samt undersøke nervefunksjonaliteten. Dersom det er medisinsk indisert har våre offentlig godkjente kiropraktorer henvisningsrett til bildediagnostiske undersøkelser (inkludert MR, CT og røntgen).

 

Behandling av Stiv Rygg

Når våre behandler setter opp et behandlingsopplegg er dette alltid individualisert og skreddersydd for dine plager. Det er også viktig for oss å finne ut av selve årsaken til smertene, slik at man kan oppnå både langvarig bedring og smertereduksjon. Vi har derfor fem hovedformål som tilnærmet alltid er gjeldene når vi behandler muskel- og skjelettplager:

 • Bryte ned Skadevev
 • Forbedre Elastisitet og Mobilitet i Muskelvev og Sener
 • Redusere Nervetensjon (Bedre Plassforhold for Nervene)
 • Redusere Trykk i Leddoverganger
 • Øke Bevegeligheten i Ledd

 

– Moderne Behandling: Et samspill Mellom Muskler, Sener og Ledd

Tidligere i artikkelen snakket vi om samspillet mellom muskler, sener, ledd og nerver. Et av de mest klare eksemplene på dette er hvordan redusert leddbevegelighet fører til kompensering i nærliggende muskler, samt at dette i kombinasjon kan forårsake nerveirritasjon. Ved behandling av ryggstivhet kombinerer vi gjerne flere av disse behandlingsmetodene:

 

– Leddmobilisering, traksjon og muskulære teknikker: Godt dokumentert effekt

Vi har en evidensbasert tilnærming til behandling. Nettopp derfor har våre klinikere en større verktøykasse med moderne behandlingsmuligheter enn mange andre. Leddmobilisering og traksjon har også dokumentert effekt på at dette gir bedre plassforhold og redusert trykk mot mellomvirvelskivene. Våre klinikker innehar også både biostimulerende laserapparat (klasse 3B) og trykkbølgemaskin. Studier har blant annet dokumentert at lav-dose laserterapi har effekt på artrose (4).

 

Øvelser og Trening mot Stiv Rygg

Når man ønsker å oppnå bedre funksjon og bevegelighet i ryggen må man tilpasse seg litt hovedproblemet. Skyldes den reduserte bevegeligheten fasettleddslåsninger? Anspent muskulatur? Nerveirritasjon? Eller en kombinasjon av de tre? Basert på dette velger vi derfor å vise deg to treningsprogram vi har laget i videoene nedenfor. En som sikter seg inn primært på å tøye ryggen – og et annet som fokuserer på å styrke hoftene. Å styrke og aktivere hoftene, samt setet, kan nemlig hjelpe til med å avlaste lenderyggen.

 

I videoen nedenfor viser vår egen kiropraktor Alexander Andorff, som er både allmennkiropraktor og idrettskiropraktor, fram de to ulike treningsprogrammene. Treningsstrikker som vist i den andre videoen kalles for minibånd, og kan finnes her i treningsstrikk-kategorien (lenken åpner i nytt vindu) via vår samarbeidende helsebutikk ved behov.

 

VIDEO: 4 Tøyeøvelser mot Stiv Rygg

VIDEO: 6 Hjemmeøvelser for Hoften (Med Strikk)

Bli med i familien og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Kontakt oss gjerne via en av våre kontaktmuligheter eller på vår Facebook-side hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du står selvfølgelig også fritt til å ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi ser fram imot til å høre fra deg.

 

Ikke la smertene ta fra deg gleden og energien. La oss hjelpe deg!

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å gå til Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi sin online timebestilling.

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet på Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi

 

Kilder og Forskning:
 1. French et al, 2011. Manual therapy for osteoarthritis of the hip or knee – a systematic review. Man Ther . 2011 Apr;16(2):109-17. doi: 10.1016/j.math.2010.10.011. Epub 2010 Dec 13.
 2. Brosseau et al, 2000. Low level laser therapy for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a metaanalysis. J Rheumatol . 2000 Aug;27(8):1961-9.
 3. Eklund et al, 2018. The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain—A pragmatic randomized controlled trial. PLoS One. 2018; 13(9): e0203029.
 4. Nakamura et al, 2014. Low Level Laser Therapy for chronic knee joint pain patients. Laser Ther. 2014 Dec 27; 23(4): 273–277.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *